Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering."— Presentationens avskrift:

1 Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering inom lantbruk och trädgård. Medlemsorganisationer i NYN Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (SKAO) Skogs- och Lantbrukstjänstemannaförbundet (SLF) Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF) Gröna näringens riksorganisation (GRO) Svensk Djursjukvård (SvDv) NYN är huvudman för Grönt Kort och Gröna Jobb www.gronajobb.se. För yrkesbevis grönytearbete och trädgårdsanläggning, se: www.yrkesbevis.com

2 Michael Insulander NYN2

3 3 NYN:s historik NYN bildades vid ett konstituerande sammanträde 11 november 1994. Lantbrukets Yrkesnämnd, LYN, Trädgårdsnäringens Yrkesnämnd, TYN, upphörde. TYN bildades 1948. LYN etablerades 1972. Sekreteriatsfunktionen uppehölls 1972-1977 av Olof Brandesten, 1977-1981 Jacob Bjärsdal, 1981-1997 Bertil Larsson, 1997-2000 Maria Elinder, 2000- Michael Insulander. LYN/NYN:s ordförande genom åren: 1972-1980 Vilhem Wessén, 1980-1983 Ove Eriksson, 1983-1991 Åke Björn, 1991-1992 Eva Telje-Ekbjörn, 1992-1998 Tore Johansson, 1998-2001 Åsa Odell, 2002-2004 Per Sandberg, 2004-2005 Elisabeth Gauffin, 2005- Titti Jöngren.

4 Michael Insulander NYN4 Vad är NYN och vad arbetar vi med? Styrelse och kansli Huvudman för Grönt Kort och www.gronajobb.se Regionala yrkesråd Samverkan med HYN och SYN Gymnasiereformen GY 2011 – Nationellt Programråd Lokala programråd Yrkeshögskolan Högskolan - SLU Elevstatistik Samverkan med SLU:s Branschråd och naturbruksskolor Remisser, nyhetsbrev och annonser AMS Yrkesbeskrivningar De gröna näringarnas attraktionskraft och utbildningsbehov - Kartläggning av gröna utbildningar och yrkesråd

5 Michael Insulander NYN5 Regionalt Yrkesråd - Syftar till samverkan mellan skola – arbetsliv. - ”Ett regionalt NYN” med representanter från arbetsmarknadens parter och LRF. - Representanter från skolorna? NYN-Riks endast representanter för arbetslivet för att skapa tydlighet. - Lokala yrkesråd på varje skola obligatoriska (se Gymnasiereformen GY 2011). - Viktigt finna regionalt anpassade arbetsfomer (Skåne lång erfarenhet, Mälardalen i startfas, VG- regionen näringsrepresentation i gymnasiestyrelsen osv…)

6 Michael Insulander NYN6 Lokalt programråd – mycket viktiga! Uppgifter för lokala programråd är enligt ”regelverket” att: Bistå när det gäller det arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Medverka vid utformning och bedömning av gymnasiearbeten i samband med yrkesexamen. Påverka utbudet av kurser för relevanta yrkesutgångar.

7 Michael Insulander NYN7

8 2009-12-10Michael Insulander NYN8 Verksamhetsansvarig Annika Bergman


Ladda ner ppt "Michael Insulander NYN1 NYN representerar arbetslivet och är ett samarbetsorgan för att främja yrkesutbildning, fortbildning, attraktionskraft och rekrytering."

Liknande presentationer


Google-annonser