Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknisk nämnden Nämndutveckling Underlag och utkast till uppläggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknisk nämnden Nämndutveckling Underlag och utkast till uppläggning."— Presentationens avskrift:

1 Teknisk nämnden Nämndutveckling Underlag och utkast till uppläggning

2 2 Bakgrund Det ingår i nämndkontorets uppgifter att aktivt stödja nämnderna och de förtroendevalda i deras arbete som befolkningsföreträdare Inför den kommande mandatperioden har därför tagits ett initiativ vars utgångspunkt är att utveckla nämndernas arbetsformer, att uppmärksamma politikerrollen och övrigt som kan medverka till att göra nämndernas arbete effektivt och stimulerande

3 3 Kvalitetsutveckling och utbildning Detta kommer att genomföras som ett kvalitetsutvecklingsarbete kombinerat med dialog och grupparbete. Processen kommer att skräddarsys för varje nämnd Ett led i förberedelserna har varit att genomföra ett ”mandatperiodsseminarium” med den nyligen avgångna nämnden för att få synpunkter på vad som varit bra och mindre bra och om det finns frågeställningar som kan behöva bli föremål för utveckling eller utbildning.

4 4 Sammanfattande synpunkter från mandatperiodsseminariet Många positiva omdömen, t ex –Balanserad styrning, men utveckling behövs –Nackadialogen, men fortsatt utveckling –Nöjda medborgare –Räddningstjänstens utveckling Områden som man vill utveckla –Politikernas roll om medborgarföreträdare –Användning av styrsystemet och utveckling av styrningen –En långssiktig strategi för nämnden

5 5 Övriga noteringar från mandatperiodsseminariet ”Har vi kommit tillräckligt långt med nyckeltal” (ang styrning) ”Svårt att förklara för allmänheten att det är olika taxor i olika delar av kommunen” ”Har vi enhetliga regler och principer?” ”Hur hanterar vi klagomål och synpunkter från allmänheten?” ”Räddingstjänsten har utvecklats mycket bra under ny chef”

6 6 Mandatperiodsseminariet, forts ”Balanserad styrning måste utvecklas ytterligare” –Bättre uppföljning –Effektivitet –Kvalitet –Certifiering ”Vi behöver en långssiktig strategi för nämnden” –T ex säkerhet och miljö –Handikappvänlig Nacka –Återvinning

7 7 Mandatperiodsseminariet, forts ”Nackadialogen är bra” ”Det behövs synpunkter hur vi kan utveckla dialogen vidare” ”Vi har nöjda medborgare” ”Det behövs mera engagemang och bättre diskussion i målfrågorna” ”Vi behöver bli bättre på att styra”

8 8 Nästa steg Koppling utbildning och strategiutveckling Utbildningen bör kopplas till en explicit målsättning att nämnden utarbetar en strategi för att förbättra sina arbetsformer Fokus med ledning av seminariet –Fördjupning och utveckling av politikernas roll som medborgarföreträdare –Fördjupning och utveckling av nämndens styrning genom mål, nyckeltal, kontrakt och uppföljning utifrån det ramverk som kommunen tillämpar –Utveckling av en långsiktigt strategi för nämndens arbete

9 9 Arbetsform Förslagsvis planeras 3 seminarier om 2 – 3 timmar under våren där syftet är att utifrån konkreta case arbeta fram en agenda för nämndens arbete och arbetsformer Seminarierna genomförs som grupparbete och diskussion i strukturerad form Seminarierna dokumenteras och blir utgångspunkter för beslut om operativa mål för nämndens arbete Vid behov kan externa föreläsare eller fördjupningar ske i vissa ämnesområden Nämndkontoret arrangerar parallellt utbildning i sakfrågor, lagar och bestämmelser etc

10 10 Dokumen- tation Dokumen- tation Innehåll i seminarierna Politikerns roll som medborgarföreträdare vad är målet med dialogen med medborgarna? vilka är hindren? vilka strategier och metoder skall väljas? Seminarium 1 Seminarium 2 Dokumen- tation Långsiktig strategi för nämnden demokrati arbetsformer styrning sakområden Ett strategidoku- ment arbetas fram i seminarieform Seminarium 3 Input från övriga processer Utveckling av styrningen politikerrollen i beställarprocessen styrsystemet styrning med mål – politisk uppföljning vilka strategier och metoder skall väljas?


Ladda ner ppt "Teknisk nämnden Nämndutveckling Underlag och utkast till uppläggning."

Liknande presentationer


Google-annonser