Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Agenda 15.15 Nuläge –Uppnådda resultat –Uppdrag & roll –Ny vision –Omvärld 15.30 Roadmap –Verklighetslabbet –Fullskalelabbet –Virtuella labbet 15.45 TSS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Agenda 15.15 Nuläge –Uppnådda resultat –Uppdrag & roll –Ny vision –Omvärld 15.30 Roadmap –Verklighetslabbet –Fullskalelabbet –Virtuella labbet 15.45 TSS."— Presentationens avskrift:

1 Agenda 15.15 Nuläge –Uppnådda resultat –Uppdrag & roll –Ny vision –Omvärld 15.30 Roadmap –Verklighetslabbet –Fullskalelabbet –Virtuella labbet 15.45 TSS 2.0 –Konkreta mål för 2011-2012 –Organisation –Finansieringsläge –Utöka intressenterna 16.10 Slutsatser

2 www.testsitesweden.eu Nuläge

3 Resultat MiljöSäkerhet Transport effektivitet Virtuella labbet Databas fordonsrörelserKörsimulator (VTI)ITS Demoteatern ITS Simulator Fullskalelabbet Förstudie: Testcell Batterilabb Nol/Ale Testladdstation Vinterprov EVs (två säsonger) Sammanställng av akademiska lab ASTA Metodutveckling autonoma attrapper Positioneringssystem Kommunikationskammare ITS integrationslabb Verklighetslabbet EV testplats GBG EV/PHEV demoflotta FOT metodutvecklingITS Testplats GBG Förstudie: Testplats S-tälje ITS testplats Norr (I2) Samverkan DoE/Anl USA testmetoder & dataloggning ELVIRE- EU projekt telematiktjänster EVs Nationell Analysgrupp EVs Transatlantic WS EU-USA Roadmap vinterprovnings- regionen, I2 och CASTT Utökat styrelse LTU SATS SE Test Automotive Sem CVIS midterm review iCars EU-nätverk Varumärke Almedalen-08: Maud Olofsson Energitinget-09 Almedalen-09: EV seminariet EU toppmöte GBG COP 15 Tylösand-08 Bryssel-dag TSS film www.testsitesweden.com Bryssel-dag European ITS konf-08 ITS WC Stockholm-09

4 Pågående projekt Miljö Uppstart basfinansiering testmiljöer elfordon Förstudie simulering av elfordon Bilrörelsedata och databasutveckling EU: ELVIRE Förstudie: Demomiljöer elektrifiering av tunga fordon Snabbladdning Säkerhet Metodutveckling för prov bakifrånkollision PreEval: Förstudie smarta vägmarkeringar Transporteffektivitet EU: COSMO (grön våg för bussar) EU: DRIVE (FOT samverkande fordon) HEVNEC (Förstudie ITS testplats E4/E20) Kommunikationskammare Samverkan Forskningsanvänding fordonslabb SATS (Swedish Automotive Testing Seminar) TSS Stockholm TSS Norr

5 Utvärdering Utvärderingen konkluderar att förutsättningarna för att en eventuell fortsatt finansiering skulle vara en god investering torde vara goda. En fortsättning bör dock vara av betydligt större omfattning än den hittills varit för att stå i proportion till TSS ambitioner och finansiärens förväntningar. En sådan ökad omfattning bör matchas av omfattande satsningar från näringslivet.

6

7 Nuvarande uppdrag

8 TSS roll Fokus för TSS skall vara underhåll och uppbyggnad av test- och demoinfrastruktur. Fokus för TSS skall vara att skapa synergier och utgå från gemensamma behov. Fokus för TSS skall vara att erbjuda en neutral mötesplats

9 Test Site Sweden shall: Provide world leading demonstrations and test environments for new vehicle technology and infrastructure with the goal of supporting the development of sustainable transports Mission

10 Vision 2025 TSS har lett till att Sverige är ett ledande testland för ny teknik inom vägtransportområdet med fokus på miljö, säkerhet och transporteffektivitet En betydande del av verksamheten berör gränssnittet mot telekommunikation och fordonsrelaterad energiteknik Nyckelteknik som är nödvändig för införandet av ett hållbart transportsystem har utprovats och demonstrerats inom TSS TSS ligger 2-5 år före resten av världen inom ovanstående områden

