Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet

2 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Investeringar 1.Malmbanan -ERTMS (påverkar ej ramen) -Kapacitet mm (NS 2010-2012, 200mkr) -Kapacitet (2016-2021, 283mkr) 2.E10 förbi Kiruna (påverkar ej ramen) 3.Malmbanan förbi Kiruna (påverkar ej ramen) 4.E4 Genomfart Kalix (2016-2018, 113mkr) 5.Haparandabanan, uppr 6.Haparandabanan, ny bana (NS 2010-2015, 1669 mkr) 7.E4 Töre-Kalix (NS 2010-2012, 32 mkr) 8.E4 Boviken-Rosvik (2016-2021, 134 mkr) 9.Stambanan Luleå-Umeå (NS 2010-2015, 24 + 302mkr) Om +15% -E10 Avvakko-Skaulo (2016-2021, 65mkr) -E4 Trafikplats Hortlax (2016-2021, 45mkr) -Stambanan, ny mötesstation (2016-2018, 80mkr)

3 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Bärighet 14,8 mdr totalt i landet mot 17 mdr 2004 (nya områden samt att rekonstruktion flyttats till D&U) Jämförbart 14,8 + 1,32 (rekonst) - 2,1 (riskreduktion) - 1,5 (mittr.vägar) – 0,5 (flexibilitet) = 12,02 mdr (ej indexuppräknat) Dessutom större spridning över landet. Region norr hade 28% av 17mdr, nu 23% av de som är fördelat (10,7mdr). Region norr 2,4 mdr mot 4,3 mdr 2004 Tjälsäkring är stora ”förloraren” 4 mdr mot tidigare 10,3 mdr Slutsats i planen: ”Under planperioden kommer en stor del bärighetsbristerna att kunna åtgärdas, vilket är positivt för näringslivets tillväxtmöjligheter. Det innebär säkrare leveranser året om, vilket är av stor vikt speciellt för skogsindustrin. Följden blir ett jämnare flöde av råvaran och i många fall innebär det även en mer kvalitativ råvara som ger ett ökat mervärde för skogsindustrin. Näringslivet får minskade kostnader tack vare bärighetssatsningar”

4 SATSNINGSOMRÅDEN 2010-2021 Satsningsområde Total brist SN Centralt förslag MkrRegionalt förslag MkrSumma Förslag Riket MkrKmACBDACBDSNmkr Tjälsäkring NRL-väg 50602300 3521192 1185134525304000 BK-höjning bro NRL-väg 230 11184 302002301500 Anpassning NRL-väg 254612738512469358112743600 Beläggning grusväg 1125454937537112600 BK-höjning NRL-väg 16445482072192462615071000 Rekonstruktion pga eftersläpande underhåll 18901080000000 Nya bärighetsbrister Riskreduktion 120060065454612002100 Förstärkning 2+1-vägar 2807020080280 1500 Flexibilitet pga ökade antal specialdispenser 150505813 500 Summa 143816094704172231323099623114800 Bärighet Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten

5 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Länstransportplan för Norrbottens län 2010-2020 Med tyngdpunkt på fördelningen av 743 miljoner (+/- 25%)

6 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Innehåll Utgångspunkt Regionala systemanalysen Bakgrund och syfte Norrbottens län – Beskrivning och funktion Länets transportinfrastruktur och åtgärdsbehov Mål i transportsystemplaneringen Strategiska systembrister och åtgärdsbehov Prioritering, finansiering och effekter Samlad effektbedömning Samlad miljöbedömning

7 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Konkurrenskraftigt näringsliv Gruvetableringen i Pajala Botniska korridoren Det nord-sydliga vägnätet Strategiska tvärstråk Flygplatser, hamnar Tillgängligt vägnät året runt

8 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Fungerande arbetsmarknad Regionförstoring Botniska korridoren Luleåregionen Malmfältsregionen Tornedalsregionen Förbättrad vägstandard Hela resan Systembrister flyget

9 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Fördelningen av medlen Högtrafikerade trafikfarliga vägar (högre NNK) Utöka arbetsmarknadsregionerna Strategiska åtgärder ”utanför plan” Utökning av mindre TS-åtgärder (större spridning) Kraftig ökning på gång & cykelåtgärder Viss förstärkning kollektivtrafik Få ut mer av pengarna: Kommunalstimulans, Mål 2 (större spridning)

10 Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten 8 5 75% 100%


Ladda ner ppt "Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet."

Liknande presentationer


Google-annonser