Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvärdering av programmet Lokal Utveckling och Entreprenörskap Ont om entreprenörer – gott om socialt kapital Göran Hallin & Maria Lundberg Göteborg 8.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvärdering av programmet Lokal Utveckling och Entreprenörskap Ont om entreprenörer – gott om socialt kapital Göran Hallin & Maria Lundberg Göteborg 8."— Presentationens avskrift:

1 Utvärdering av programmet Lokal Utveckling och Entreprenörskap Ont om entreprenörer – gott om socialt kapital Göran Hallin & Maria Lundberg Göteborg 8 april 2008

2 Utvärderingen av LUE - uppläggning Arbetet bygger på SWECO EUROFUTURES modell för programutvärdering Fokus ligger på att fastställa projektresultat och identifiera dödviktseffekter Materialet är dokumentation, uppföljningsdata och intervjuer Vi har intervjuat genomförandeorganisationen och 27 projekt (30 i urval), vilket motsvarar drygt 30 procent av totala antalet.

3 Metoder mer i detalj Bearbetning av dokumentation – programdatabaser, programdokument, Intervjuer med ansvariga i Västra Götalandsregionen Intervjuer med urval av partnerskapet Urval av 30 projekt av 85 (35 proc.) 1 projekt valdes bort 3 projektrepresentanter kunde ej nås De svarande representerar 30 procent av projektantalet Inget skäl till särskild bortfallsanalys Semistrukturerade intervjuer per telefon Vissa intervjuer genom besök

4 Urval och intervjuer i detalj Insatsområden I urvalUrval i procent Genom- förda intervjuer BortfallTotalt antal projekt Insatsområde 1 Lokal utveckling 5415012 Insatsområde 2 Samverkan 7334321 Insatsområde 3 Stöd till nya idéer 183517152 Totalt303527485

5 LUE – programmet: Syften och mål Stödja och underlätta lokalt utvecklingsarbete för hållbar tillväxt. Leda till ett ökat och förbättrat entreprenörskap. Medverka till att utvecklingsidéer av betydelse för den lokala utvecklingen tillvaratas Öka möjligheterna för ideella organisationer att delta

6 LUE-programmet: programlogiken

7 Logiska hopp och målgap Otydligt om programmets effektpåverkan Hur ska resultaten av projekten påverka programmets mål? Sambandet stärkt socialt kapital och tillväxt/entreprenörskap ej enkelt och direkt Uttrycks bland annat i ett målgap – avsaknad av konkreta mål för projektens resultat Är effektpåverkan realistisk, mot bakgrund av insatsen?

8 Genomförandet av LUE LUE har genomförts öppet och effektivt Partnerskapet har gett förutsättningar för information och god räckvidd Ett brett, öppet och aktivt partnerskap viktigt för genomförandet Risken för höga kostnader har uppvägts av ideellt engagemang Samordning med andra program och frivilliga insatser gav effektivitet Mycket gott betyg från projektaktörerna – enkelhet och bekräftelse Partnerskapet preciserade aldrig målen och utvecklade aldrig tydliga urvalskriterier Urvalsprocessen en knäckfråga – mer än dubbelt så många sökte Inget kvalitetsurval på entreprenöriellt innehåll

9 Projektportföljen – fördelning efter insatsområden Insatsområde Antal projekt Stöd från LUE (1000-tal kronor) Total projektbudget (1000-tal kronor) Insatsområde 1124811 224 Insatsområde 2217921 346 Insatsområde 3521 9416 244 Totalt ca853 2148 814

10 Portföljen efter kategorier ’projektägare’ Insatsområde/ målgrupp Lokala utvecklings- grupper Regionala (del-) organisationer Företag, kooperativ, entreprenörer AndraTotalt Insatsområde 1: Lokal utveckling 930012 Insatsområde 2: Samverkan 2136021 Insatsområde 3: Stöd till nya idéer 21419852 Samtliga322025885

11 Bedömning av projektportföljen LUE domineras av de små projekten LUE har nått nya målgrupper God spridning mellan åtgärderna Gärna ännu fler och bättre projekt inom ’nya idéer Relativt god geografisk spridning

12 Projektresultaten i sammanfattning Stort engagemang från deltagarna tyder på ett högt upplevt värde av insatsen Få projekt har ett tydligt entreprenöriellt innehåll Allmän bygdeutveckling utan tydliga mål dominerar programmet Många förstudier försvårar värderingen av programmets resultat Attitydförändringsprojekt utan tydliga mål Stöd till lokala evenemang riskerar at bli engångsföreteelser utan varaktiga resultat Få konkreta resultat, projektledarna hänvisar till diffusa resultat såsom stärkt socialt kapital Stärkt utvecklingsarbete och ökad gemenskap viktigaste resultatet Programmet har bidragit till ökat företagande i en handfull projekt, värdet av dessa resultat är flera gånger större än kostnaderna

13 Resultaten: enligt projektägarna

14 Projektens entreprenöriella innehåll

15 Programmets samlade effekter Små projekt kan ge små effekter, men ingen dödvikt Ingen konkurrenssnedvridning Begränsad långsiktighet för konkreta effekter Hög komplementaritet och ökad legitimitet stärker programmet Några få projekt med stort entreprenöriellt värde Programmets avgörande styrka ligger i de lokala gruppernas och de lokala miljöernas ökade självförtroende och självkänsla samt i nyskapade sociala relationer i dessa miljöer På sikt skapar detta ett starkare socialt kapital som kan få andra positiva effekter

16 Slutsatser och rekommendationer LUE har stärkt den regionala sammanhållningen och bidragit till att ge regionen och dess utvecklingsarbete ökad legitimitet – i synnerhet i perifera eller marginella regiondelar Avgörande för detta har varit: Delaktighet i utformning och genomförande En enkelhet i administration och handläggning En begränsad skala för projekten LUE har i begränsad utsträckning bidragit till regionens entreprenöriella utveckling Orsakerna till detta har varit Avsaknad av en tydlig bild av vad entreprenörskap betyder i detta sammanhang Avsaknad av en tydlig styrning mot entrenprenöriella inslag via tydliga mål och kriterier för urval Ovana vid denna typ av inslag från aktörernas sida Behåll medverkansformer, åtkomlighet och projektstorlek – utveckla innehåll och mål

17


Ladda ner ppt "Utvärdering av programmet Lokal Utveckling och Entreprenörskap Ont om entreprenörer – gott om socialt kapital Göran Hallin & Maria Lundberg Göteborg 8."

Liknande presentationer


Google-annonser