Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nobelmötet 2013 MIT. Prel. VP 2014 – MIT RUS medverkar i MIT från 2013 (sedan länge del av RUS budget till MIT) Objekt Miljömål planeras nu i miljöfamiljen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nobelmötet 2013 MIT. Prel. VP 2014 – MIT RUS medverkar i MIT från 2013 (sedan länge del av RUS budget till MIT) Objekt Miljömål planeras nu i miljöfamiljen."— Presentationens avskrift:

1 Nobelmötet 2013 MIT

2 Prel. VP 2014 – MIT RUS medverkar i MIT från 2013 (sedan länge del av RUS budget till MIT) Objekt Miljömål planeras nu i miljöfamiljen (utöver Natur, Vatten, Miljöskydd) Förvaltningsplan under första halvåret som beskriver befintliga dataapplikationer och verksamhetsstöd (?) samt utvecklingsbehov. Koppling miljömålsuppföljning/miljöinformationsförsörjning – viktig fråga Tänkbara applikationer i objektet Miljömål: 1. Miljömålswebb, dvs. internt verksamhetsstöd för miljömålsuppdraget (projekt igång) 2. Åtgärdsuppföljning, åtgärdsbank (projekt igång) 3. Energiområdet: a) Energiwebb utifrån EES data. b) Verktyg för användning av statistik energi/klimat (projekt igång) 4. Lokala (regionala) miljöindikatorer som ej har annan plats? (projekt igång) 5. RUS är datavärd för viss statistik framför allt luftdata (dess plats i MIT?) 6. Miljöövervakning – övergripande strategiska områden här?

3 Miljömålsuppföljning Miljöinformation/miljödata Miljöövervakning (PS) Miljöstatistik (DPSIR), Åtgärdsuppföljning (R)… Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Styra mot generationsmålet och miljökvalitetsmålen Miljömålsuppföljning: Toppen av ett isberg Miljödata: Isberget under vattnet

4 MIT – några aktuella frågor för RUS/miljömål 1. Innebär MIT-samarbetet behov av förändringar av RUS organisation och prioriteringar? 2. Vilka dataapplikationer (och frågor) bör finnas inom objektet Miljömål och hur ska de utvecklas? Åtgärdsuppföljning m.m. 3. De ekonomiska frågorna. Finansiering av befintligt och nytt? 4. Hur bör RUS/miljömål medverka i det fortsatta arbetet med samordning av miljöinformationsförsörjning?


Ladda ner ppt "Nobelmötet 2013 MIT. Prel. VP 2014 – MIT RUS medverkar i MIT från 2013 (sedan länge del av RUS budget till MIT) Objekt Miljömål planeras nu i miljöfamiljen."

Liknande presentationer


Google-annonser