Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering."— Presentationens avskrift:

1 Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk och trädgård. Medlemsorganisationer i NYN Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) Gröna näringens riksorganisation (GRO) Svensk Djursjukvård (SvDv) NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb För yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning, se:

2 Michael Insulander NYN2

3 3 NYN:s historik NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades LYN etablerades Sekreteriatsfunktionen uppehölls av Olof Brandesten, Jacob Bjärsdal, Bertil Larsson, Maria Elinder, Michael Insulander. LYN/NYN:s ordförande genom åren: Vilhem Wessén, Ove Eriksson, Åke Björn, Eva Telje-Ekbjörn, Tore Johansson, Åsa Odell, Per Sandberg, Elisabeth Gauffin, Titti Jöngren.

4 Michael Insulander NYN4 Vad är NYN och vad arbetar vi med? Styrelse och kansli Huvudman för Grönt Kort och Regionala yrkesråd Samverkan med HYN och SYN Gymnasiereformen GY 2011 – Nationellt Programråd Lokala programråd Yrkeshögskolan Högskolan - SLU Elevstatistik Samverkan med SLU:s Branschråd och naturbruksskolor Remisser, nyhetsbrev och annonser AMS Yrkesbeskrivningar De gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov - Kartläggning av gröna utbildningar och yrkesråd

5 Michael Insulander NYN5 Regionalt Yrkesråd - Syftar till samverkan mellan skola – arbetsliv. - ”Ett regionalt NYN” med representanter från arbetsmarknadens parter och LRF. - Representanter från skolorna? NYN-Riks endast representanter för arbetslivet för att skapa tydlighet. - Lokala yrkesråd på varje skola obligatoriska (se Gymnasiereformen GY 2011). - Viktigt finna regionalt anpassade arbetsfomer (Skåne lång erfarenhet, Mälardalen i startfas, VG- regionen näringsrepresentation i gymnasiestyrelsen osv…)

6 Michael Insulander NYN6 Lokalt programråd – mycket viktiga! Uppgifter för lokala programråd är enligt ”regelverket” att: Bistå när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Medverka vid utformning och bedömning av gymnasiearbeten i samband med yrkesexamen. Påverka utbudet av kurser för relevanta yrkesutgångar.

7 Michael Insulander NYN7

8 Michael Insulander NYN8 Verksamhetsansvarig Annika Bergman


Ladda ner ppt "Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering."

Liknande presentationer


Google-annonser