Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidiga insatser mot psykisk ohälsa inom barnhälsovården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidiga insatser mot psykisk ohälsa inom barnhälsovården"— Presentationens avskrift:

1 Tidiga insatser mot psykisk ohälsa inom barnhälsovården
Riksstämman

2 Kortfattat om barnhälsovård Mål
Att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling genom att Stödja o aktivera föräldrar i deras föräldraskap Upptäcka o förebygga fysisk o psykisk ohälsa Uppmärksamma o förebygga risker för barn i närmiljö o samhälle

3 Kortfattat om barnhälsovård i Sverige
Ca 2000 BVC/enheter Ca 99% av barn <2 år besöker BVC Ca BVC-besök per barn under första levnadsåret

4 Kortfattat om barnhälsovård i Sverige
Totalt ca 3 miljoner besök per år på BVC

5 Vad händer vid dessa 3 miljoner besök på BVC?
Möjlighet ges att skapa en förtroendefull relation mellan förälder / barn och BVC-sjuksköterskan Tilliten är grunden för all verksamhet inom barnhälsovården, som sedan kan ge tillgång till andra resurser

6 Hur kan barnhälsovården förebygga psykisk ohälsa?
Således, den förtroendefulla relationen är basen för att bidra till att ………. Öka friskfaktorerna Vilka? Minska riskfaktorerna Vilka?

7 Räcker förtroende för BVC för att förebygga psykisk ohälsa?
Kunskap om - etiologin till psykisk ohälsa hos små barn - hur psykisk ohälsa visar sig hos små barn - effektiva metoder att minska psykisk ohälsa Organisation, resurser inkl kontaktnät för att använda giltig kunskap

8 Friskfaktorer för psykisk hälsa Anknytning
”Barnets förmåga att utveckla en trygg anknytning är beroende av att föräldern förmår reagera adekvat på barnets signaler och erbjuda tröst o skydd” (Ainsworth et al 1978)

9 Riskfaktorer bristande anknytning Anders Broberg
Riskfaktorer bristande anknytning Anders Broberg. Att knyta an en livsviktig uppgift. Stiftelsen Allmänna barnhuset 2004:2 Bristande förmåga att Skydda barnet mot faror Uppmärksamma barnets behov och prioritera dem framför sina egna Samarbeta med barnet Stödja barnets behov av utforskande Vara förutsägbar i sina reaktioner

10 Problem som kan hindra anknytning
Konflikter och våld Missbruk Utvecklingsstörning Psykisk sjukdom

11 Symptom på psykisk ohälsa hos små barn
Bristande anknytning kan ge - avvikande vikt och längdutveckling - uppfödningsproblem - överdriven aktivitet, sömnproblem (jobbigt barn) - överdriven passivitet, fattig mimik, lite ögonkontakt

12 Symptom på psykisk ohälsa hos små barn
”Bristande anknytning vid mån ökar risken för aggressiva beteenderubbningar under förskole- och skolåren” (Lyons-Ruth et al 1993)

13 Antalet riskfaktorer korrelerar till psykisk ohälsa
Konflikter och våld Missbruk Utvecklingsstörning Psykisk sjukdom Metoder på BVC Skapa tillit Kunskap om tidiga tecken Psykolog konsultation Tvärprofessionella samverkansgrupper Nära och regelbunden kontakt med soc


Ladda ner ppt "Tidiga insatser mot psykisk ohälsa inom barnhälsovården"

Liknande presentationer


Google-annonser