Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätverk för lärare i NO/Teknik i grundskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätverk för lärare i NO/Teknik i grundskolan"— Presentationens avskrift:

1

2 Nätverk för lärare i NO/Teknik i grundskolan
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Nätverk för lärare i NO/Teknik i grundskolan Samarbete mellan skolor i Västerbotten, Örnsköldsviks kommun och Umeå universitet via RUC

3 Sidfot Bakgrund Information om Regionalt utvecklingscentrum (RUC) finner du på RUC:s hemsida; NO/ Teknik är ett utvecklingsområde i RUC Via utvecklingsledarnätverket inkom behovet av insatser i området NO/Teknik Institutionen för Ma/T/Nv har hög kompetens i området och önskade ett processrelaterat samarbete med skolor RUC ansökte om stöd hos MSU för bildandet av ett regionalt nätverk November 2008 skickades en första intresseanmälan ut till rektorer via utvecklingsledare/förankring Rektorer/utvecklingsledare ombads att utse 2-5 lärare per kommun (5 lärare i de större kommunerna) Önskvärt var också att dessa lärare fick ett uppdrag att inom kommunen kommunicera/bilda nätverk för spridning av de kompetenser som utvecklas i det regionala nätverket (mötande organisation) Samordning, nätverket leds en samordnare från Umu Anmälan om vilka lärare som skulle delta från respektive kommun gjordes via en webbanmälan. Anmälda lärare fick sedan ett direktutskick som innehöll program för den första träffen februari

4 Syfte med nätverket som RUC skrivit fram
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Syfte med nätverket som RUC skrivit fram Nätverket syftar till att stödja lärarnas arbete med att identifiera förbättringsområden som finns i skolans vardagsarbete vad gäller undervisning i NO och Teknik. Inom varje förbättringsområde fokuseras ett avgränsat utvecklingsarbete. Detta utvecklingsarbete bearbetas i en förbättringsprocess som bidrar till att skolans lärare, under handledning, erhåller en fördjupad kompetens som i sin tur avser att öka/fördjupa intresset och lärandet i naturvetenskap hos eleverna. Ytterligare ett syfte är att identifierade utvecklingsarbeten får en naturlig koppling till universitets forskare och via deras deltagande i nätverket sker kopplingar till det forskningsprojekt om samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll som bedrivs vid Umeå universitet.

5 Ge och ta …om nätverk i praktiken
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Ge och ta …om nätverk i praktiken

6 Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson 2009-05-10
Vad är nätverk? Nätverket är inte hierarkiskt, det går förbi linjeorganisationer och hierarkier. Många ser nätverk som en väg att utveckla verksamheter som stagnerat I nätverk har man förmånen att få prata om en sak hela tiden. Ett bra nätverk handlar om att ge och ta. Alla deltar på lika villkor. Nätverk är som ett kärleksförhållande – det behöver underhållas.

7 Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson 2009-05-10
Vad är nätverk? Precis som med vanliga nät handlar det om att fånga något – fånga tillhörighet, fånga nya tankar, fånga kunskap… I nätverket tar man tillvara varandras kunskap och kompetens, inte minst när det saknas andra resurser. Alla deltar på lika villkor. Människor har alltid jobbat i nätverk, men med olika tekniska möjligheter och för människor som bor utspridda har nätverk fått en annan innebörd.

8 Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson 2009-05-10
Vad är nätverk? Att vara med i nätverk är att få någonstans att ”provtänka” tillsammans med kollegor och forskare För att på bästa sättet att öka sin kompetens och kunskap. Nätverk som arbetsform skapar en fri arena samtidigt som det innebär ett ansvar.

9 Gemensamt för de flesta nätverk är:
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Gemensamt för de flesta nätverk är: Deltagarna är nätverket! Deras motivation driver nätverket. Nätverket måste ha ett syfte. Utan ett gemensamt syfte dör nätverket. Det behövs spelregler. Förutsättningar för engagemanget måste vara tydliga.

10 Möjligheter & fallgropar
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Möjligheter & fallgropar Demokratisk form Fokus på uppgiften Delat ansvar Engagemang Långsiktighet ”Spinn off” effekter Otydliga ramar Brist på stöd Otydligt mandat Otydligt syfte Brist på aktivitet Brist på uppföljning

11 Hur skapas lärande i nätverket?
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Hur skapas lärande i nätverket? Tillit Jämlikhet Variation Provokation Regler Mandat Återförande av lärande

12 Hur skapar man energi i ett nätverk?
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Hur skapar man energi i ett nätverk? Tydliga mål Egennytta Fritt och frivilligt (annars ett projekt!) Samhörighet Förändringskraft Mötesplatser Resurser Aktualitet Stöd

13 Krav på deltagarna; Aktivt deltagande Krav på närvaro
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Krav på deltagarna; Aktivt deltagande Krav på närvaro Följa rutiner för rapportering och återkoppling Ha mandat, och att deltagandet är prioriterat på ledningsnivå Verksamhetens intressen styr – inte deltagarnas

14 Slutligen…att delta i nätverk/innehåll
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Slutligen…att delta i nätverk/innehåll Att delta i nätverk innebär att både delta och bidra I nätverket studeras litteratur i relation till identifierade utvecklingsarbeten och universitetets forskare och lärare har en handledande uppgift i syfte att stödja utvecklingsprocessen i identifierat utvecklingsarbete. Förutom handledning med tillhörande litteraturstudier så erhålls via nätverket även erfarenhetsutbyten mellan lärare i regionen. Föreläsningar är ett naturligt inslag. Praktiska delar såsom träffar, dokumentation och teman beslutas inom nätverket. RUC tillhandahåller en webbplats för nätverket, där läggs minnesanteckningar och annat material ut.

15 Kontaktpersoner Kontaktperson för innehållsliga frågor
Regionalt utvecklingscentrum Gerd Pettersson Kontaktpersoner Kontaktperson för innehållsliga frågor Christina Ottander Inst. för matematik, teknik och naturvetenskap Umeå universitet Kontaktperson för praktiska frågor Gerd Pettersson, Regionalt utvecklingscentrum, Umeå universitet


Ladda ner ppt "Nätverk för lärare i NO/Teknik i grundskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser