Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SASSAM står för… S trukturerad A rbetsmetodik för S jukfallsutredning och SAM ordnad rehabilitering - utifrån individens behov och försäkringskassans roll,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SASSAM står för… S trukturerad A rbetsmetodik för S jukfallsutredning och SAM ordnad rehabilitering - utifrån individens behov och försäkringskassans roll,"— Presentationens avskrift:

1 SASSAM står för… S trukturerad A rbetsmetodik för S jukfallsutredning och SAM ordnad rehabilitering - utifrån individens behov och försäkringskassans roll, ansvar och möjligheter

2 En arbetsmetod som stöds av: - det pedagogiska hjälpmedlet ”SASSAM-kartan” - en introduktionsutbildning med metodträning - ett utbildningsprogram med fördjupningsnivåer

3 Syfte med SASSAM att öka tilltron till försäkringen genom att: - öka rättssäkerheten i tillämpningen - öka kvalitet och professionalitet - systematisera och effektivisera arbetssättet - använda ett gemensamt arbetsinstrument - verka för goda arbetsförhållanden

4 Syfte med metoden att med stöd av SASSAM-kartan vara ett hjälpmedel för: - information - analys - dokumentation

5 SASSAM grundar sig på… Teorier inom: Þ filosofi Þ psykologi Þ sociologi Þ medicin, etc. Internationella klassifikationer Erfarenhet

6 Etisk plattform  Humanismen i fokus  Helhetsperspektiv på individen  Delaktighet i processen  Rättssäkerhetsperspektiv  Bemötande

7 Metodstöd för tillämpning av SASSAM-metoden på Försäkringskassan

8 SASSAM-metodens nyckelord är:  Delaktighet och  Struktur

9 SASSAM i samverkan Med leverantörer Med arbetsgivare Med arbetsförmedling

10 Personligt möte med stöd av SASSAM- kartan: Inför mötet Under mötet Efter mötet

11 SASSAM - kartan - ett pedagogiskt hjälpmedel

12 S ASSAM-kartläggning - INDIVID  Kroppsfunktioner  Psykiska funktioner  Stress - psykosomatik  Substansintag  Historik  Övrigt

13 SASSAM-kartläggning - OMGIVNING  Sociala förhållanden  Arbetsförhållanden  Utbildning  Fritidsintressen  Professionellt nätverk  Övrigt

14 SASSAM - motivation och planering Motivation - Förändringsprocesser - Motiverande samtalsmetodik Sammanfattning - planering - Analys - Åtgärder

15 Användningsområden Vid social-/rehabutredning Vid intern team bedömning Vid rehabiliteringskartläggning SASSAM-metoden:

16 Prognosärende AFL 16:1,2 prövning Oklarhet -ytterligare utredning krävs Resultat: plan för återgång i arbete rehabiliteringsplan Planering för fortsatt hand- läggning Personligt möte - SASSAM- kartläggning Tidigt vägval ARBETSFÖRARBETSFÖR Fördjupad utredning Avstäm- nings- möte

17 Kroppsfunktioner: Rörelseorganen WAD/hjärnskador 1 dag Substansintag Stressreaktioner/ psykosomatik - 1 dag Etik 1 dag Psykiska funktioner 1 dag Livsstrategier/ motivation 1 dag Introduktion 1/2 dag Metodik och träning 1+1 dag Uppföljningsseminarium Tema ”Omgivning” - 1 dag Tillämpning av metodiken SASSAM - UTBILDNING


Ladda ner ppt "SASSAM står för… S trukturerad A rbetsmetodik för S jukfallsutredning och SAM ordnad rehabilitering - utifrån individens behov och försäkringskassans roll,"

Liknande presentationer


Google-annonser