Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.novia.fi Studier på lika villkor vid Yrkeshögskolan Novia Tillgänglighetsprojekt åren 2009-2010 Utveckla rutiner – ett Best Practice system, för att.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.novia.fi Studier på lika villkor vid Yrkeshögskolan Novia Tillgänglighetsprojekt åren 2009-2010 Utveckla rutiner – ett Best Practice system, för att."— Presentationens avskrift:

1 www.novia.fi Studier på lika villkor vid Yrkeshögskolan Novia Tillgänglighetsprojekt åren 2009-2010 Utveckla rutiner – ett Best Practice system, för att bemöta särskilda behov hos studerande med funktionshinder Förverkligas år 2009 som ett pilotprojekt vid enheten i Åbo och introduceras i hela Yrkeshögskolan Novia år 2010 Finansiering via Mål- och resultatavtalet med UVM

2 www.novia.fi Inlärningskliniker kartera särskilda behov och uppgöra individuell studieplan där det ingår service i anslutning till särskilda behov erbjuda handledning och experttjänster leda studieverkstäder för studerande inför tentläsning, rapportskrivande mm pröva och introducera användningen av olika hjälpmedel som underlättar studierna utveckla biblioteks- och It-service för studerande med särskilda behov

3 www.novia.fi Inlärningskliniker, forts utarbeta ett genomskinligt och välfungerande uppföljningsssytem för studerandes studieprestationer utarbeta metoder för introduktion i arbetslivet för funktionshindrade studerande

4 www.novia.fi Tillgänglighetskoordinator Anställs för tiden 4/2009-12/2010 20 h/vecka Utvecklar och prövar arbetsmetoder och modeller för inlärningskliniken Utvecklar en plattform på Moodle om tillgänglighetsfrågor Utarbetar information om tillgänglighet som publiceras på hemsidan

5 www.novia.fi Projektledaren Lektor, studiehandledare Peter Lindroos Tfn 02-432 3376 Mobil 044-762 3376 peter.lindroos@novia.fi

6 www.novia.fi Utbildning av hela Novias personal Fortbildning om tillgänglighet för hela personalen Vecka 43, tisd. i Åbo, torsd. i Vasa Direktör Beverley Ireland-Symonds, Bradford College Olika experter Främst om attityder, medvetenhet och bemötande. Se möjligheter!

7 www.novia.fi Samordnare för funktionshindrade studenter och kontaktperson vid biblioteket Vid alla 5 enheter (Raseborg, Åbo, Vasa- Brändö, Vasa-Roparnäs och Jakobstad- Nykarleby) Utbildas år 2010 Inleder sitt arbete 2010 och bildar ett team inom Novia som garanterar kontinuitet efter att projekttiden gått ut.

8 www.novia.fi Samarbetspartner, bl.a. ABC-projektet Bradford College ESOK-projektet Regionalt samarbete med ÅA, TY, TuAMK Patientorganisationer

9 www.novia.fi Styrgrupp Avdelningschef/lektor (soc. och vård) Prorektor Enhetschef Bibliotekarie Studiesekreterare Projektledare/studiehandledare Tillgänglighetskoordinator Studerandekåren Noviums generalsekreterare

10 www.novia.fi Slutrapportering och slutseminarium December 2010

11 www.novia.fi Tack! Ta gärna kontakt om du har ytterligare frågor.

12 www.novia.fi


Ladda ner ppt "Www.novia.fi Studier på lika villkor vid Yrkeshögskolan Novia Tillgänglighetsprojekt åren 2009-2010 Utveckla rutiner – ett Best Practice system, för att."

Liknande presentationer


Google-annonser