Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

regionalt koloncancerprojekt

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "regionalt koloncancerprojekt"— Presentationens avskrift:

1 regionalt koloncancerprojekt
Handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt

2 Löften och utvecklingsområden RCC sydöst se handlingsplaner under respektive löftes flik

3 Nätverk för patientföreningar i regionen
Datum Identifierat utvecklings-/förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Patientinvolvering Nätverk för patientföreningar i regionen Patienter är med i förbättringsarbeten och får ersättning för detta Patientcentrerad processkartläggning Varje cancerprocess i regionen och i respektive län genomför kartläggning och identifierar utvecklingsområden utifrån patientcentrerad processkartläggning PCP Patientcentrerad processkartläggning – PCP, instruktion, Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Processledare i regionen har gått Processledarutbildning inom cancervården där PCP var grunden. Bröstcancerprocessen, LJ Processtöd Processledare för respektive cancerprocess Processcoacher och projektsamordnare finns i regionen för att stödja processledare, anställda av RCC Ta fram gemensam strategi för processutveckling inom cancervården i regionen Regionala processer inom cancervården, RCC sydöst Regionsamverkan i processer Regionala processledare Regiongemensam plats för erfarenhetsutbyte Genomföra Utvecklingskraft Cancer årligen Utvecklingskraft Cancer, RCC sydöst

4 Datum Identifierat utvecklings-/förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi) Transparens för resultat och utvecklingsarbeten Alla cancerprocesser har egen webbsida där resultat och handlingsplaner finns Resultat redovisas på RCC webbplats Regionala processer inom cancervården, RCC sydöst Regionala rapporter RCC sydöst Standardiserat arbete utifrån konsensus kring best practice för perioperativ process – från beslut om operation till uppföljning ERAS-koncept implementeras på alla sjukhus i regionen som genomför kolorektal kirurgi Sprida ERAS-koncept till andra specialiteter såsom urologi och gynekologi Alla sju sjukhus i regionen som genomför kolorektal kirurgi har implementerat ERAS-koncpetet - ERAS society Kontaktsjuksköterska Sprida lärdomar utifrån koloncancerprojektet i samband med att kontaktsjuksköterskerollen utvecklas Kontaktsjuksköterska, RCC sydöst Tidig upptäckt Gemensam cancerutredning Regiongemensam folkhälsoatlas Forskning Regional samverkan

5 Regional processledare Bärbel Jung, handlingsplan utifrån regionalt koloncancerprojekt
Datum Identifierat utvecklings-/förbättringsområde Mål Åtgärder Ansvar för genomförande Tidsplan/mätningar/ resultat (konkreta resultat och vad lärde vi)


Ladda ner ppt "regionalt koloncancerprojekt"

Liknande presentationer


Google-annonser