Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VFT 06/07 1 Verksamhetsförlagd tid, VFT vid Lärarutbildningen läsåret 06/07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VFT 06/07 1 Verksamhetsförlagd tid, VFT vid Lärarutbildningen läsåret 06/07."— Presentationens avskrift:

1 VFT 06/07 1 Verksamhetsförlagd tid, VFT vid Lärarutbildningen läsåret 06/07

2 VFT 06/07 2 Kunskapsfält Kultur, språk och medier Individ och samhälle Skolutveck- ling och ledarskap Lek, fritid och hälsa Natur, miljö och samhälle

3 VFT 06/07 3 Huvudämnen Matematik och lärande Naturvetenskap och lärande Geografi, miljö och lärande Natur, miljö och samhälle

4 VFT 06/07 4 Lärarexamen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Termin Inriktning mot förskola, fritidshem, grundskolans tidigare skolår 140 p 180- 220 p 60 p Inriktning mot grundskolans senare skolår, gymnasieskola/vuxenutbildning Int 20 p Int 20 p Verksamhetsförlagd tid (Vft) Huvudämne 60 p H-ämne 20 p Sidoämne 40 p Verksamhetsförlagd tid (Vft) Huvudämne 80 p Sidoämne 60 p H-ämne 20 p Vft Verksamhetsförlagd tid (Vft) Vft totalt 25 p av utbildningen. Vft 60 p-utbildning = 21 p

5 VFT 06/07 5 Verksamhetsförlagd tid (VFT) Organisation 14 partnerområden ca 1200 studenter per år 4-7 mentorer från Lut / område arbetslag (handledare) på skola /förskola samordnare på skola /förskola

6 VFT 06/07 6 P1Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Åstorp och Ängelholm P2Kävlinge, Landskrona, Svalöv P3 - P4Helsingborg P5Svedala, Trelleborg och Vellinge P6Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad P7Eslöv, Hörby P8Lund N och Lomma Gy: Polhemsskolan P9Lund Ö, Östervångskolan och Staffanstorp Gy: Spyken, Vipeholm Det finns 14 partnerområden

7 VFT 06/07 7 Fortsättning: Det finns 14 partnerområden P10Lund S, Burlöv Gy: Katedralskolan och KomVux Lund P11Malmö: S Innerstaden, Husie, Centrum Gy: Petri, Skånes turism, Jörgen Kocks, KomVux Södervärn, Medie, NTI och Malmö praktiska P12Malmö: Fosie, Oxie Gy: Borgar, Vård-och Hälso, Frans Suells och Mölledal P13Malmö: Hyllie, V Innerstaden, Kirseberg Gy: Heleneholm, Öresund, Universitetsholmen P14Malmö: Limhamn-Bunkeflo, Rosengård Gy: Latin, Pauli, Celsius och KomVux Kronborg

8 VFT 06/07 8 Partnerområde? förskola förskoleklass fritidshem grundskola gymnasium vuxenutbildning

9 VFT 06/07 9 Placering av studenter Gruppvis Knyts till ett eller flera arbetslag Stannar på samma ställe under hela utbildningen

10 VFT 06/07 10 Preliminärt val vid ansökan Bekräftas på registreringsblanketten Vissa ändringar kan ske senast mitt i termin 2: byte av studiespår eller utökning (max. ett byte under utbildningen) När bestämmer studenten vilken åldersgrupp av barn/elever utbildningen ska inriktas mot?

11 VFT 06/07 11 Syftet är att studenten på så vis skaffar sig en djupare inblick i vad läraryrket innebär

12 VFT 06/07 12 Under terminerna 2, 3 och 4 har studenterna möjlighet att följa med en annan student till ett annat partnerområde och vice versa. Vidgade erfarenheter

13 VFT 06/07 13 Vad gör en mentor?  Besöker regelbundet partnerområdet för att föra en kontinuerlig dialog med personal och studenter  Samarbetar med samordnare och arbetslag inom området  Möter studenterna vid bland annat mentorsträffar och besök på skolan/ förskolan  Examinerar studenterna

14 VFT 06/07 14 Under den tid en student läser kurser i sidoämnen/huvudämnen utan VFT, måste VFT-platsen utnyttjas av andra studenter som handhas av samma mentor.

