Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten

2 Landstingsdirektörens stab delar av Hippokrates ed Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja.dietetiskaanordningarvad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dyliktge någon gift, om man ber mig därom

3 Landstingsdirektörens stab 500 000 har missbruk eller beroende 80 000 alkoholberoendeBD: 2100 300 000 skadligt bruk av alkoholBD: 8000 29 500 tungt narkotikamissbrukBD: 800 250 000 tillvanda eller beroende av läkemedelBD: 6600 10 000 frekventa användare av dopingmedelBD: 250 fritt från Missbruksutredningen 2010

4 Landstingsdirektörens stab Missbrukets konsekvenser 2 200 alkoholrelaterade dödsfall/år(BD: 60 !?) 400 narkotikarelaterade dödsfall/år(BD: 10 !?) 8 av 10 våldsbrott begås under påverkan 60% inom kriminalvården har drogproblem 17-18 miljarder/år i i utgifter för kommuner och landsting för missbruksvård (BD: 475 mkr?) Därtill stora socialförsäkringskostnader och kostnader för arbetsgivare för missbruksrelaterad ohälsa Samhällsekonomiska kostnader – 30-120 miljarder/år Missbruksutredningen 2010

5 Landstingsdirektörens stab Fördelningen av olika problem på olika nivåer – i Svea Rike – och Norrbotten Sverige BDInsatser Beroende med stor problemtyngd50 000 1300specialistvård – stöd, omvårdnad Beroende med låg-måttlig tyngd250 000 6600återfallsprevention, insatser över tid,ev specialistvård Skadligt bruk/missbruk300 000 7900 Högkonsumtion utan akt problem450 000 12 000tidig upptäckt, rådgivning, enkel intervention Inga alkoholproblem6,5 milj 170 000 (Svenskar >15års ålder) Modifierat efter Sven Andreasson (LT nr 45 2011)

6 Landstingsdirektörens stab

7

8

9

10

11 Primärvårdens Roll - Primärprevention Medverka i drog- och alkoholpolitiska program Skolhälsovård Kartläggning av drog- och alkoholrelaterade problem i lokalsamhället, i samarbete med kommun, skola, föreningar, polis, brukarråd osv Upplysningsverksamhet Barn- och mödrahälsovård (BHV och MHV) Goda rutiner vid förskrivning av läkemedel med risk för beroendeutveckling, innefattande restriktivitet i tveksamma fall

12 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens Roll - Sekundärprevention Goda förutsättningar, till följd av Stor kontaktyta gentemot befolkningen – 62-74% med registrerat besök 2013 Att patienter med drog- och alkoholproblem är överrepresenterade God kunskap om patienterna och deras situation, familjebild osv (förutsatt kontinuitet) Tidigkontakt – vi träffar patienterna i riskbruks- eller tidig missbruksfas Gemensamt journalsystem, med bla gemensam läkemedelslista

13 Landstingsdirektörens stab

14 Patienter med riskbruk och missbruk - Primärvårdens uppgift Tidig upptäckt Enkel intervention! Kognitivt förhållningssätt Kierkegaard: ”om du vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först finna henne där hon är och börja just där” Behandla enligt evidensbaserade metoder Undvik felbehandling! Aldrig kravlös sjukskrivning. Aldrig läkemedel utan planering och uppföljning

15 Landstingsdirektörens stab Problem Brist på kontinuitet, vilken är grunden för en förtroendefylld relation patient – vårdgivare Läkarens, sköterskans (och sjukvårdens) attityd till missbruksproblem Samhällets dubbelmoral i sammanhanget

16 Landstingsdirektörens stab Sjukdomar, besvär eller tecken som bör föranleda drog-anamnes Högt blodtryck (fra undertryck) och oregelbunden hjärtverksamhet Magkatarr Ångest och sömnproblem Påverkan lever och bukspottskörtel Olycksfall av oklar anledning Skakningar Ryggbesvär av oklar art Regelbunden användning av lugnande, beroendeframkallande läkemedel ”Hur är det nu doktorn, kan man ta en snaps under penicillin-kuren?” Drog- och alkoholrelaterade besvär = ”the second great imitator”

17 Landstingsdirektörens stab Antal individer som på apotek hämtat ut läkemedel med beroenderisk Förskrivares Hälsocentral: Friskträsk 2011-12011-22011-32011-42012-12012-22012-32012-4 N02A Opioider183179185196182186166 N05B Lugnande medel, ataraktika7389718582 8378 N05C Sömnmedel och lugnande medel182176 199197188203197 Antal unika individer:372374371410402384378368 2011-12011-22011-32011-42012-12012-22012-32012-4 N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika4337485145434541 N02AX02 Tramadol108120115 1041158891 Antal unika individer:150154160163146156131130 2011-12011-22011-32011-42012-12012-22012-32012-4 N05BA Bensodiazepinderivat5366536155605956 N05CD Bensodiazepinderivat121312131213129 N05CF Bensodiazepinbesläktade medel137133136158154144167160 Antal unika individer:182191181209206197217202

18 Landstingsdirektörens stab Antal individer som på apotek hämtat ut läkemedel med beroenderisk Förskrivares HC: Friskträsk

19 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag enligt nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Rådgivande samtal angående bruk av alkohol hos - gravidaprio 2 - föräldrar/vårdnadshavare till späd- eller småbarnprio 3 Rådgivande samtal ang riskbruk av alkohol hos vuxenprio 4

20 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag enligt nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 Preliminär version Använda AUDIT/DUDIT (bedömningsinstrument)prio 1/3 Ha kännedom om rekommenderade medicinska testprio 1-3 Behandla personer med alkoholberoende med Antabus, Campral och Naltrexonprio 1 Trappa ned/sätta ut bensodiazepinerprio 2 SAMVERKA med psykiatri, socialtjänst, polis mm

21 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag riskbruk/missbruk/beroende SAMMANFATTNING Gör rätt – typexempel -Kort rådgivning vid riskbruk - Öka förskrivningen Antabus, Campral och Naltrexon Undvik göra fel - typexempel -Slentrianmässig och/eller kravlös förskrivning av läkemedel med risk för beroendeutveckling - Missa risk- eller missbruks-anamnes vid mångbesök, polyfarmaci, oklara sjukdomstillstånd Grundteser - Ta stort egenansvar för riskbruksproblemet - Ta tydligt delansvar för missbruks- och beroendeproblemet


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser