Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Glynn Risk- och nyttovärderare/docent

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Glynn Risk- och nyttovärderare/docent"— Presentationens avskrift:

1 Livsmedelsverkets perspektiv på ”Kemiska ämnen och kombinationseffekter
Anders Glynn Risk- och nyttovärderare/docent Risk- och nyttovärderingsavdelningen

2 Ansvarsområden Bra matvanor Redlighet Säkra livsmedel
Livsmedelstillsatser Aromämnen Bekämpningsmedel Biocider Veterinärmedicinska läkemedel Ooorganiska och organiska kontaminanter (material, miljö, processning, toxiner,……) Processhjälpmedel Naturliga gifter (sekundära metaboliter) ……………………………………………..

3 Exponeringsvärdering
Riskanalys Riskbedömning Faroidentifiering Farokaraktärisering Exponeringsvärdering Riskkaraktärisering Riskhantering Riskevaluering Handlingsalternativ Implementering Kontroll Riskkommunikation

4 Riskbedömning kombinationseffekter - EFSA
Bekämpningsmedel Se KemI Livsmedelstillsatser Tas ibland hänsyn till exponering för flera olika tillsatser med samma egenskaper, jfr sukrosestrar av fettsyror (ytaktiva) Aromämnen Kumulativt intag av aromämnen som är strukturellt och metaboliskt besläktade görs idag Kontaminanter Kumulativ kroppsbelastning (body burden) t ex icke-dioxinlika PCBer

5 Kombinationseffekter av azofärgämnen?
McCann et al., 2007

6 Kombinationseffekter av azofärgämnen?
EU Regulation 1333/2008 requires that the synthetic azo dyes, otherwise known as the ‘Southampton Six’: sunset yellow (E110), quinoline yellow (E104), carmoisine (E122), allura red (E129), tartrazine (E102), and Ponceau 4R (E124) be labelled by their common names or E numbers in the list of ingredients along with the following warning statement: "may have an adverse effect on activity and attention in children". EU Regulation 1333/2008 comes into effect on 20 July 2010.

7 Riskbedömning - kombinationseffekter
Forskningsbehov Exponeringsbedömning Relevanta blandningar Biomonitorering, intagsberäkningar Individuell variation i blandningar Farokaraktärisering Identifiera blandningar som ger kritiska effekter av betydelse Mekanismer Dos-respons på blandningar med relevant sammansättning Epidemiologi - blandexponering Riskkaraktärisering TEF, REP Hazard index? Margin of exposure? (o)säkerhetsfaktorer för blandningar?

8 Persistenta halogenerade organiska föroreningar (POPs) under graviditet/amning
Förstföderskor från Uppsala PCDD/F och dioxin-lika PCB ( substanser) TEF-systemet används i riskbedömningen LOAEL endast 10x högre än TVI (reproduktion - avkomma) Lignell et al. 2009

9 POPar och andra potentiella endokrinstörare
Kroppsbelastningar hos förstföderskor från Uppsala (Lignell 2011) (Glynn et al., 2011) (Lignell et al ; Glynn et al. 2011) ftalater, BPA, NP, livsmedelstillsatser, fytoöstrogener, andra sekundära metaboliter…….


Ladda ner ppt "Anders Glynn Risk- och nyttovärderare/docent"

Liknande presentationer


Google-annonser