Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

C Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetsvärdering- fastighetstaxering - terminologi Värdering av enskilda objekt eller mindre enskilda bestånd Fastighetstaxering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "C Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetsvärdering- fastighetstaxering - terminologi Värdering av enskilda objekt eller mindre enskilda bestånd Fastighetstaxering."— Presentationens avskrift:

1 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetsvärdering- fastighetstaxering - terminologi Värdering av enskilda objekt eller mindre enskilda bestånd Fastighetstaxering Massvärdering i andra situationer än fastighetstaxering MassvärderingIndividuell värdering

2 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxeringen i Sverige -organisation Lantmäteriverket LMV Enheten för fastighets- uppdrag, FQU fastighetstaxering skogsvärdering utbildning utlandsuppdrag Regionalt skattekontor Värderingstekniker Skatteverket SKV

3 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxeringen -samarbetsformer LMV Skattekontoret Värderings- tekniker SKV

4 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering respektive fastighetsbeskattning kräver skilda regelverk Fastighetstaxering - vad ska taxeras? - värdebegrepp? - värderingsmetoder? - värderingsmodeller? Fastighetsbeskattning - var ska skatt tas ut? - när ska skatt tas ut? - vem ska ha skatten?

5 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering - transaktionsregister Information från kadaster Information om köpet

6 c Arne Sundquist/Orsalheden Olika former av kadaster/register Fysiskt kadaster Legalt kadaster Fiskalt kadaster

7 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering - olika former av restriktioner Tidsrestriktioner Kostnadsrestriktioner ”Legala restriktioner” Fastighetstaxering

8 c Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetstaxering - olika ansatser för värderingsarbetet Renodlad MRA-modell ”Full MRA” Två-stegsmodell med fasta inbördes relationer ”Fixed relationships” ?

9 c Arne Sundquist/Orsalheden Information/ registrering av fast egendom och transaktioner Fastighetstaxering Skatteadministration och fastighetsskatt - Fastighetsregister - Transaktionsregister Förberedelse- arbete - värderings- modeller - värdeområden - värdenivåer Fastighetstaxe- ring av enskild taxeringsenhet - fastighets- deklaration - beredning - beräkning av taxeringsvärde - beslut - information


Ladda ner ppt "C Arne Sundquist/Orsalheden Fastighetsvärdering- fastighetstaxering - terminologi Värdering av enskilda objekt eller mindre enskilda bestånd Fastighetstaxering."

Liknande presentationer


Google-annonser