Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RELEVANSBEDÖMNING Köparen i god tro (undersök-ningsplikt avgörande)?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RELEVANSBEDÖMNING Köparen i god tro (undersök-ningsplikt avgörande)?"— Presentationens avskrift:

1 RELEVANSBEDÖMNING Köparen i god tro (undersök-ningsplikt avgörande)?
Friskrivning (från påföljd)? Köparen reklamerat i tid? Preskriberat? (Felet måste ha förelegat vid överlåtelsen)

2 FELBEDÖMNING Avvikelse från avtalet (garanti, enuntiation)?
Avvikelse från vad köparen har rätt att kräva (normal standard)? Friskrivning (från egenskap)?

3 FRISKRIVNING EGENSKAPSFRISKRIVNING (ej för allmänt hållen)
PÅFÖLJDSFRISKRIVNING NJA 1975 s. 545 NJA 1976 s. 217 NJA 1981 s. 400 NJA 1983 s. 865 FRISKRIVNING FÅR VIKA FÖR EN UTFÄSTELSE AV SÄLJAREN (allmän klausul får vika för en mera preciserad)

4 SÄLJARENS UPPLYSNINGSPLIKT
Om säljaren uppsåtligen underlåter att upplysa köparen om fel … kan svek föreligga Säljarens underlåtenhet att upplysa om omständlig-heter som han känner till … kan medföra att säljaren inte får åberopa att köparen eftersatt sin undersök-ningsplikt

5 KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Fastigheten säljs i befintligt skick Som fel får ej åberopas avvikelse som köparen borde ha upptäckt … Köparen måste undersöka fastig-heten med tillbörlig omsorg och sakkunskap Symtom på fel - skärper undersök-ningsplikt Utökning av undersökningsplikt Reduktion av undersökningsplikt

6 FAKTISKA FEL Avvikelse från ”normal” fysisk standard
t.ex. storlek, skick, fukt, mögel, sättningar m.m. NORMAL STANDARD - priset - ålder - användning FELET MÅSTE HA FÖRELEGAT 1) VID ÖVERLÅTELSEN och 2) VARA DOLT

7 SKADESTÅND Rättsliga och rådighetsfel Utfästelse
Säljaren varit försumlig Avsaknad från kärnegenskap

8 PÅFÖLJDER (vid fel i fastighet)
Reklamation Hävning - väsentlig betydelse år Avdrag på köpeskillingen - skillnaden i fastighetens värde i felfritt och i fel- aktigt skick på tillträdes- dagen Skadestånd

9 VAD HAR AVTALATS? 1. Garantier 2. Enuntiationer (egenskaper)
Skilj från allmänt lovprisande

10 FEL I FASTIGHET 1. Avvikelse från avtalet
Avvikelse från vad köparen haft fog att förutsätta Feltyper: - faktiska fel - rättsliga fel - rådighetsfel


Ladda ner ppt "RELEVANSBEDÖMNING Köparen i god tro (undersök-ningsplikt avgörande)?"

Liknande presentationer


Google-annonser