Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Terminologi Karin Ahlz é n Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Terminologi Karin Ahlz é n Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT."— Presentationens avskrift:

1 Terminologi Karin Ahlz é n Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT

2 Terminologi Klassifikationer och koder Snomed CT Nationellt överenskomna begrepp och termer Nationellt fackspråk för vård och omsorg Nationell IT-strategi - Insatsområde informationsstruktur

3 Terminologi Vad är Snomed CT? Systematized Nomenclature of Medicine, Clinical Terms 300 000 begrepp inom hälso- och sjukvårdens område sammanslagning av ett amerikanskt och ett brittiskt system ägs av IHTSDO – International Health Terminology Standards Development Organisation – med 12 medlemsländer Snomed CT Sverige Cypern USA Australien Nya Zeeland Danmark Kanada Litauen Storbritannien Nederländerna Singapore Spanien

4 Terminologi Vad är Snomed CT? begrepp, termer och relationer – men inga textuella definitioner 19 hierarkier multihierarkisk struktur hög detaljeringsgrad tillåter både rekommenderade termer och synonymer

5 Terminologi begreppet begreppets innebörd begrepps-ID 84114007 fullständig beskrivning heart failure (disorder) rekommenderad term heart failure hjärtsvikt Snomed CT:s innehåll synonym(a) term(er) cadiac failure myocardial failure hjärtinsufficiens

6 Terminologi Översättningen av Snomed CT målet är en svensk översättning av alla aktiva begrepp i Snomed CT färdig översättning vid halvårsskiftet 2010 översättningen görs tillgänglig för alla som har licens förvaltning av den svenska versionen av Snomed CT

7 Terminologi Översättningsprocessen Godkänd översättning och rekommenderad term Kvalitetsgranskare Redaktion Översättare Översättningsgranskare Kvalificering

8 Terminologi Språkliga riktlinjer Snomedspråket – valet mellan latin och svenska – översättning av kulturspecifika begrepp – allmänna skrivregler, stavning Snomed principbeslut – riktlinjer för översättning av specifika begrepp klassifikationer (KSH97, KVÅ, KKÅ, ICF) medicinska ordböcker

9 Terminologi Vad är kvalitet i översättningen? begreppet är rätt uppfattat och överfört till svenska förhållanden den rekommenderade termen är den som används i klinisk verksamhet

10 Terminologi Kvalificering metoder för att jämföra innehållet i Snomed CT med behovet inom olika verksamheter täcker Snomed CT specifika områden? behovet av svenska begrepp behovet av synonymer städning i det befintliga fackspråket


Ladda ner ppt "Terminologi Karin Ahlz é n Nationellt fackspråk för vård och omsorg Den svenska översättningen av Snomed CT."

Liknande presentationer


Google-annonser