Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 L U N D S U N I V E R S I T E T Telefoni - LU Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Telefoni - LU Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC"— Presentationens avskrift:

1 1 L U N D S U N I V E R S I T E T Telefoni - LU Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC Gun.Nilsson@ldc.lu.se

2 2 L U N D S U N I V E R S I T E T IP-telefoni, status och tidplan Idag finns 2211 portar i den nya IP-baserade Avaya-växeln installerade SoL, Språk-och litteraturcentrum Ekologihuset Astronomi Informationsenheten LDC CRC, Clinical Research Center, i Malmö etapp 1 och 2 Etapp 1 i ombyggnaden av Kemicentrum Studiecentrum Sociologen Kungshuset BMC, hus D Historiska museet Campus Helsingborg Vårdvetenskapens hus, installation helt klar under juni 2007 Arkivcentrum Syd Kommande installationer fram till halvårsskiftet 2007: Etapp 2 i ombyggnaden av Kemicentrum Teaterhögskolan i Malmö i samband med flyttning till nya lokaler

3 3 L U N D S U N I V E R S I T E T Planerade förändringar All utrustning som tillhör Avaya-växeln kommer att flyttas över på GigaLunet vecka 24 Uppgradering till ny release sker efter överflyttningen till GigaLunet, planering att detta sker i samma vecka Utökning av licenser för mobila anknytningar

4 4 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal TeliaSonera leverantör Integration med universitetets fasta telefonisystem, mobil anknytning Två abonnemangsformer för mobil anknytning – Alternativ I: Storringare, samtalstaxa som för fast anknytning, högre månadskostnad – Alternativ II: Rörlig person som behöver bli nådd men ringer mest interna samtal, låg månadskostnad, högre samtalskostnad Vid dålig inomhustäckning förstärker TeliaSonera, kostnadsfördelning sker i samråd med Telia

5 5 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal, prisbild mobilanknytning Mobilanknytning, alt.I: 300:- / månad och 0,05 :- / minut Mobilanknytning, alt.II: 125:-/ månad och 0,70 :- / minut Öppningsavgift 0,10 :- tillkommer i båda alternativen Exempel på prisjämförelse för storringare alt.I. Taltid uppskattas till 10 timmar/månad fördelat på 100 samtal. 50% av taltiden är samtal, där den fasta anknytningen är vidarekopplad till mobil telefonen. Enligt gamla avtalet: Månadsavgift97:- Samtalskostnad (600 min x 1,76:-) 1056:- 100 x öppningsavgift 0,29:- 29:- Total månadskostnad: 1182:- Enligt nya avtalet: Månadsavgift 300:- Samtalskostnad (300 min x 0,05:-) 15:- Samtalskostnad (300 min som ej längre vidarekopplas) 0:- 50 x öppningsavgift 0,10:- 5:- Total månadskostnad:320:- Besparing 10 344:-/år

6 6 L U N D S U N I V E R S I T E T Nytt mobiltelefonavtal, prisbild Exempel på prisjämförelse för rörlig personal, behöver nås men ringer inte mycket, alt II. Uppskattad taltid 2 timmar/månad fördelat på 50 samtal. 80% av taltiden är samtal där den fasta anknytningen är kopplad till mobiltelefonen. Enligt gamla avtalet: Månadsavgift 97,00:- Samtalskostnad (120 min x 1,76) 211,20:- 50 x öppningsavgift 0,29:- 14,50:- TOTAL 322,70:- Mobilanknytning alt II, enligt nya avtalet: Månadsavgift 125:- Samtalskostnad ( 24 min x 0,70) 16,80:- Samtalskostnad ( 96 min som ej längre vidarekopplas ) 0:- 8 x öppningsavgift 0,10 0,80:- TOTAL142,60 Besparing 2 161:-/år

7 7 L U N D S U N I V E R S I T E T Tjänster Ringer samtidigt på den fasta och mobila telefonen Fakturadelning Anträffbar på ett telefonnummer. Nolltaxa inom Lunds universitet, geografiskt innebär det hela Sverige

8 8 L U N D S U N I V E R S I T E T Vem kan ha mobil anknytning? Alla som har en anknytning i LU:s växel, kan ha mobil anknytning Full funktionalitet av växeltjänster Mobil anknytning fungerar tillsammans med fast telefon alternativt att endast mobiltelefonen används

9 9 L U N D S U N I V E R S I T E T Planering inför hösten 2007 Fortlöpande installationer av IP-telefoni, dessa följer CFL-installationer Utbyte av Salut/Netwise till ett integrerat system i Avaya-växeln (hänvisning och röstbrevlådor) Överflyttning av telefonister till Avaya-växeln kring kommande årsskiftet

10 10 L U N D S U N I V E R S I T E T Hur beställer jag en mobil anknytning? Kontakta LDC, Servicedesk tfn 29000 eller via e-post servicedesk@ldc.lu.se Blanketter för portering och beställning av mobil anknytning finns på www.ldc.lu.se


Ladda ner ppt "1 L U N D S U N I V E R S I T E T Telefoni - LU Gun Nilsson Telefoniansvarig, LDC"

Liknande presentationer


Google-annonser