Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Kort information om lasarettets miljöhänsyn och miljöarbete, i vilket alla vi medarbetare har ett ansvar. Webinar om Miljö för sommarvikarier 2013 I.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Kort information om lasarettets miljöhänsyn och miljöarbete, i vilket alla vi medarbetare har ett ansvar. Webinar om Miljö för sommarvikarier 2013 I."— Presentationens avskrift:

1

2 1 Kort information om lasarettets miljöhänsyn och miljöarbete, i vilket alla vi medarbetare har ett ansvar. Webinar om Miljö för sommarvikarier 2013 I sommar kommer du att arbeta hos oss på Lasarettet i Ystad. Det är vi väldigt glada för och vi hälsar dig välkommen! Kontakt: Miljösamordnare Marianne Wickman, 951 31, marianne.wickman@skane.se eller miljo.ystad@skane.semarianne.wickman@skane.semiljo.ystad@skane.se

3 2 Miljötänk – detta kan du påverka och därmed värna om miljön i nutid och framtid Cirka 50 miljöombud på lasarettet för att följa upp enheternas miljöarbete.

4 3 Källsortera – även matavfall Regler för: Hantering av farligt avfall Transport av farligt gods Osäker på vad och hur du sorterar? Se digitala avfallshandboken via intranätet intra.skane.se Säkerhet & miljö > Miljö och klimat > Produktval och avfall.intra.skane.se

5 4 Hantera kemikalier Kemikalieutbytesplan 2011-2015

6 5 Miljöcertifierade sedan 2008 Vi har ett miljöledningssystem med tydliga rutiner och instruktioner. Medarbetarna ska vara väl medvetna om var dessa finns och om sitt ansvar för miljön. En ständigt pågående process: Planera – Genomföra – Kontrollera – Förbättra. Miljörevisioner minst två ggr/år. Senaste: 21 mars 2013. Omcertifiering görs av externa revisorer 3-5 juni 2013.

7 6 Våra miljömål 1.Vi ska minska miljöbelastningen från våra transporter. 2.Vi ska använda energin effektivare. 3.Vi ska minska avfallsmängden och öka återvinningen. 4.Vi ska minska kemikalieutsläppen. 5.Vi vill bli en tydlig och respekterad aktör på miljöområdet.

8 7 Hitta miljödokumenten Rutiner och instruktioner, bl.a. miljöpolicy och miljömål, finns i lasarettets dokumentportal, som nås på flera sätt från intranätet intra.skane.se, men enklast via ”gula boxen” Genvägar till vänster på startsidan.intra.skane.se

9 8 …forts Hitta miljödokumenten Väl inne i dokumentportalen klicka dig vidare till: Administrativa dokument > Certifiering > Miljö.

10 9 Rapportera avvikelser Upptäcker du något som har orsakat eller kunde ha orsakat miljöpåverkan skriver du en avvikelse för att förbättra. På intra.skane.se välj Avvikelserapportering i ”gula boxen” Genvägar, därefter Miljöavvikelse.intra.skane.se Skicka din ifyllda avvikelse till miljösamordnaren, Verksamhetsstöd, byggnad 15 (Lasarettsgatan 7 A).

11 10 Checklista för dig som nyanställd/elev Så snart som möjligt efter att du börjat din tjänst ska du: Ha kontrollerat var miljöinformationen finns. Ha förstått hur avfallssorteringen fungerar och var kärlen står. Ha blivit informerad om lasarettets miljöcertifiering. Ha hittat den intranätbaserade utbildningen Miljöspåret och vet var signeringslistan finns. Ha läst lasarettets miljöpolicy. Känna till min enhets miljömål. Veta hur jag anmäler en avvikelse och var dokumenten finns. Veta vem som är miljöombud på min enhet. Veta var säkerhetsdatabladen finns.


Ladda ner ppt "1 Kort information om lasarettets miljöhänsyn och miljöarbete, i vilket alla vi medarbetare har ett ansvar. Webinar om Miljö för sommarvikarier 2013 I."

Liknande presentationer


Google-annonser