Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VG Primärvård Dialogforum 16 december 2010. Syfte Dialogforum VG PV Skapa en mötesform mellan VG Pv-kontoret och vårdgivare för dialog om modellen VG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VG Primärvård Dialogforum 16 december 2010. Syfte Dialogforum VG PV Skapa en mötesform mellan VG Pv-kontoret och vårdgivare för dialog om modellen VG."— Presentationens avskrift:

1 VG Primärvård Dialogforum 16 december 2010

2 Syfte Dialogforum VG PV Skapa en mötesform mellan VG Pv-kontoret och vårdgivare för dialog om modellen VG Primärvård, erfarenheter, utvecklingsfrågor samt möjlighet att stämma av olika utredningar m.m. med företrädare för vårdgivare Ett forum med 6 offentliga + 6 privata representanter för vårdgivarna

3 Revidering Krav- och kvalitetsboken 2012 Inhämta synpunkter via förvaltningsremiss: HSK Sjukhus HSA Regionstyrelsens kansli (berörda enheter ex. Asylenheten, Läkemedelsnära produkter, Delaktighet och tillgänglighet, Smittskyddsenheten, Katastrof och beredskap….) Vårdgivare – via Dialogforum Erfarenheter från 1 år med VG PV

4 Anmälda frågor PrimÖR - gränssnittsfrågan mellan primärvård och länssjukvård - ändrat system för godkännande av utbetalningsunderlaget - transparensen i utbetalningsunderlaget - utbetalningstidpunkten - beräkningssystemet för kassa-avdrag - förändring av beredskapsjouren - MVC i vårdvalsmodellen Offentliga PV: - Uppdrag och syfte arbetsterapi/sjukgymnastik - Kostnadsansvar PV-besök akutmottagningar - Fotvård – remisser VG Pv-kontoret: - utveckling av ersättningsmodellen 2012 samt repr till referensgrupp - gränssnittsfrågor - lägesrapport - HPV-vaccinering (catch up)

5 Beskriva den arbetsterapi och sjukgymnastik som ingår i primärvårdsnivån samt avgränsning gentemot övrig hälso- och sjukvård Uppdraget syftar till att beskriva arbetsterapeutisk och sjukgymnastisk verksamhet som bör utföras inom primärvårdsnivån samt gränsdragningen till övrig hälso- och sjukvård. Uppdraget ska ge utgöra kunskapsunderlag inför ställningstagande om huruvida arbetsterapi och sjukgymnastik ska ingå i vårdenheters uppdrag inom VG Primärvård eller ej.


Ladda ner ppt "VG Primärvård Dialogforum 16 december 2010. Syfte Dialogforum VG PV Skapa en mötesform mellan VG Pv-kontoret och vårdgivare för dialog om modellen VG."

Liknande presentationer


Google-annonser