15 VFT 06/07 15 Vad ska studenten göra under verksamhetsförlagd tid? Följa all typ av arbete som pågår Vara till nytta Ansvara tillsammans med personal för innehållet i dagarna. Högskolan ger inte uppgifter. Reflektera över och dokumentera sina erfarenheter. Loggbok. Gärna diskutera dessa reflektioner tillsammans med arbetslagen.

16 VFT 06/07 16 Studenterna ska också... låta arbetslagen ta del av kursplanerna för de kurser de läser vid lärarutbildningen arbeta med mål för sin VFT samt diskutera dessa med arbetslagen. Målen bygger på examensförordningen och finns i skriften ”På väg mot läraryrket”. Utvärdering av målen sker vid terminsslut tillsammans med mentorn.

17 VFT 06/07 17 Examination av VFT Bedömning sker vid slutet av varje termin. Tvågradig betygsskala under de tre första terminerna, tregradig under de två sista (U,G,VG). För godkännande på kurs krävs godkänd VFT. Omdöme ges av skolorna (lärare/ arbetslag) på omdömesblankett Bedömning av studenten sker vid samtal mellan representant för verksamheten och mentorn Betyg sätts därefter av mentorn. Även andra examinationsuppgifter ingår i betyget.

18 VFT 06/07 18 VFT ht 06, termin 1 (3 poäng)  V. 40 Centrala fältdagar hela veckan (För alla i mentorsområdet: Information om mentors- området/kommunen/stadsdelen, skolor /förskolor, arbetslag …)  V. 49 Sammanhängande vft på din vft-plats  Central fältdag 12 januari -07  Under terminen ska du dessutom med arbetslaget boka in enskilda fältdagar, två under den första 10p- kursen och två under den andra.  Mentorsträffar: 26/9, 16/11, 18/12

19 VFT 06/07 19 VFT ht 06, termin 3 (5 poäng)  Sammanhängande VFT: V. 42-43 + 47-48  Enskilda fältdagar att boka in med arbetslaget: två dagar under ht-kurs 1 och två dagar under ht-kurs 2.  Central fältdag 14 november (För alla studenter i mentorsområdet: Information om skolfrågor av olika slag. Planeras i samråd med studenterna. Olika innehåll för varje P-område/ mentorsområde.)  Mentorsträffar: 19/9, 2/11, 14/12

20 VFT 06/07 20 VFT ht 06, termin 5 (7 poäng) Studenter med huvudämne engelska och tyska  Sammanhängande VFT: V. 40-42, 47-49  Enskilda fältdagar att boka in med arbetslaget: tre dagar under ht-kurs 1, två dagar under ht-kurs 2  Centrala fältdagar: Läggs in under sammanhängande perioder vid behov.  Mentorsträffar: Bestäms av resp. mentor

21 VFT 06/07 21 VFT ht 06, termin 7/9 ( 5 p, varav 4 p bedöms av mentorn och 1 p ingår i examensarbetet)  Sammanhängande VFT: V. 38-41  Mentorsträffar: 7/9, 6/11

22 VFT 06/07 22 VFT vt 07, termin 2 (5 poäng)  Central fältdag 21 mars (För alla i mentors-området: Information om skolfrågor m m)  Sammanhängande VFT: V. 6-7 + v. 19-20.  Under terminen ska du dessutom med arbetslaget boka in enskilda fältdagar, två under den första 10p-kursen och två under den andra.  Mentorsträffar: 1/2, 17/4, 28/5.

23 VFT 06/07 23 VFT vt 07, termin 4 (7 poäng) Sammanhängande vft: v. 9-11 samt v. 16-18 Under terminen ska du med arbetslaget boka in enskilda fältdagar, tre under den första 10p- kursen och två under den andra. Centrala fältdagar: Läggs in under sammanhängande perioder vid behov. Mentorsträffar: 30/1, 27/3, 21/5

24 VFT 06/07 24 www.mah.se/lut/vft Här hittar du Dokument och Faktablad och kanske svar på alla dina frågor! (regler för placering, särskilda skäl vid vft- placering, resebidrag, vikariat, försäkringar, examination m m) lisbeth.ringdahl@lut.mah.se


Ladda ner ppt "VFT 06/07 1 Verksamhetsförlagd tid, VFT vid Lärarutbildningen läsåret 06/07."

Liknande presentationer


Google-annonser