Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FormPipe Software C HRISTIAN S UNDIN, M ARS 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FormPipe Software C HRISTIAN S UNDIN, M ARS 2009."— Presentationens avskrift:

1 FormPipe Software C HRISTIAN S UNDIN, M ARS 2009

2 Introduktion till FormPipe Software och begreppet ECM Finansiell översikt Partnerförsäljning ECM marknaden i lågkonjunktur –Tillväxt –Drivkrafter Sammanfattning Agenda

3 Marknad ECM – Enterprise Content Management

4 Finansiell Översikt Stark tillväxt och ökande lönsamhet Nettoomsättning 105,9 Mkr (67,6) Rörelseresultat 26,1 Mkr (13,5) Rörelsemarginal 26,1% (20,8%) Kassaflöde löpande verksamhet 21,4 Mkr (13,5) Licens- och underhållsintäkter 71,6 Mkr (43,1)

5 Partnermodell Mervärde i samtliga led FORMPIPE SOFTWARE Programvaruutveckling Marknads- och säljstöd Partnerutbildning PARTNER Försäljning Kundanpassning Implementering Verksamhetsutveckling Kundutbildning Support SLUTKUND- KUNDNYTTA Effektivitet Produktivitet Kontroll Säkerhet Lönsamhet Kommunikation - behov, trender, lagar och regler.

6 Partnermodell Renodlat produktbolag Tydlig affärsmodell –Renodlad produktutveckling och partnerlicensiering –Hög skalbarhet Repetitiva intäkter Skapar möjligheter att attackera nya marknader och vertikaler med förstorad säljstyrka Jämförelse intäktsfördelning 2008 och 2007

7 Marknad Tillväxt även i lågkonjunktur Radar Group anger i färsk rapport att ECM är ett av få tillväxtområden i en i övrigt icke växande IT-marknad under 2009 ECM-marknaden är än så länge relativt outvecklad och FormPipe Software ligger långt fram, både avseende produktutveckling och upparbetad kundstock (drygt 60% inom offentlig sektor) Offentlig sektor bedömdes 2008 att stå för 15% av IT-investeringarna i Sverige (21.5 Miljarder). Ökande del ECM.

8 Lagstiftning –Sarbanes & Oxley –EuroSox –FDA –Mifid –HiPAA –E-myndigheter –Offentlighetsprincipen –Svefaktura –etc Effektivitet –Kostnadsbesparingar –Tillgänglighet Produktivitet –Högre servicegrad –24/7 –Partnerrelationer och kundlojalitet ”Enronskandalen skapade Sarbanes & Oxley, vad kan vi förvänta från Lehman Brothers?” Marknad Drivkrafter

9 Stor och stabil kundbas Hög andel repetitiva intäkter Stark marknadsposition på växande marknad Starka kassaflöden Höga marginaler Mycket stark produktportfölj Förvärv av kompletterande eller konkurrerande verksamhet Sammanfattning FormPipe Software ”Om 5-10 år kommer vi att se tillbaka och undra hur det var möjligt att hantera informationsflödet så ostrukturerat som vi gör idag”


Ladda ner ppt "FormPipe Software C HRISTIAN S UNDIN, M ARS 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser