Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Kort om Göteborgs universitet Cityuniversitet med traditioner sedan 1891 Vision 2020 ger vägledning för verksamheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Kort om Göteborgs universitet Cityuniversitet med traditioner sedan 1891 Vision 2020 ger vägledning för verksamheten."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Göteborgs universitet

2 www.gu.se Kort om Göteborgs universitet Cityuniversitet med traditioner sedan 1891 Vision 2020 ger vägledning för verksamheten Forskning med bredd och spets Utbildningar med hög kvalitet Starka på samverkan - tydlig och engagerad närvaro i staden

3 www.gu.se

4

5

6 Många högskolor blev ett universitet 1891 Göteborgs högskola grundas 1949 Medicinska högskolan grundas 1954 Göteborgs universitet bildas genom en sammanslagning av Göteborgs högskola och Medicinska högskolan 1967 Odontologiska fakulteten bildas 1971 Handelshögskolan blir en del av Göteborgs universitet 1977 Flera fristående utbildningsinstitutioner införlivas med universitetet

7 www.gu.se Vision 2020 – grunden för verksamhetsutveckling Fyra grundprinciper: 1.Kvalitetsdrivet universitet 2.Uttalat samhällsansvar 3.Globalt engagemang 4.Inspirerande arbetsmiljö

8 www.gu.se Centrumbildningar – några exempel Epilife – Göteborgs epidemiologiska centrum. Sven Lovén centrum för marina vetenskaper Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) Göteborgs miljövetenskapliga centrum – GMV Svenskt NMR Centrum SOM-institutet Nordicom Centrum för finans - CFF Centrum för konsumtionsvetenskap

9 www.gu.se Forskarutbildning i siffror 1 859 aktiva forskarstuderande 288 nyantagna forskarstuderande 276 doktorsexamina 34 licentiatexamina

10 www.gu.se Utbildning som förnyar Studenter och forskare i nära samarbete Stora möjligheter till utlandsstudier Lära hela livet – skräddarsydda utbildningar, kompetensutveckling för yrkesverksamma Brett utbud av utbildningar – här kan du studera allt utom teknik (som istället finns på Chalmers) och dans Ett universitet med högt söktryck Många tvärande utbildningar över fakultetsgränser Masterprogram – två år med fördjupning och specialisering

11 www.gu.se Utbildning i siffror 37 296 studenter 25 639 helårsstudenter 21 377 helårsprestationer 1 600 kurser och mer än 170 program 6 561 avlagda examina 742 masterexamina 2 545 kandidatexamina 53 högskoleexamina 2 550 yrkesexamina

12 www.gu.se Samverkan – överallt och hela tiden Forskare samverkar nationellt och internationellt Studenter gör praktik, projektarbeten, examensarbeten, är industridoktorander mm Forsknings- och innovationskontoret arbetar med att nyttiggöra forskningsresultat Mer än 15 000 alumner bidrar med utifrånperspektiv som stärker utbildningens kvalitet, utveckling och yrkesrelevans Dialog om aktuella forskningsfrågor förs med politiker och andra beslutsfattare Populärvetenskapliga evenemang – föreläsningar om forskning för allmänheten.

13 www.gu.se Populärvetenskap Akademisk kvart – samarbete med Stadsbiblioteket Populärvetenskapligt program – debatter, föreläsningar, utställningar Vetenskapsfestivalen – massor av populärvetenskap mitt i staden, arrangeras av Göteborgs stad i samarbete med Göteborgs universitet Almedalen – politikerveckan Forskare i sociala medier: bloggar, twitter De konstnärliga utbildningarna ger mer än 200 konserter och föreställningar per år. Jonsereds Herrgård – utbyten av tankar om kultur, vetenskap, livsåskådning och politik.

14 www.gu.se

15 Många delar – ett universitet Sahlgrenska Naturvetenskapliga Samhällsvetenskapliga Humanistiska Handelshögskolan Utbildningsvetenskapliga Konstnärliga IT-fakulteten LUN (lärarutbildning) UB (universitetsbiblioteket, sju bibliotek) 38 institutioner

16 www.gu.se Gemensam förvaltning – tre områden och universitetsledningens stab Verksamhetsstöd Administrativt stöd Infrastrukturstöd Gemensamma förvaltningens ansvar: Samordning, normering, effektivisering, expertis och planering Administrativt stöd till kärnverksamheten och institutionerna Säkerställa universitetets myndighetsfunktion

17 www.gu.se Universitetets medarbetare – i siffror 5 762 anställda motsvarande 5 138 heltidsarbeten (58% kvinnor) varav 2 699 lärare/forskare/doktorander 502 professorer 1 937 teknisk/administrativ personal

18 www.gu.se Universitetets intäkter (Intäkter i kronor) 5 609 mkr, totalt varav 3 700 mkr anslag 1 371 mkr intäkter av bidrag 500 mkr intäkter av avgifter Anslag 66% Intäkter av bidrag 24 % Intäkter av avgifter 9 %

19 www.gu.se Universitetets kostnader Totalt 5 493 mkr varav 3 377 mkr för personalkostnader 628 mkr för lokalkostnader 1 303 mkr övriga driftskostnader 179 mkr avskrivningar Personalkostnader61 % Lokalkostnader11 % Övriga driftskostnader24 % Avskrivningar3 %


Ladda ner ppt "Www.gu.se Göteborgs universitet. www.gu.se Kort om Göteborgs universitet Cityuniversitet med traditioner sedan 1891 Vision 2020 ger vägledning för verksamheten."

Liknande presentationer


Google-annonser