Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 Resultat av enkät till landstingspolitiker 2011-10-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 Resultat av enkät till landstingspolitiker 2011-10-12."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 Resultat av enkät till landstingspolitiker 2011-10-12

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Är du? NamnAntal% A. Kvinna4243,3 B. Man5556,7 Total97100 Svarsfrekvens 99% (97/98)

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 3 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påstående: Jag tycker att de regionala utvecklingsfrågorna ska debatteras i fullmäktige. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt5961,5 B. Inst ä mmer delvis2930,2 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd66,2 D. Tar delvis avst å nd11 E. Tar helt avst å nd11 F. Vet ej00 Total96100 Svarsfrekvens 100% (96/96)

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 4 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påstående: Jag är intresserad av debatterna om regional utveckling även om jag inte deltar aktivt. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt6063,2 B. Inst ä mmer delvis2627,4 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd66,3 D. Tar delvis avst å nd00 E. Tar helt avst å nd33,2 F. Vet ej00 Total95100 Svarsfrekvens 99% (95/96)

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 5 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påstående: Jag känner att jag har tillräckligt med kunskap för att kunna diskutera regionala utvecklingsfrågor i fullmäktige. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt1515,6 B. Inst ä mmer delvis4142,7 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd2728,1 D. Tar delvis avst å nd88,3 E. Tar helt avst å nd22,1 F. Vet ej33,1 Total96100 Svarsfrekvens 100% (96/96)

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 6 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påståenden: Regionala utvecklingsfrågor försvinner lätt i fullmäktige eftersom hälso- och sjukvårdsfrågorna dominerar. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt2627,7 B. Inst ä mmer delvis5154,3 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd1414,9 D. Tar delvis avst å nd00 E. Tar helt avst å nd11,1 F. Vet ej22,1 Total94100 Svarsfrekvens 97,9% (94/96)

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 7 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påståenden: Landstinget ska jobba med regionala utvecklingsfrågor. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt5053,2 B. Inst ä mmer delvis2324,5 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd1111,7 D. Tar delvis avst å nd55,3 E. Tar helt avst å nd44,3 F. Vet ej11,1 Total94100 Svarsfrekvens 97,9% (94/96)

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 8 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påståenden: Jag skulle känna mig trygg i att gå från landstingspolitiker till regionpolitiker om det blir aktuellt. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt4143,6 B. Inst ä mmer delvis2526,6 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd1516 D. Tar delvis avst å nd55,3 E. Tar helt avst å nd66,4 F. Vet ej22,1 Total94100 Svarsfrekvens 97,9% (94/96)

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 9 I vilken grad håller du med om eller tar avstånd från följande påståenden: Jag vet vad jag och andra landstingspolitiker kan ha för nytta i mitt uppdrag av regionala enheten. NamnAntal% A. Inst ä mmer helt1617,2 B. Inst ä mmer delvis3335,5 C. Varken inst ä mmer eller tar avst å nd2931,2 D. Tar delvis avst å nd33,2 E. Tar helt avst å nd44,3 F. Vet ej88,6 Total93100 Svarsfrekvens 96,9% (93/96)

10 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 10 Har du det senaste året: Läst nyhetsbrevet Regionala nyheter? NamnAntal% A. Ja7175,5 B. Nej2324,5 Total94100 Svarsfrekvens 97,9% (94/96)

11 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 11 Har du det senaste året: Om ja, har du haft någon nytta av det i ditt uppdrag som politiker? NamnAntal% A. Ja5677,8 B. Nej1622,2 Total72100 Svarsfrekvens 75% (72/96)

12 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 12 Har du det senaste året: Deltagit i Morgonrock, regionala enhetens frukostseminarium om utvecklingsfrågor, eller sett den i efterhand på webben? NamnAntal% A. Ja2728,4 B. Nej6871,6 Total95100 Svarsfrekvens 99% (95/96)

13 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 13 Har du det senaste året: Om ja, har du haft någon nytta av det i ditt uppdrag som politiker? NamnAntal% A. Ja2589,3 B. Nej310,7 Total28100 Svarsfrekvens 29,2% (28/96)

14 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 14 Har du det senaste året: Varit i kontakt med någon tjänsteman från regionala enheten för att få hjälp i ditt uppdrag som politiker? NamnAntal% A. Ja2425,5 B. Nej7074,5 Total94100 Svarsfrekvens 97,9% (94/96)

15 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 15 Har du det senaste året: Om ja, fick du den hjälp du behövde? NamnAntal% A. Ja1979,2 B. Nej520,8 Total24100 Svarsfrekvens 25% (24/96)

16 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 16 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Bra transporter in och ur länet för både gods och persontrafik

17 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 17 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Bra transporter in och ur länet för både gods och persontrafik

18 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 18 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Strukturfonderna (EU:s medel för regional utveckling)

19 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 19 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Strukturfonderna (EU:s medel för regional utveckling)

20 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 20 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Att profilera länet internationellt inom området e-hälsa

21 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 21 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Att profilera länet internationellt inom området e-hälsa

22 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 22 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Finansiering av regionala utvecklingsprojekt

23 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 23 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Finansiering av regionala utvecklingsprojekt

24 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 24 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Stärka regionens attraktionskraft så att fler väljer att bo och verka i Norrbotten

25 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 25 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Stärka regionens attraktionskraft så att fler väljer att bo och verka i Norrbotten

26 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 26 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Ta tillvara på idéer inom vården som kan leda till nya produkter, tjänster och företag

27 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 27 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Ta tillvara på idéer inom vården som kan leda till nya produkter, tjänster och företag

28 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 28 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Demografiska frågor som kompetensförsörjning och generationsväxling

29 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 29 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Demografiska frågor som kompetensförsörjning och generationsväxling

30 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 30 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Strategier och program (Europa 2020, Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) )

31 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 31 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Strategier och program (Europa 2020, Regionala utvecklingsprogrammet (RUP) )

32 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 32 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Investerings- och etableringsfrågor

33 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 33 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Investerings- och etableringsfrågor

34 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 34 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Stödja små- och medelstora företag

35 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 35 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Stödja små- och medelstora företag

36 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 36 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Utveckla filmbranschen som tillväxtområde i länet

37 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 37 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Utveckla filmbranschen som tillväxtområde i länet

38 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 38 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Bredbandsuppbyggnad i länet

39 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 39 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Bredbandsuppbyggnad i länet

40 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 40 Hur skulle du beskriva din kunskap om landstingets arbete med följande frågor/ämnen/teman: ■ Energieffektivisering i samarbete med länets kommuner

41 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 41 Hur viktigt tycker du att det är att landstinget jobbar inom följande områden? ■ Energieffektivisering i samarbete med länets kommuner

42 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 42 Några slutsatser från undersökningen ■ Intresset för regionala utvecklingsfrågor är stort men kunskaperna behöver bättras på ■ Kvinnor anser i något högre grad än männen att regional utveckling är viktigt ■ Kvinnliga politiker upplever att de har sämre kunskaper i regionala utvecklingsfrågor.


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling BILD 1 Resultat av enkät till landstingspolitiker 2011-10-12."

Liknande presentationer


Google-annonser