Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Primärvården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Primärvården"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Primärvården

2 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS EGEN VÅRDVALSMODELL
Patienten i huvudrollen Rättvisa ersättningar, rättvisa möjligheter Framtidens utmaningar Lagen om valfrihetssystem Detaljerade krav Alla som uppfyller kraven blir godkända Mätbara mål, resultat som alla kan följa Vårdval - stor reform (den största) som genomfördes 1/ , VGPV

3 PRIMÄRVÅRDEN - FÖRSTAHANDSVALET
Navet i vården - lots i systemet Högt förtroende en förutsättning Prioriteringsordning för vårdsökande Vårdcentral Jourcentral Specialistsjukvård Ordningen gäller allt, även psykisk sjukdom.

4 DETTA INGÅR I UPPDRAGET
Hälsofrämjande och förebyggande insatser Allmänmedicin inklusive distriktssköterskemottagning, åtagande om psykisk ohälsa, medicinsk fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, samverkan med t.ex. andra vårdaktörer, närområdesansvar, jourverksamhet/läkare i beredskap. Barnhälsovård Utbildningsplatser och handledning Utvecklingsarbete och FoU

5 PATIENTANSVAR DYGNET RUNT
Öppet minst 45 timmar per vecka Jouröppet till kl. 22 alla vardagar. Kan ske i samverkan med annan vårdgivare. Minst 6 timmar jouröppet under helger. Kan ske i samverkan med annan vårdgivare.

6 DETTA INGÅR INTE I UPPDRAGET
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Öppenvårdsgynekologi Mödrahälsovård Psykologer inom barnhälsovården Ungdomsmottagningar Sjukgymnastik Arbetsterapi Ljusbehandlingsenheter

7 KRAV PÅ KOMPETENS SOM MÅSTE FINNAS
Specialist i allmänmedicin under hela öppettiden Minst hälften av läkartjänsterna bemannas av specialist i allmänmedicin, kan kompletteras med andra specialister. Specialistutbildad distriktssköterska Psykolog eller psykoterapeut (alt. socionomutbildning eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdsutbildning med basutbildning i psykoterapi). BVC-sjuksköterska och BVC-läkare Medicinsk fotterapeut

8 SÅ HÄR GÅR DET TILL Alla över 16 år väljer vårdcentral
Rätt att byta när man vill Ingen nekas vård Fast vårdkontakt vid behov

9 LIKA VILLKOR FÖR ALLA Primärvårdspengen följer valet av vårdcentral Storleken avgörs av ålder, kön och vårdtyngd (ACG-poäng) En rättvis ersättningsmodell: Primärvårdspengen (över 80 % av ersättningen) Målrelaterad ersättning (kopplas till täckningsgrad och kvalitetskrav). Särskild ersättning för tolk, geografi och socioekonomi Ersättning för särskilda uppdrag

10 BARNHÄLSOVÅRD Att främja barnens hälsa, trygghet och utveckling

11 Att stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
Att upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn Att uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

12 Sjuksköterskan är nyckelpersonen på BVC
BVC-sjuksköterskan har en stödjande roll, där individuellt stöd, föräldragrupper, och nätverksarbete har fått en ökad betydelse i verksamheten. BVC-sjuksköterskan skall vara specialistutbildad barnsjuksköterska och/eller distriktssköterska. Hög tillgänglighet eftersträvas vilket innebär att sjuksköterskan kan nås per telefon varje arbetsdag och ha såväl öppna mottagningar som tidsbeställda mottagningstider och hembesök.

13 Verksamhetens innehåll
Hälsoövervakning enligt generellt program Vaccinationer enligt socialstyrelsen föreskrifter Föräldrastöd i form av hembesök hos nyfödda, föräldrastöd i grupp och individuellt stöd, EPDS Hälsoupplysning

14 Undersökningar som erbjuds alla
Fortlöpande hälsokontroller av BVC- sjuksköterskan i enlighet med basprogram Läkarundersökning vid 2, 6, 12 och/eller 18 mån ålder Hörselbedömning Språkbedömning Synundersökning 4-årsundersökning 5-årsundersökning

15 Samarbetspartners Central barnhälsovård Barnläkare/allmänläkare
Specialist barnläkare BVC-psykolog Dietist Logoped Socionom Mödrahälsovård Förskolor

16 Barnmorskemottagning
Gynekologisk hälsovård STD-provtagning cellprov Preventivmedelsrådgivning Gravid graviditetstest föräldrautbildning läkarmottagning ROS

17 1177 - Sjukvårdsrådgivning
nästan hela Sverige Inera AB – Sveriges landsting och regioner Endast sjuksköterskor, olika specialiteter, lång erfarenhet Rådgivningsstöd – kvalitetssäkrat Dokumentation

18 Sjukvårdsrådgivning Bedömning, här och nu Rådgivning - Uppföljning Hänvisning vid behov – drygt 30% klarar sig med egenvård

19 Huvudhandledaren Ska säkerställa god kvalitet för vfu
Kontaktperson mellan lärosäte och verksamhet Ansvarar för en grupp bashandledare – Vc, BVC, familjecentral. Stödja bashandledare Utvärdering - enkät

20 Student Mål för VFU – egna och kursens AssCe
Tystnadsplikt och sekretess Telefonrådgivning Studentenkät Vara väl insatt i målen, väl insatt i AssCe (allt går inte att bedöma), medlyssningsheadset


Ladda ner ppt "Välkommen till Primärvården"

Liknande presentationer


Google-annonser