Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan Utfall för Norrbottens län i korthet

2 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Investeringar 1.Malmbanan -ERTMS (påverkar ej ramen) -Kapacitet mm (NS , 200mkr) -Kapacitet ( , 283mkr) 2.E10 förbi Kiruna (påverkar ej ramen) 3.Malmbanan förbi Kiruna (påverkar ej ramen) 4.E4 Genomfart Kalix ( , 113mkr) 5.Haparandabanan, uppr 6.Haparandabanan, ny bana (NS , 1669 mkr) 7.E4 Töre-Kalix (NS , 32 mkr) 8.E4 Boviken-Rosvik ( , 134 mkr) 9.Stambanan Luleå-Umeå (NS , mkr) Om +15% -E10 Avvakko-Skaulo ( , 65mkr) -E4 Trafikplats Hortlax ( , 45mkr) -Stambanan, ny mötesstation ( , 80mkr)

3 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Bärighet 14,8 mdr totalt i landet mot 17 mdr 2004 (nya områden samt att rekonstruktion flyttats till D&U) Jämförbart 14,8 + 1,32 (rekonst) - 2,1 (riskreduktion) - 1,5 (mittr.vägar) – 0,5 (flexibilitet) = 12,02 mdr (ej indexuppräknat) Dessutom större spridning över landet. Region norr hade 28% av 17mdr, nu 23% av de som är fördelat (10,7mdr). Region norr 2,4 mdr mot 4,3 mdr 2004 Tjälsäkring är stora ”förloraren” 4 mdr mot tidigare 10,3 mdr Slutsats i planen: ”Under planperioden kommer en stor del bärighetsbristerna att kunna åtgärdas, vilket är positivt för näringslivets tillväxtmöjligheter. Det innebär säkrare leveranser året om, vilket är av stor vikt speciellt för skogsindustrin. Följden blir ett jämnare flöde av råvaran och i många fall innebär det även en mer kvalitativ råvara som ger ett ökat mervärde för skogsindustrin. Näringslivet får minskade kostnader tack vare bärighetssatsningar”

4 SATSNINGSOMRÅDEN Satsningsområde Total brist SN Centralt förslag MkrRegionalt förslag MkrSumma Förslag Riket MkrKmACBDACBDSNmkr Tjälsäkring NRL-väg BK-höjning bro NRL-väg Anpassning NRL-väg Beläggning grusväg BK-höjning NRL-väg Rekonstruktion pga eftersläpande underhåll Nya bärighetsbrister Riskreduktion Förstärkning 2+1-vägar Flexibilitet pga ökade antal specialdispenser Summa Bärighet Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten

5 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Länstransportplan för Norrbottens län Med tyngdpunkt på fördelningen av 743 miljoner (+/- 25%)

6 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Innehåll Utgångspunkt Regionala systemanalysen Bakgrund och syfte Norrbottens län – Beskrivning och funktion Länets transportinfrastruktur och åtgärdsbehov Mål i transportsystemplaneringen Strategiska systembrister och åtgärdsbehov Prioritering, finansiering och effekter Samlad effektbedömning Samlad miljöbedömning

7 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Konkurrenskraftigt näringsliv Gruvetableringen i Pajala Botniska korridoren Det nord-sydliga vägnätet Strategiska tvärstråk Flygplatser, hamnar Tillgängligt vägnät året runt

8 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Fungerande arbetsmarknad Regionförstoring Botniska korridoren Luleåregionen Malmfältsregionen Tornedalsregionen Förbättrad vägstandard Hela resan Systembrister flyget

9 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Fördelningen av medlen Högtrafikerade trafikfarliga vägar (högre NNK) Utöka arbetsmarknadsregionerna Strategiska åtgärder ”utanför plan” Utökning av mindre TS-åtgärder (större spridning) Kraftig ökning på gång & cykelåtgärder Viss förstärkning kollektivtrafik Få ut mer av pengarna: Kommunalstimulans, Mål 2 (större spridning)

10 Kommunikationspolitiska rådet Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten % 100%


Ladda ner ppt "Kommunikationspolitiska rådet 090910 Jimmy Bystedt, Länsstyrelsen Norrbotten Nationell plan 2010-2020 Utfall för Norrbottens län i korthet."

Liknande presentationer


Google-annonser