Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt

2 Löften och utvecklingsområden RCC sydöst se handlingsplaner under respektive löftes flik http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/ http://www.cancercentrum.se/sv/sydost/Loften/ 2

3 DatumIdentifierat utvecklings- /förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Patientinvolvering1.Nätverk för patientföreningar i regionen 2.Patienter är med i förbättringsarbeten och får ersättning för detta Patientcentrerad processkartläggning Varje cancerprocess i regionen och i respektive län genomför kartläggning och identifierar utvecklingsområden utifrån patientcentrerad processkartläggning PCP Patientcentrerad processkartläggning – PCP, instruktion, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Processledare i regionen har gått Processledarutbildning inom cancervården där PCP var grunden. Bröstcancerprocessen, LJ Processtöd1.Processledare för respektive cancerprocess 2.Processcoacher och projektsamordnare finns i regionen för att stödja processledare, anställda av RCC 3.Ta fram gemensam strategi för processutveckling inom cancervården i regionen 1.Regionala processer inom cancervården, RCC sydöstRegionala processer inom cancervården, RCC sydöst Regionsamverkan i processer Regionala processledare Regiongemensam plats för erfarenhetsutbyte Genomföra Utvecklingskraft Cancer årligenUtvecklingskraft Cancer, RCC sydöst

4 Datu m Identifierat utvecklings- /förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Transparens för resultat och utvecklingsarbeten 1.Alla cancerprocesser har egen webbsida där resultat och handlingsplaner finns 2.Resultat redovisas på RCC webbplats 1.Regionala processer inom cancervården, RCC sydöstRegionala processer inom cancervården, RCC sydöst 2.Regionala rapporter RCC sydöstRegionala rapporter RCC sydöst Standardiserat arbete utifrån konsensus kring best practice för perioperativ process – från beslut om operation till uppföljning 1.ERAS-koncept implementeras på alla sjukhus i regionen som genomför kolorektal kirurgi 2.Sprida ERAS-koncept till andra specialiteter såsom urologi och gynekologi Alla sju sjukhus i regionen som genomför kolorektal kirurgi har implementerat ERAS-koncpetet - ERAS societyERAS society Kontaktsjuksköterska1.Sprida lärdomar utifrån koloncancerprojektet i samband med att kontaktsjuksköterskerollen utvecklas 1.Kontaktsjuksköterska, RCC sydöstKontaktsjuksköterska, RCC sydöst Tidig upptäckt Gemensam cancerutredning Regiongemensam folkhälsoatlas Forskning Regional samverkan

5 Datu m Identifierat utvecklings- /förbättringsområde MålÅtgärderAnsvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Regional processledare Bärbel Jung, handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt


Ladda ner ppt "Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt."

Liknande presentationer


Google-annonser