Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”

2 Det behövs en by för att fostra ett barn (afrikanskt ordspråk).

3 Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk (Föräldrastöd en vinst för alla) Definition av föräldrastöd

4 Nationell Strategi - Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd 0 – 17 år Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0 – 17 år Delmål: - Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar! -Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. -Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram

5 Politiskt samråd och förankring (Delprojekt 1 & 2) Samverkan avseende arenor och verktyg (Delprojekt 3, 5, 6) Operativ samordning av föräldrastödsaktörer (Delprojekt 7, 8, 9, 10) Syftar till att utveckla… …men hur då? Projekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”

6 Politiskt samråd och förankring Delprojekt 1: Tvärsektoriell samordning och samverkan. Delprojekt 2: Politisk samsyn och förankring Fyrbodal för att utveckla samverkan i föräldrastöd – ambulerande kortutbildning om föräldrastöd kopplat vetenskaplig forskning etc.

7 Operativ samordning av föräldrastödsaktörer Delprj 7 : Skolan som föräldrastödjare – utveckling av föräldramöten och föräldraråd Delprj 8: Föräldraföreläsningar Fyrbodal – trestegsraketen? –Föreläsning –Seminarium –Studiecirklar och eller nätverk Delprj 9: Utbilda personal inom förskola, skola samt mödrahälsovård och barnhälsovård i samtals- och gruppdynamik Delprj 10: Basutbud evidensbaserade föräldrastödprogram? - användarvänlighet? - kostnadseffektivitet? - utvärderat? -Upphandling -kompetenspooler av ledare och utbildare!

8 Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram Spädbarnstiden –Vägledande samspel –Från första början –PREP Förskole- och skoltid 2-9 år –Aktivt föräldraskap –COPE –De otroliga åren –Familjeverkstan –Föräldrakraft –Komet för föräldrar Skolår 10-15 år –Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar? –Föräldrakraft –Nya steg och Steg för steg –ÖPP –TonårsCOPE –Komet för tonårsföräldrar B I A RV NÅ ER NA

9 Samverkan avseende arenor och verktyg Delprojekt 3 Föräldrawebb Fyrbodal Delprojekt 5 Ideella krafter – samproduktion av föräldrastöd för minskat utanförskap Delprojekt 6 Öppen rådgivning till föräldrar

10 Politiskstyrgrupp styr projekt enligt projektplan Familjeberedningen Uddevalla Beredningen Hälsa Fyrbodal Uppsala Universitet Projektledare/samordnare Operativt projektgenomförandet (alla delprojekt) Tjäntemanna- forskningsgrupp överser och stödjer projektledare, hur-frågorna Forskning, Förvaltn., Hälsokällan, VGR, Kom. Organisation Styrgrupp Tj- Fo.grpPrj.led/samordnare Delprojekt 1-10 Nämnder, Direktion Verksamheter

11 Budget sökt 8 Mkr – beviljat 6,9 Mkr Verksamhet 3,462 Mkr Politiskt samråd och förankring Delprojekt 1, 2 Totalt: 1 Mkr Operativ samordning av föräldrastödsaktörer Delprojekt 7, 8, 9, 10 Totalt: 1, 267 Mkr Samverkan avseende arenor och verktyg Delprojekt 3, 5, 6 Totalt: 1, 134 Mkr Forskning Projekt 1, 5, 10 Kompetensutveckling Ua, Fyrbo

12

13

14 SkolaTydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Att uppmärksammas för positiva handlingar Att känna tillhörighet och anknytning Ett gott socialt och emotionellt klimat Tydliga förväntningar från vuxna Familj Tydliga normer och förväntningar från föräldrar Goda och kärleksfulla relationer Att uppmärksammas för positiva handlingar God insyn i vad barnet gör utanför hemmet IndividSocial och kognitiv kompetens Intelligens Skolframgång Välanpassade kompisar SKYDDANDE FAKTORERSKYDDANDE FAKTORER

15 T A C K F Ö R U P P- MÄRKSAMHETENMÄRKSAMHETENMÄRKSAMHETENMÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”"

Liknande presentationer


Google-annonser