Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten

2 Landstingsdirektörens stab delar av Hippokrates ed Efter förmåga och omdöme skall jag vidtaga dietetiska anordningar till gagn för de sjuka, och vad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja.dietetiskaanordningarvad som kan skada eller göra dem ont skall jag söka avvärja Jag skall icke ge någon gift, om man ber mig därom, ej heller råda någon till dyliktge någon gift, om man ber mig därom

3 Landstingsdirektörens stab har missbruk eller beroende alkoholberoendeBD: skadligt bruk av alkoholBD: tungt narkotikamissbrukBD: tillvanda eller beroende av läkemedelBD: frekventa användare av dopingmedelBD: 250 fritt från Missbruksutredningen 2010

4 Landstingsdirektörens stab Missbrukets konsekvenser alkoholrelaterade dödsfall/år(BD: 60 !?) 400 narkotikarelaterade dödsfall/år(BD: 10 !?) 8 av 10 våldsbrott begås under påverkan 60% inom kriminalvården har drogproblem miljarder/år i i utgifter för kommuner och landsting för missbruksvård (BD: 475 mkr?) Därtill stora socialförsäkringskostnader och kostnader för arbetsgivare för missbruksrelaterad ohälsa Samhällsekonomiska kostnader – miljarder/år Missbruksutredningen 2010

5 Landstingsdirektörens stab Fördelningen av olika problem på olika nivåer – i Svea Rike – och Norrbotten Sverige BDInsatser Beroende med stor problemtyngd specialistvård – stöd, omvårdnad Beroende med låg-måttlig tyngd återfallsprevention, insatser över tid,ev specialistvård Skadligt bruk/missbruk Högkonsumtion utan akt problem tidig upptäckt, rådgivning, enkel intervention Inga alkoholproblem6,5 milj (Svenskar >15års ålder) Modifierat efter Sven Andreasson (LT nr )

6 Landstingsdirektörens stab

7

8

9

10

11 Primärvårdens Roll - Primärprevention Medverka i drog- och alkoholpolitiska program Skolhälsovård Kartläggning av drog- och alkoholrelaterade problem i lokalsamhället, i samarbete med kommun, skola, föreningar, polis, brukarråd osv Upplysningsverksamhet Barn- och mödrahälsovård (BHV och MHV) Goda rutiner vid förskrivning av läkemedel med risk för beroendeutveckling, innefattande restriktivitet i tveksamma fall

12 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens Roll - Sekundärprevention Goda förutsättningar, till följd av Stor kontaktyta gentemot befolkningen – 62-74% med registrerat besök 2013 Att patienter med drog- och alkoholproblem är överrepresenterade God kunskap om patienterna och deras situation, familjebild osv (förutsatt kontinuitet) Tidigkontakt – vi träffar patienterna i riskbruks- eller tidig missbruksfas Gemensamt journalsystem, med bla gemensam läkemedelslista

13 Landstingsdirektörens stab

14 Patienter med riskbruk och missbruk - Primärvårdens uppgift Tidig upptäckt Enkel intervention! Kognitivt förhållningssätt Kierkegaard: ”om du vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste du först finna henne där hon är och börja just där” Behandla enligt evidensbaserade metoder Undvik felbehandling! Aldrig kravlös sjukskrivning. Aldrig läkemedel utan planering och uppföljning

15 Landstingsdirektörens stab Problem Brist på kontinuitet, vilken är grunden för en förtroendefylld relation patient – vårdgivare Läkarens, sköterskans (och sjukvårdens) attityd till missbruksproblem Samhällets dubbelmoral i sammanhanget

16 Landstingsdirektörens stab Sjukdomar, besvär eller tecken som bör föranleda drog-anamnes Högt blodtryck (fra undertryck) och oregelbunden hjärtverksamhet Magkatarr Ångest och sömnproblem Påverkan lever och bukspottskörtel Olycksfall av oklar anledning Skakningar Ryggbesvär av oklar art Regelbunden användning av lugnande, beroendeframkallande läkemedel ”Hur är det nu doktorn, kan man ta en snaps under penicillin-kuren?” Drog- och alkoholrelaterade besvär = ”the second great imitator”

17 Landstingsdirektörens stab Antal individer som på apotek hämtat ut läkemedel med beroenderisk Förskrivares Hälsocentral: Friskträsk N02A Opioider N05B Lugnande medel, ataraktika N05C Sömnmedel och lugnande medel Antal unika individer: N02AA59 Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika N02AX02 Tramadol Antal unika individer: N05BA Bensodiazepinderivat N05CD Bensodiazepinderivat N05CF Bensodiazepinbesläktade medel Antal unika individer:

18 Landstingsdirektörens stab Antal individer som på apotek hämtat ut läkemedel med beroenderisk Förskrivares HC: Friskträsk

19 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag enligt nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Rådgivande samtal angående bruk av alkohol hos - gravidaprio 2 - föräldrar/vårdnadshavare till späd- eller småbarnprio 3 Rådgivande samtal ang riskbruk av alkohol hos vuxenprio 4

20 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag enligt nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014 Preliminär version Använda AUDIT/DUDIT (bedömningsinstrument)prio 1/3 Ha kännedom om rekommenderade medicinska testprio 1-3 Behandla personer med alkoholberoende med Antabus, Campral och Naltrexonprio 1 Trappa ned/sätta ut bensodiazepinerprio 2 SAMVERKA med psykiatri, socialtjänst, polis mm

21 Landstingsdirektörens stab Primärvårdens uppdrag riskbruk/missbruk/beroende SAMMANFATTNING Gör rätt – typexempel -Kort rådgivning vid riskbruk - Öka förskrivningen Antabus, Campral och Naltrexon Undvik göra fel - typexempel -Slentrianmässig och/eller kravlös förskrivning av läkemedel med risk för beroendeutveckling - Missa risk- eller missbruks-anamnes vid mångbesök, polyfarmaci, oklara sjukdomstillstånd Grundteser - Ta stort egenansvar för riskbruksproblemet - Ta tydligt delansvar för missbruks- och beroendeproblemet


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Missbruk och beroende ur ett primärvårdsperspektiv Luleå 2013-04-23 Mats Weström Medicinskt sakkunnig Beställar- och analys-enheten."

Liknande presentationer


Google-annonser