11 Styrkor och svaghet StyrkorSvagheter Samverkan Nationellt etablerade Rätt fokus och timing Snabba & flexibla Bred ”supporterskara” ”Track-record” Neutralt Svag långsiktig kompetens- uppbyggnad (liten organisation) Liten operativ förankrings hos intressenterna TSS kan inte teckna egna avtal eller vara part i EU projekt

12 www.testsitesweden.eu Roadmap

13 Virtuella labbet Elekrifiering av SIM4 Koppling SIM4 – verklighet Öppen visualiseringsstudio Databas ICE körmönster Simuleringskluster runt SIM4 HWIL simulering Databas EV/PHEV körmönster Simuleringsmiljö för ITS tjänster (”simcity”) Databas laddningsanvändning Fullskalelabbet Vätgaslab & tankstation Vätgasstation (Norr) Permanent demoteater ASTA (utökning & metodutv) EV/PHEV testcell Höghastighetskrockprovning Testplats tunga slide-in hybrider Säker rastplats Kommunikationskammare Demo- & testterminal Analysverkstad (Norr) Klimathall Verklighetslabbet Norra Djurgårdsstaden Snabbladdstationer Gastankstation (Norr) Vinterprov snabbladdning Smarta vägmarkeringar Multifuel tankstationer 1000-tals RSU:er Bränsledepå och labb (Norr) Storskaliga FOT samverkande fordon Vinter-ASTA ITS testplats Norr Spårtaxi Elektrifierad motorväg FOT räckviddsoro EV/PHEV 20112012201320142015

14 www.testsitesweden.eu TSS 2.0

15 Förslag mål för bryggfasen Säkerställ långsiktigt finansiering (2013 – 2018) Öka operativ förankring och intressenternas engagemang Etablera den nationella analysgruppen för elbaserade fordon Genomför 20 förstudier Vidareutveckla ASTA och SIM4

16 Arbetssätt Förutsättningar Behåll en effektiv, flexibel basorganisation utan utförarkapacitet Minimera parallellarbete med andra aktörer Öka operativ förankring och intressenternas engagemang Öka kontaktytor och ”ingångar” Förslag på arbetssätt Tematiska arbetsgrupper –Föreslår samt driver förstudier & projekt i TSS namn –Koordinerar och rapporterar test- & demoaktiviteter inom respektive område –Är ”kontaktyta” för TSS Operativ styrgrupp –Projektkontroll och budget –Agenda efter tematiska områden –4 ggr/år Strategisk styrgrupp –Inriktning & större åtaganden

17 Princip TSS bas: - ledning & samordning - infrastruktur - databas & loggrar - varumärke - omvärld? - mäkla test? TSS bas: - ledning & samordning - infrastruktur - databas & loggrar - varumärke - omvärld? - mäkla test? Säkerhet Miljö Vinter Transport effektivitet SAFER CASTT CLOSER Tematiska arbetsgrupper i befintliga organisationer (med varumärket TSS) leds av en "koordinator" - Föreslår och driver förstudier - Kontaktyta för TSS Tematiska arbetsgrupper i befintliga organisationer (med varumärket TSS) leds av en "koordinator" - Föreslår och driver förstudier - Kontaktyta för TSS SHC....... "direktingång"

18 Arbetsfördelning Test Site Sweden [bas] –ledning & samordning –kontrollerar förstudiemedel –gemensam infrastruktur –databas & loggers –varumärke –testflottor –nätverk av testutförare –sammanställd helhetsbild –erbjuder neutral mötesplats Centrumbildning –Accepterar TSS som långsiktig samverkanspartner rörande test- och demomiljöer –Verkar med TSS varumärke rörande test och demomiljöer –Utser koordinator för TSS –Föreslår projekt och förstudier –Driver test- och demoprojekt –Rapporterar relevant information –Adjungerar TSS i lämpliga styrgrupper för informationsutbyte

19 Finansiering 2011-2012 Basfinansiering –Projektledning –Stöd till koordinering av tematiska arbetsgrupper –Gemensam infrastruktur (dataloggers, databaser,...) Förstudiemedel –Används av tematiska arbetsgrupper för att driva förstudier rörande nya test och demomiljöer –Kontrolleras av operativ styrgrupp

20 Utöka intressenterna?


Ladda ner ppt "Agenda 15.15 Nuläge –Uppnådda resultat –Uppdrag & roll –Ny vision –Omvärld 15.30 Roadmap –Verklighetslabbet –Fullskalelabbet –Virtuella labbet 15.45 TSS."

Liknande presentationer


Google-annonser