Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Program Sätra brunn ”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Program Sätra brunn ”"— Presentationens avskrift:

1

2 ”Program Sätra brunn 2005-09-20”
Inledning NVDB och kommunerna Vägnät anpassat till NVDB – Västerås stad Information Cartesia Information Kordab Workshop – 4 st stationer

3 ”Vägnätet som referenssystem för alla kommunala förvaltningar”
TEKIS-LV, GATA & LTF Ny generation system från Tekis AB Henrik Östman, Karl-Erik Palm Tekis

4 DecernoGruppen Anställda 116
Företagsbild 1 januari 2005 DecernoGruppen Anställda 116 Omsättning 16,4 milj € Decerno AB Anställda 30 Omsättning 3,3 milj € Tekis AB Anställda 50 Omsättning 9,4 milj € NovaVista Anställda 3 Omsättning 0,3 milj € Kartena AB Anställda 15 Omsättning 1,7 milj € Arkiva AB Anställda 18 Omsättning 1,7 milj €

5 ” Vägnätet som referenssystem för kommunal information”
Olika användning av vägnät Exempel på tillämpningar Olika typer av vägar

6 vilka vägar använder vi?”
”Vem är väghållare och vilka vägar använder vi?” Kommunala vägar Statliga vägar Enskilda vägar – vägföreningar och kvartersgator

7 Utdrag från Tätortsbas Skåne Ljungdala - del av Hässleholm

8 En gatudel / gatulänk

9 Lokala nät integreras med riksnäten
Länsväg Riksväg Länsväg Lokala vägnät måste integreras i helheten så att nationella tillämpningar får ett fullständigt underlag, och lokala tillämpningar får tillgång till den allmänna delen av vägnätet. Riksväg 3

10 Enskilda vägar - också viktigt för helheten!
Länsväg Riksväg Länsväg På samma sätt som de kommunala näten ska även enskilda vägar integreras med helheten. Riksväg Enskilda vägar Enskild väg 5

11 ”Kommunal väghållare”
Drift och UH av gator och GC-nät Planering och projektering Lokala Trafikföreskrifter Trafikplanering och olyckor

12 Transporter på våra vägar
För planering av resor och transporter behöver vi ett vägnät som referenssystem.

13 Vinterväghållning – väghållarens prioritering

14 ”Förutsättningar för transportplanering”
Ett kontinuerligt vägnät Alla väghållare i samma nät Standardiserad vägbeskrivning Lagring av vägnät och geometri - std

15 Skolskjuts – TEKIS produkt
Gör ruttanalyser över kortaste vägen mellan eleverna. Efter ändring så går det att köra om analysen.

16 Skolskjuts – TEKIS produkt
Beräknar vilka som är skolskjutsberättigade enligt reglerna. Reglerna för skolskjuts beroende på årskurs. Undantag för funktionshindrade, farliga vägar etc. Plottar ut på kartan samt rapport på elever som ska ha skolskjuts Går att använda som planeringsinstrument (hur många skolskjutselever om 3 år ex.)

17 ”Referensnätet innehåller mycket information”
Vägnät och dess geometri Anläggningsdata som underlag för upphandlingar Trafikanordningar Olyckor, trafikflöden, händelser

18 Mycket information i anslutning till vägnätet

19 Mycket information i anslutning till vägnätet

20 ”Viktigt med standardisering”
Rätt benämning - semantiken Viktigt med datautbyte med andra system Grundplattform: Lokal Vägdatabas Verksamhetssystem: Ovanpå Grundplattan Medverkan i TK 320 om datakatalog

21 Inledande arbete med spatial databas
Kart- produktion GIS Verksamhets- system Spatial databas I och med användningen av Oracle Spatial blev det (åtminstone teoretiskt) möjligt att låta både kartproduktionsverktyg och GIS-verktyg arbeta mot samma datamängd. Ofta innebär detta dock att man bara ”häller ner” data i databasen med samma struktur man hade i de tidigare filerna. Enda skillnaden mot tidigare blir då att man fått ner datat i databasen men man har inte åstadkommit någon integration med verksamhetssystemen. Idbegrepp och annat måste oftast fortfarande föras över från verksamhetsdatabaserna. Inom traditionell IT är man oftast väl medveten om behovet att modellera de data som skall lagras i realtionsdatabas. Samma behov finns när kartdata ska lagras i relationsdatabas.

