Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVDB Sätra Brunn 2005. ”Program Sätra brunn 2005-09-20” Inledning NVDB och kommunernaInledning NVDB och kommunerna Vägnät anpassat till NVDB – Västerås.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVDB Sätra Brunn 2005. ”Program Sätra brunn 2005-09-20” Inledning NVDB och kommunernaInledning NVDB och kommunerna Vägnät anpassat till NVDB – Västerås."— Presentationens avskrift:

1 NVDB Sätra Brunn 2005

2 ”Program Sätra brunn 2005-09-20” Inledning NVDB och kommunernaInledning NVDB och kommunerna Vägnät anpassat till NVDB – Västerås stad Vägnät anpassat till NVDB – Västerås stad Information Cartesia Information Cartesia Information Kordab Information Kordab Workshop – 4 st stationer Workshop – 4 st stationer

3 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Vägnätet som referenssystem för alla kommunala förvaltningar” TEKIS-LV, GATA & LTF Ny generation system från Tekis AB Henrik Östman, Karl-Erik Palm Tekis

4 offentliga@rummet 2005 Företagsbild 1 januari 2005 DecernoGruppen DecernoGruppen Anställda 116 Omsättning 16,4 milj € DecernoGruppen DecernoGruppen Anställda 116 Omsättning 16,4 milj € Tekis AB Anställda 50 Omsättning 9,4 milj € Tekis AB Anställda 50 Omsättning 9,4 milj € NovaVista Anställda 3 Omsättning 0,3 milj € NovaVista Anställda 3 Omsättning 0,3 milj € Kartena AB Anställda 15 Omsättning 1,7 milj € Kartena AB Anställda 15 Omsättning 1,7 milj € Decerno AB Anställda 30 Omsättning 3,3 milj € Decerno AB Anställda 30 Omsättning 3,3 milj € Arkiva AB Anställda 18 Omsättning 1,7 milj € Arkiva AB Anställda 18 Omsättning 1,7 milj €

5 NVDB Sätra Brunn 2005 ” Vägnätet som referenssystem för kommunal information” Olika användning av vägnät Olika användning av vägnät Exempel på tillämpningar Exempel på tillämpningar Olika typer av vägar Olika typer av vägar

6 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Vem är väghållare och vilka vägar använder vi?” Kommunala vägar Kommunala vägar Statliga vägar Statliga vägar Enskilda vägar – vägföreningar och kvartersgator Enskilda vägar – vägföreningar och kvartersgator

7 offentliga@rummet 2005 Utdrag från Tätortsbas Skåne Ljungdala - del av Hässleholm

8 NVDB Sätra Brunn 2005 En gatudel / gatulänk

9 NVDB Sätra Brunn 2005 Lokala nät integreras med riksnäten Riksväg Länsväg

10 NVDB Sätra Brunn 2005 Enskilda vägar - också viktigt för helheten! Riksväg Länsväg Enskild väg Enskilda vägar

11 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Kommunal väghållare” Drift och UH av gator och GC-nät Drift och UH av gator och GC-nät Planering och projektering Planering och projektering Lokala Trafikföreskrifter Lokala Trafikföreskrifter Trafikplanering och olyckor Trafikplanering och olyckor

12 NVDB Sätra Brunn 2005 Transporter på våra vägar För planering av resor och transporter behöver vi ett vägnät som referenssystem.

13 NVDB Sätra Brunn 2005 Vinterväghållning – väghållarens prioritering

14 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Förutsättningar för transportplanering” Ett kontinuerligt vägnät Ett kontinuerligt vägnät Alla väghållare i samma nät Alla väghållare i samma nät Standardiserad vägbeskrivning Standardiserad vägbeskrivning Lagring av vägnät och geometri - std Lagring av vägnät och geometri - std

15 NVDB Sätra Brunn 2005 Skolskjuts – TEKIS produkt Gör ruttanalyser över kortaste vägen mellan eleverna. Efter ändring så går det att köra om analysen.

16 NVDB Sätra Brunn 2005 Skolskjuts – TEKIS produkt l Beräknar vilka som är skolskjutsberättigade enligt reglerna. u Reglerna för skolskjuts beroende på årskurs. u Undantag för funktionshindrade, farliga vägar etc. u Plottar ut på kartan samt rapport på elever som ska ha skolskjuts l Går att använda som planeringsinstrument (hur många skolskjutselever om 3 år ex.)

