Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT Karin Ahlzén.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT Karin Ahlzén."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT
Karin Ahlzén

2 Nationellt överenskomna
Nationell IT-strategi - Insatsområde informationsstruktur Nationellt fackspråk för vård och omsorg Nationellt överenskomna begrepp och termer Snomed CT Klassifikationer och koder

3 Vad är Snomed CT? Snomed CT Nya Zeeland Cypern USA Kanada Spanien
Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms begrepp inom hälso- och sjukvårdens område sammanslagning av ett amerikanskt och ett brittiskt system ägs av IHTSDO – International Health Terminology Standards Development Organisation – med 12 medlemsländer Nya Zeeland Cypern USA Kanada Spanien översättning till spanska, danska, kanadensisk franska, slovakiska, litauiska och svenska Storbritannien Nederländerna Snomed CT Litauen Australien Singapore Sverige Danmark

4 Vad är Snomed CT? begrepp, termer och relationer – men inga textuella definitioner 19 hierarkier multihierarkisk struktur hög detaljeringsgrad tillåter både rekommenderade termer och synonymer Exempel på hierarkier – anatomi, kliniska fynd, åtgärder, substanser

5 Snomed CT:s innehåll begrepps-ID begreppets innebörd
begreppets innebörd fullständig beskrivning heart failure (disorder) begreppet rekommenderad term heart failure hjärtsvikt Varje begrepp representeras av ett numeriskt och unikt ID, och det så kallade fullständiga beskrivningen, som förutom en term också uttrycker vilken av Snomed CT:s hierarkier som begreppet ligger i. Ett exempel på ett fullständig beskrivning är heart failure (disorder), dvs. sjukdomen hjärtsvikt. Den engelska rekommenderade termen är heart failure, den svenska rekommenderade termen är hjärtsvikt Man har även angivit de engelska synonymnerna cardiac failure och myocardial failure. I framtiden kan man tänka sig att lägga till den svenska synonymen hjärtinsufficiens. synonym(a) term(er) cadiac failure myocardial failure hjärtinsufficiens

6 Översättningen av Snomed CT
målet är en svensk översättning av alla aktiva begrepp i Snomed CT färdig översättning vid halvårsskiftet 2010 översättningen görs tillgänglig för alla som har licens förvaltning av den svenska versionen av Snomed CT

7 Översättningsprocessen
Översättare Översättningsgranskare Redaktion Kvalitetsgranskare Godkänd översättning och rekommenderad term Kvalificering

8 Språkliga riktlinjer Snomedspråket Snomed principbeslut
valet mellan latin och svenska översättning av kulturspecifika begrepp allmänna skrivregler, stavning Snomed principbeslut riktlinjer för översättning av specifika begrepp klassifikationer (KSH97, KVÅ, KKÅ, ICF) medicinska ordböcker

9 Vad är kvalitet i översättningen?
begreppet är rätt uppfattat och överfört till svenska förhållanden den rekommenderade termen är den som används i klinisk verksamhet

10 Kvalificering metoder för att jämföra innehållet i Snomed CT med behovet inom olika verksamheter täcker Snomed CT specifika områden? behovet av svenska begrepp behovet av synonymer städning i det befintliga fackspråket


Ladda ner ppt "Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT Karin Ahlzén."

Liknande presentationer


Google-annonser