22 Framöver Kart- GIS produktion Lokal Vägdatabas LV Verksamhets- system
Det man vill göra för att åstadkomma integration mellan karta och verksamhetssystem är att göra en gemensam datamodell som spänner över både geografiska data och verksamhetsdata. Projektet Gemensamt vägnät syftar till att göra just detta för de geografiska data som rör vägnätet. Lokal Vägdatabas LV

23 Lokal Vägdatabas Lagring av kartdata/geodata i relationsdatabas
Data är åtkomligt för alla och från olika kart- och GIS-system GIS Verksamhets- system Kart- produktion Lokal Vägdatabas LV

24 Gemensamt system för Gata & Trafik
Fastigheter LTF Gata Olycksdata Trafikdata M fl …. Lokal Vägdatabas, LV GIS Stödfunktioner Underhåll av noder och länkar Web-tjänster NVDB - XML

25 ”Metoder för Datautbyte med NVDB”
NVD-fil Slussen används för leverans av NVD-fil Beställningsrutin finns på VV/NVDB hemisda Shape-fil - klarar inte topologiförändring XML-fil enligt standard – klarar topologiförändring

26 ”XML-utbyte med NVDB”   <title>Export av nät/företeelser</title> - <date>   <date> </date>   <dateType>creation</dateType>   </date> - <citedResponsibleParty>   <organisationName>Decerno AB</organisationName>   </citedResponsibleParty>   </datasetCitation> - <applicationSchemaCitation>   <title>SS </title>   <date> </date>   <dateType>revision</dateType>   <organisationName>SIS/Stanli</organisationName>   </applicationSchemaCitation> - <encodingRule> - <encodingRuleCitation>   <title>ISO XML</title>   <date> </date>   </encodingRuleCitation>   <toolName>Lv.Server.DataTransfer, Version= , Culture=neutral, PublicKeyToken=e9736b54f9cb80a0</toolName>   <toolVersion> </toolVersion>   </encodingRule>   </exchangeMetadata> - <dataset>

27 ”Datautbyte med XML och NVDB”
Initialladdning Vägnät och geometri Företeelser – gata, trafik och skogliga Förändringsdata Hålklippningsmetod – utgå från Lokalt vägnät Utgå från NVDB:s vägnät

28 Fall som beskrivs i dokumentet
Initial laddning från NVDB – NVDB-data överförs initialt för att ladda det externa systemet. Hålklippningsproceduren – initial laddning av data i NVDB från externa system. Förändringstransaktioner till NVDB – Det externa systemet genererar förändringstransaktioner som sänds till NVDB. Förändringstransaktioner från NVDB – Det externa systemet tar emot förändringstransaktioner som genererats av NVDB.

29 Initial laddning från NVDB
Huvudalternativet! Aktiviteter: Justering av NVDB-vägnätet i förväg Laddning av det externa systemet Justering av vägnät och ansvar för tidigare levererade vägnätsdata Ajourhållning start

30 Hålklippningsproceduren
Dataleverantörens beredning av vägnätet Produktionscentralens bearbetning av NVDB-vägnät NVBD skapar översättningstabell – Systemleverantören lägger in tabell Komplettering med ickekommunalt vägnät och företeelser Ajourhållning start

31 Systemet för förändringstransar
Externa systemet registreras som kund i NVDB (adm-uppgifter, polygon…) Externa systemet laddas initialt NVDB lägger dygnsvis ut filer med F-transar Externa systemet hämtar periodiskt Det externa systemet tar emot XML-data med förändringarna och genomför uppdat.

32 ”Nya Tekis produkter” TEKIS-LV Lokal vägdatabas med
Stockolms Stad Trafikkontoret TEKIS-GATA drift och underhåll av gatunät TEKIS-LTF Lokala Trafikföreskrifter – med Malmö Göteborg Stockholm

33 Vägnätet som referenssystem

34

35

36

37

38 Tack för uppmärksamheten !
SLUT , Några frågor? Tack för uppmärksamheten !


Ladda ner ppt "”Program Sätra brunn ”"

Liknande presentationer


Google-annonser