Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskbruk VGR Göran Eriksson, distriktsläkare, Projektledare Riskbruksprojekt VG-regionen Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskbruk VGR Göran Eriksson, distriktsläkare, Projektledare Riskbruksprojekt VG-regionen Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?"— Presentationens avskrift:

1 Riskbruk VGR Göran Eriksson, distriktsläkare, Projektledare Riskbruksprojekt VG-regionen Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?

2 Riskbruk VGR Behandlingsnivåer ”Normalbruk” 1,1 miljoner Riskbruk 120 000 pers Skadligt bruk/ Beroende 40 – 50 000 Svårt alkoholberoende 10 - 15 000 Primärvård Tidig upptäckt Rådgivning Enkel intervention Primärvård / åter- fallsprevention. Längre insatser: Specialistvård Självhjälpsgrupper Specialistvård Stöd och omvårdnad (Efter Ågren 1991) 175 000 personer i ”Tratten” = 14%

3 Riskbruk VGR Riskbruksprojekt VGR studera / utveckla Metoder / arbetssätt - VC, BVC, MVC för tidig uppmärksamhet Koppling symtom - levnadssvanor Arbetssätt som motiverar till förändring Team, läkare / sköterska m fl

4 Riskbruk VGR Stöd under projekttiden För stöd och stimulering av det lokala arbetet Riskbrukscoacher/handledare För att få: Lokala kontaktpersoner / team - läkare, sjuksköterskor m fl samverkar

5 Riskbruk VGR Intentioner Naturligt att ta upp frågan om alkohol ! Screening / kort samtal Metoder och redskap för arbete med livsstilsfrågor (levnadsvanor)

6 Riskbruk VGR Erfarenheter MVC, BVC Implementering: MVC - förändrat arbetssätt Modeller för stöd i BVC:s riskbruksarbete har anpassats lokalt

7 Riskbruk VGR Erfarenheter vårdcentraler Acceptans ta upp frågan! Alla levnadsvanor - betoning på alkohol Stor spridning i aktivitet Riskbrukssköterskor / team Behov inre / yttre strukturer o stödfunktion RB- proj, SoS Nat Riktlinjer (missbr/ber) samt SKL:s "Kunskap till praktik” - Ömsesidig draghjälp Soc tjänst intresse för ”riskbruk” - samverkan! ” Marken förberedd" - arbetet tappat fart i Vårdvalet

8 Riskbruk VGR Nationell 3-års uppföljning FHI Enkät – Distr läk/ST och Dsk PV vgr / riket 2006, 2009

9 Riskbruk VGR Framgångsfaktorer Stöd av chef/er Alla levnadsvanor tas upp Lokalt förankrade kontaktpersoner och handledare/coacher Nätverk Utbildning, fortbildning Rutiner för vårdkedjan

10 Riskbruk VGR Resurser 5 års erfarenhet med ”Riskbrukscoacher” för VC, BVC, MVC MI - lärarkompetens ( MI=Motivational Interviewing) Föreläsningskompetens riskbruk / levnadsvanor Läkare som är utbildare i hälsoarbete och levnadsvanor Nätverk över hela VGR har börjat byggas upp mellan primärvård / socialtjänst och beroendevård Detta finns – Hur tas det tillvara from 2011?


Ladda ner ppt "Riskbruk VGR Göran Eriksson, distriktsläkare, Projektledare Riskbruksprojekt VG-regionen Primärvården VGR Riskbruk - Vad görs idag?"

Liknande presentationer


Google-annonser