Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2004-09-21SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer zNationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2004-09-21SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer zNationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet)"— Presentationens avskrift:

1 2004-09-21SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer zNationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet) zMedicinska kvalitetsrådet (MKR) (Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund) ySvensk medicin 1993 nr 38 - förslag till Medicinska kvalitetsindikatorer (MKI) yRekommenderar uppdatering (nu c:a 30 av 60 specialiteter)

2 2004-09-21SL2 Medicinska Kvalitetsindikatorer zWHO Europa och läkarorganisationer i Europa; ”……….understryker att kvalitetssäkring är en läkaruppgift som följer läkarens etiska och yrkesmässiga ansvar.” zSWEDAC; ”...... lyfta fram betydelsen av den Medicinska kvaliteten och tona ner de organisatoriska och strukturella aspekterna.” För ackreditering enligt 15189 krävs MKI

3 2004-09-21SL3 Medicinska Kvalitetsindikatorer MKR, Svensk medicin 1995 nr 47 ”Kvalitetsutveckling handlar inte i första hand om mått och indikatorer utan om personligt engagemang och intresse” Struktur (vad man har), process (vad man gör) och resultat (vad man åstadkommit) Varje specialitet uppmanas ta fram MKI Kvalitetssäkring kopplas till hälso- och sjukvårdens finansiering

4 2004-09-21SL4 Medicinska Kvalitetsindikatorer Kvalitetsindikator (MKI): ”Mätbar variabel … registrera viktiga aspekter av vårdkvalitet….” ”Med hjälp av MKI … identifiera förhållande som bör studeras närmare … möjligheter till förbättring” Ett utvalt kriterium för en diagnos eller åtgärd, som har hög validitet med avseende på kvalitet, och som därför kan användas för att påvisa kvalitetsförändringar

5 2004-09-21SL5 Medicinska Kvalitetsindikatorer Val av MKI Relevans: stor volym, resurskrävande områden mm Validitet: att indikatorn verkligen mäter kvalitet Möjlig att påverka: bör mäta något som går att påverka Tolkningsbarhet/entydighet: tolka på ett otvetydigt sätt

6 2004-09-21SL6 Medicinska Kvalitetsindikatorer Bestäm en MKI Fastställ det mål vi vill nå Mät om laboratoriet når dit Utvärdera internt och externt, gör förbättringsinsatser

7 2004-09-21SL7 Medicinska Kvalitetsindikatorer Tänkbara objekt för MKI Struktur: kompetensprofil, öppettider, helgarbete, jour, konsultationer, telefonservice, transporter, lokaler Process: turn-around-tider, vårdprogram, svarstider, klagomål, avvikelser, elektronisk RoS Resultat: ”kvalitetsutskick”, effekt av svar, avvikelser, kundtillfredsställelse,

8 2004-09-21SL8 Medicinska Kvalitetsindikatorer Exempel på MKI; a Struktur: zMöjlighet att få prover till lab i ”rimlig” tid: (X% har transport dagligen efter lunch) zHelp-desk: (X% av telefonförfrågningar besvaras direkt)

9 2004-09-21SL9 Medicinska Kvalitetsindikatorer b Process: zDelaktighet i vårdprogram: (vi är med i X% av de vårdprogram där vår diagnostik/kunskap är central) zAvvikelser: (75% ska åtgärdas inom 3 mån) zSvarstid: (X% av proverna ska slutsvar/prelsvar inom ett dygn)

10 2004-09-21SL10 Medicinska Kvalitetsindikatorer c Resultat: zUtfallet på kvalitetsutskick: (fecesodling) zKorrekta prelsvar: (X% av prelsvar ska vara korrekta) zNöjda-kund-index: (X% av kunderna ska vara nöjda)


Ladda ner ppt "2004-09-21SL1 Medicinska Kvalitetsindikatorer zNationella samrådsgruppen för säkerhet och kvalitet i vården (Soc, Lf, Spri och Svenska Läkaresällskapet)"

Liknande presentationer


Google-annonser