17 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Referensnätet innehåller mycket information” Vägnät och dess geometri Vägnät och dess geometri Anläggningsdata som underlag för upphandlingar Anläggningsdata som underlag för upphandlingar Trafikanordningar Trafikanordningar Olyckor, trafikflöden, händelser Olyckor, trafikflöden, händelser

18 NVDB Sätra Brunn 2005 Mycket information i anslutning till vägnätet

19 NVDB Sätra Brunn 2005 Mycket information i anslutning till vägnätet

20 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Viktigt med standardisering” l Rätt benämning - semantiken l Viktigt med datautbyte med andra system l Grundplattform: Lokal Vägdatabas l Verksamhetssystem: Ovanpå Grundplattan l Medverkan i TK 320 om datakatalog

21 NVDB Sätra Brunn 2005 Inledande arbete med spatial databas Spatialdatabas Verksamhets-systemGISKart-produktion

22 NVDB Sätra Brunn 2005 Framöver Verksamhets-systemGISKart-produktion Lokal Vägdatabas LV

23 NVDB Sätra Brunn 2005 Lokal Vägdatabas l Lagring av kartdata/geodata i relationsdatabas l Data är åtkomligt för alla och från olika kart- och GIS-system Verksamhets-system GIS Kart-produktion Lokal Vägdatabas LV

24 NVDB Sätra Brunn 2005 Gemensamt system för Gata & Trafik Underhåll av noder och länkar Web-tjänster NVDB - XML GIS Stödfunktioner Lokal Vägdatabas, LV M fl …. LTF Fastigheter Gata Olycksdata Trafikdata

25 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Metoder för Datautbyte med NVDB” l NVD-fil u Slussen används för leverans av NVD-fil u Beställningsrutin finns på VV/NVDB hemisda l Shape-fil - klarar inte topologiförändring l XML-fil enligt standard – klarar topologiförändring

26 NVDB Sätra Brunn 2005 ”XML-utbyte med NVDB” l Export av nät/företeelser l Export av nät/företeelser l - l - - l 2005-05-01 l 2005-05-01 l creation l creation l l l - l - - l Decerno AB l Decerno AB l l l - l - - l SS 63 70 04 l SS 63 70 04 l - l - - l 2004-09-01 l 2004-09-01 l revision l revision l l l - l - - l SIS/Stanli l SIS/Stanli l l l - l - - l - l - - l ISO 19118 XML l ISO 19118 XML l - l - - l 2002-08-26 l 2002-08-26 l revision l revision l l l Lv.Server.DataTransfer, Version=1.7.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e9736b54f9cb80a0 l Lv.Server.DataTransfer, Version=1.7.1.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=e9736b54f9cb80a0 l 1.7.1.0 l 1.7.1.0 l l l - l - -

27 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Datautbyte med XML och NVDB” l Initialladdning u Vägnät och geometri u Företeelser – gata, trafik och skogliga l Förändringsdata l Hålklippningsmetod – utgå från Lokalt vägnät l Utgå från NVDB:s vägnät

28 NVDB Sätra Brunn 2005 Fall som beskrivs i dokumentet l Initial laddning från NVDB – NVDB-data överförs initialt för att ladda det externa systemet. l Hålklippningsproceduren – initial laddning av data i NVDB från externa system. system l Förändringstransaktioner till NVDB – Det externa systemet genererar förändringstransaktioner som sänds till NVDB. l Förändringstransaktioner från NVDB – Det externa systemet tar emot förändringstransaktioner som genererats av NVDB.

29 NVDB Sätra Brunn 2005 Initial laddning från NVDB Huvudalternativet! Aktiviteter: l Justering av NVDB-vägnätet i förväg l Laddning av det externa systemet l Justering av vägnät och ansvar för tidigare levererade vägnätsdata l Ajourhållning start

30 NVDB Sätra Brunn 2005 Hålklippningsproceduren l Dataleverantörens beredning av vägnätet l Produktionscentralens bearbetning av NVDB- vägnät l NVBD skapar översättningstabell – Systemleverantören lägger in tabell l Komplettering med ickekommunalt vägnät och företeelser l Ajourhållning start

31 NVDB Sätra Brunn 2005 Systemet för förändringstransar l Externa systemet registreras som kund i NVDB (adm-uppgifter, polygon…) l Externa systemet laddas initialt l NVDB lägger dygnsvis ut filer med F-transar l Externa systemet hämtar periodiskt l Det externa systemet tar emot XML-data med förändringarna och genomför uppdat.

32 NVDB Sätra Brunn 2005 ”Nya Tekis produkter” l TEKIS-LV Lokal vägdatabas med u Stockolms Stad Trafikkontoret l TEKIS-GATA drift och underhåll av gatunät l TEKIS-LTF Lokala Trafikföreskrifter – med u Malmö u Göteborg u Stockholm

33 NVDB Sätra Brunn 2005 Vägnätet som referenssystem

34 NVDB Sätra Brunn 2005

35

36

37

38 SLUT, l Några frågor? l Tack för uppmärksamheten !


Ladda ner ppt "NVDB Sätra Brunn 2005. ”Program Sätra brunn 2005-09-20” Inledning NVDB och kommunernaInledning NVDB och kommunerna Vägnät anpassat till NVDB – Västerås."

Liknande presentationer


Google-annonser