Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Folkhälsopolicyn för Halland Folkhälsopolicyn för Halland är antagen av landstingsfullmäktige och samtliga halländska kommuner När man skrev den halländska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Folkhälsopolicyn för Halland Folkhälsopolicyn för Halland är antagen av landstingsfullmäktige och samtliga halländska kommuner När man skrev den halländska."— Presentationens avskrift:

1

2 Folkhälsopolicyn för Halland Folkhälsopolicyn för Halland är antagen av landstingsfullmäktige och samtliga halländska kommuner När man skrev den halländska policyn tog man hänsyn till de nationella folkhälsomålen samt halländska förutsättningar ”Vägen till bättre folkhälsa i Falkenberg” utgår 2010 Folkhälsopolicyn för Halland blir Falkenbergs styrdokument för folkhälsofrågor 2010-2014

3 Mål och syfte Mål: Att kommunicera och konkretisera folkhälsopolicyn Syfte: Att tydliggöra hur respektive nämnd/förvaltning arbetar med folkhälsoperspektivet samt hur ni tänker arbeta utifrån folkhälsopolicyn under nästa mandatperiod 2011-2014

4 En jämlik hälsa ”Att skapa samhälleliga förut- sättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.” Folkhälsopolitiken på nationell nivå

5 Hälsans bestämningsfaktorer

6 Strategier för folkhälsoarbetet ska utgå från det friska ska ge människor möjlighet att själva öka kontrollen över de faktorer som bestämmer hälsan kan ske på olika nivåer och ska underlätta att göra hälsosamma val ska integreras i ordinarie verksamheter

7 Hur uppnår man jämlik hälsa? Kräver ett metodiskt, strategiskt och uthålligt folkhälsoarbete Samhällsanalys – följa hur befolkningens hälsa utvecklas över tid, identifiera orsak och verkan och sätta in åtgärder där de gör mest nytta ur ett befolknings- och samhällsperspektiv

8 Arenor för folkhälsoarbetet Förskolan och skolan Boendet och närmiljön Arbetsplatsen Hälso- och sjukvården

9 Insatsområden Gemenskap och delaktighet ex. valdeltagande, mötesplatser, medborgardialog, öka elevers inflytande och delaktighet i förskola/skola Goda uppväxtvillkor ex. föräldrastöd, hälsofrämjande skolutveckling Kompetens och sysselsättning ex. den allmänna kunskaps- och utbildningsnivån ska höjas Goda livsmiljöer ex. samhällsplanering - närhet till grönområden Goda levnadsvanor ex. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

10 Hälsans flod - en symbolik för våra insatser Hälsofrämjande - Simskola Förebyggande - Livboj + skyddsnät Behandlande - Återupplivningsförsök Hälsofrämjande skolutveckling Föräldrastöd Kostnadseffektivt

11 Kontakt Lena NaenfeldtEllinore Swahn HälsopedagogFolkhälsoutvecklare Katrin RekkedalLars Bäcklund HälsopedagogFolkhälsoutvecklare


Ladda ner ppt "Folkhälsopolicyn för Halland Folkhälsopolicyn för Halland är antagen av landstingsfullmäktige och samtliga halländska kommuner När man skrev den halländska."

Liknande presentationer


Google-annonser