Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls Bra länk om lipider.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls Bra länk om lipider."— Presentationens avskrift:

1 Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls Bra länk om lipider

2 Lipidfamiljen Fig. 19.1 s. 546 ?! Naturprodukter som är lösliga i opolära lösningsmedel, men olösliga i vatten

3 Funktion Energi –Fett ger 9 kcal/g, kolhydrat och protein 4 Cellmembran Transport genom membranTransport genom membran Könshormoner Feber/smärta/inflammation/sömn

4 Fetter och fettsyror http://www.uccs.edu/~rmelamed/MicroFall2002/Chapter%202/lipids.jpg

5 Fettsyror Karboxylsyror med lång kolkedja Alla har jämnt antal kolatomer Mättade fettsyror –Ex.: Omättade fettsyror –Ex.: –Se tab. 19.1 s. 547

6 Fysikaliska egenskaper Amfipatiska En hydrofob del En hydrofil del Markera hydrofob resp hydrofil del i fettsyrorna!

7 Detergent

8 Micell Fig. 19.2 s. 562

9 Jmf cis- och transform

10 Jämför mättad/omättad Kp? Se tab. 19.1 s. 547 Förklara skillnad i smältpunkt mellan mättad och omättad fettsyra http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/551fattyacids.html

11 Fetter, triglycerider Glycerol Fettsyra 1 Fettsyra 2 Fettsyra 3 Triacylglycerol (neutralfett) Estrar av glycerol och tre fettsyra- molekyler

12 Animaliskt/vegetabiliskt Vad är det för skillnad på animaliskt och vegetabiliskt fett? Tab. 19.2 s. 551 Fysikaliska egenskaper?

13 Kemiska egenskaper Hydrolys –Vilka produkter bildas? Härdning –Addition av H 2 till dubbelbindning Vad kallas en sådan reaktion? –Flytande fett blir fast (margarin) –Ofullständig härdning ger transform ”Transsyror”

14 Transfettsyror Omättade f.s. med transform vid = Finns naturligt i mjölk och kött hos idisslare (bildas vid bakteriell omvandling av omättade fettsyror) Bildas vid industriell härdning av omättade vegetabiliska oljor Bildas vid upphettning och stekning av oljor vid höga temperaturer

15 Mättat fett Mättat fett, liksom transfetter höjer ”det onda kolesterolet” Ökar risken för hjärt-kärlsjukdom Livsmedelsverket rekommenderar att transfett + mättat fett inte bör vara mer än 10 % av den totala energi man får i sig

16 Olestra Sackaros förestrad med 6-8 fettsyror Kan användas som matolja? Smakar som matolja Inga enzymer känner igen molekylen Ej nedbrytbart, lagras ej Inga kalorier! Interaction 19.3, s. 554

17 Essentiella f.s. Hög halt av  3- fettsyror i fet fisk EPA, DHA Skyddar mot hjärt och kärl sjukdomar? Omega 3 fettsyror http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/othernuts/omega3fa/fig1.html

18 Eicosanoider Innehåller omättade C- 20 fettsyror Prostaglandiner Leukotriener Thromboxaner Interaction 19.1 s. 548

19 Prostaglandiner Läs Interaction 19.1 Nästan alla humana celler bildar prostaglandiner! Påverkar en mängd processer, t.ex Glatt muskulatur (förlossningar, aborter) Blodkoagulation Inflammationer Aspirin inhiberar prostaglandinsyntes

20 Fosfoglycerider Fosfatider vanliga i cellmembran 1 karboxylsyra utbytt mot fosfatgrupp Fosfatgruppen förestrad med alkohol

21 Fosfatider Glycerol Fettsyra 1 Fettsyra 2 Fosforsyra förestrad med aminoalkohol –Fosfatidylkolin (lecitin) –Fosfatidyletanolamin (cephalin) –Fosfatidylserin

22 Fosfatidylkolin

23 Lecitin Fosfatidylkolin Finns i äggula Emulgator pga sin amfipatiska karaktär Respiratory stress syndrom

24 Fosfoglyceridmicell

25 Membran Olika lipider beroende på cellltyp

26 Sfingolipider Sfingosin s. 558 –identifiera funktionella grupper Vilka grupper kan binda alkohol eller fosforsyra? Aha! Sfingosin kan ersätta glycerol

27 Sfingomyelin Vanliga i cellmembran i nerver Två långa kolkedjor Polärt ”huvud” Leta rätt på: En amid En kvartär amin En fosfo- diesterbindning

28 Cerebrosider Byt ut fosfatester mot glukos eller galaktos Cerebrosider är vanliga i hjärncellernas membraner

29 Steroider Kortison Kortisol Östrogen Testosteron Gallsyror Vitamin D Alla har samma ”skelett”

30 Kolesterol Det ”goda” kolesterolet Gör cellmembraner lagom rörliga Det ”onda” kolesterolet Lagras i blodkärl Högre blodtryck Stroke Hjärtinfarkt

31 Cellmembran http://sun.menloschool.org/~cweaver/cells/c/cell_membrane/ John Kyrks animering kolla om denna är bättre!

32 Lipidmetabolismen, vecka 9!


Ladda ner ppt "Lipider Biologisk Kemi, 7,5p KTH Vt 2010 Märit Karls Bra länk om lipider."

Liknande presentationer


Google-annonser