Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal , Från politisk vilja till nytta hos brukarna”

2 Det behövs en by för att fostra ett barn (afrikanskt ordspråk).

3 Definition av föräldrastöd
Föräldrastöd definieras som en aktivitet som ger föräldrar kunskap om barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk (Föräldrastöd en vinst för alla)

4 Nationell Strategi - Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd 0 – 17 år
Övergripande mål: Alla föräldrar ska erbjudas föräldrastöd under barnets uppväxt 0 – 17 år Delmål: -Ökad samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar! -Ökat antal hälsofrämjande arenor och mötesplatser för föräldrar. -Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram

5 Syftar till att utveckla…
Projekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal , Från politisk vilja till nytta hos brukarna” Syftar till att utveckla… Politiskt samråd och förankring (Delprojekt 1 & 2) Operativ samordning av föräldrastödsaktörer (Delprojekt 7, 8, 9, 10) Samverkan avseende arenor och verktyg (Delprojekt 3, 5, 6) …men hur då?

6 Politiskt samråd och förankring
Delprojekt 1: Tvärsektoriell samordning och samverkan. Delprojekt 2: Politisk samsyn och förankring Fyrbodal för att utveckla samverkan i föräldrastöd – ambulerande kortutbildning om föräldrastöd kopplat vetenskaplig forskning etc.

7 Operativ samordning av föräldrastödsaktörer
Delprj 7 : Skolan som föräldrastödjare – utveckling av föräldramöten och föräldraråd Delprj 8: Föräldraföreläsningar Fyrbodal – trestegsraketen? Föreläsning Seminarium Studiecirklar och eller nätverk Delprj 9: Utbilda personal inom förskola, skola samt mödrahälsovård och barnhälsovård i samtals- och gruppdynamik Delprj 10: Basutbud evidensbaserade föräldrastödprogram? - användarvänlighet? - kostnadseffektivitet? - utvärderat? -Upphandling -kompetenspooler av ledare och utbildare!

8 Ökat antal föräldrastödsaktörer med utbildning i hälsofrämjande metoder och universella evidensbaserade föräldrastödsprogram Spädbarnstiden Vägledande samspel Från första början PREP Förskole- och skoltid 2-9 år Aktivt föräldraskap COPE De otroliga åren Familjeverkstan Föräldrakraft Komet för föräldrar Skolår år Aktivt föräldraskap idag för tonårsföräldrar? Nya steg och Steg för steg ÖPP TonårsCOPE Komet för tonårsföräldrar B I A R V N Å E R N A

9 Samverkan avseende arenor och verktyg
Delprojekt 3 Föräldrawebb Fyrbodal Delprojekt 5 Ideella krafter – samproduktion av föräldrastöd för minskat utanförskap Delprojekt 6 Öppen rådgivning till föräldrar

10 Organisation Politiskstyrgrupp styr projekt enligt projektplan
Familjeberedningen Uddevalla Beredningen Hälsa Fyrbodal Uppsala Universitet Tjäntemanna- forskningsgrupp överser och stödjer projektledare, hur-frågorna Forskning, Förvaltn., Hälsokällan, VGR, Kom. Projektledare/samordnare Operativt projektgenomförandet (alla delprojekt) Styrgrupp Tj- Fo.grp Prj.led/samordnare Delprojekt 1-10 Nämnder, Direktion Verksamheter

11 Budget sökt 8 Mkr – beviljat 6,9 Mkr Forskning Verksamhet 3,462 Mkr
Projekt 1, 5, 10 Kompetensutveckling Ua, Fyrbo Verksamhet 3,462 Mkr Politiskt samråd och förankring Delprojekt 1, 2 Totalt: 1 Mkr Operativ samordning av föräldrastödsaktörer Delprojekt 7, 8, 9, 10 Totalt: 1, 267 Mkr Samverkan avseende arenor och verktyg Delprojekt 3, 5, 6 Totalt: 1, 134 Mkr

12

13

14 Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna
Skola Tydliga normer/regler och förväntningar från vuxna Att uppmärksammas för positiva handlingar Att känna tillhörighet och anknytning Ett gott socialt och emotionellt klimat Tydliga förväntningar från vuxna Familj Tydliga normer och förväntningar från föräldrar Goda och kärleksfulla relationer God insyn i vad barnet gör utanför hemmet Individ Social och kognitiv kompetens Intelligens Skolframgång Välanpassade kompisar SKYDDANDE FAKTORER

15 TACK FÖR UPP- MÄRKSAMHETEN


Ladda ner ppt "Utvecklingsprojekt ” Föräldrastöd i samverkan Uddevalla – Fyrbodal 2009-2011, Från politisk vilja till nytta hos brukarna”"

Liknande presentationer


Google-annonser