Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Java paket och jar-filer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Java paket och jar-filer"— Presentationens avskrift:

1 Java paket och jar-filer
Mahmud Al Hakim Jensen Education

2 Vad är ett Paket (package)
Ett paket är en samling av klasser som på något sätt hör ihop. Ett paket innehåller en grupp med klasser. I Java finns det ett stort antal färdiga standardpaket, t.ex. javax.swing som används för att åstadkomma grafik.

3 Hur konstruerar man egna paket?
Hitta på ett namn på paketet. Helst ett namn som börjar med en liten bokstav för att skilja paketnamn från namn på klasser. Skapa en mapp i filsystemet där paketet ska placeras. Namnet på mappen måste vara samma som paketnamnet. Konstruera de klasser som ska ingå i paketet. På den första raden i varje klass ska man ge ett speciellt package-kommando som anger i vilket paket klassen skall ingå.

4 HelloWorld exempel Vi ska nu skapa ett enkelt paket i java som innehåller en enda klass, nämligen HelloWorld Hitta på ett namn på paketet. Vi bestämmer oss att paketet ska heta ”world” Skapa en mapp i filsystemet där paketet ska placeras. Under c:\ skapar vi en mapp med namnet world (Arkiv – Nytt – Mapp) Konstruera de klasser som ska ingå i paketet. I detta exempel har vi en enda klass, nämligen HelloWorld. Skapa en java fil, skriv källkoden och kompilera. obs! Spara allt under c:\world

5

6

7 NoClassDefFoundError
Nu ska vi försöka köra programmet. c:\world>java HelloWorld Oops! En NoClassDefFoundError

8 java world.HelloWorld För att köra ett program som ingår i ett paket behöver vi skriva namnet på paketet först! c:\world>java world.HelloWorld Det gick bättre den här gången 

9 Att använda ett paket När ett program vill använda någon klass som finns i ett paket måste det importera klassen med kommandot import paketnamn.*; Skapa en körbar jar fil av paketet.

10 jar-filer (Arkivfiler)
JAR står för Java Archive och är ett filformat för paketering av java- eller class-filer, kataloger/paket med filer samt godtyckliga andra filer. Alla de standardpaket som finns i Java distribueras i form av arkivfiler. jar-filer skapas med hjälp av ett speciellt program som heter jar och som följer med JDK.

11 Att skapa en jar-fil Steg 1
Börja med att se till att alla de klasser du skrivit och som skall ingå i programmet är kompilerade och att deras class-filer finns samlade i en och samma mapp på datorn. Lägg inga andra class-filer än de som skall ingå i programmet i denna mapp.

12 Att skapa en jar-fil Steg 2
I ditt program måste en av klasserna innehålla metoden main. Antag att denna klass heter HelloWorld. Öppna en texteditor och skapa en ny fil med en enda rad som ser ut på följande sätt: Main-Class: world.HelloWorld OBS! Raden måste avslutas med tecknet för ny rad. (Du skall alltså trycka på Enter sist på raden.) Spara filen (utanför paketet) som manifest.txt

13 Att skapa en jar-fil Steg 3
Öppna ett kommandofönster (DOS-fönster) och flytta dig till den mapp manifest filen finns. Skriv där nedanstående kommando: jar cmf manifest.txt Hello.jar world\*.class Då skapas en fil med namnet Hello.jar som innehåller alla dina class-filer i komprimerad form. Prova nu med att dubbelklicka på filen Hello.jar. Om ditt Javaprogram startar är allt klart, annars måste du göra en koppling så att Windows vet att Javainterpretatorn skall startas för filer av typen jar.

14 Vad innehåller en jar-fil?
Öppna Hello.jar i t.ex Winzip eller Winrar och undersök innehållet.

15 Hur hittar Javasystemet mitt paket
Addera sökvägen till ditt paket eller till jar-filen i omgivningsvariabeln CLASSPATH Obs! man skall inte ange namnet på paketet

16 Lycka till! Önskar Mahmud Al Hakim


Ladda ner ppt "Java paket och jar-filer"

Liknande presentationer


Google-annonser