Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klusterutveckling. Utgångspunkt Identifierad utvecklingspotential eller kris Kritisk massa vad gäller antal företag Ett antal engagerade individer som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klusterutveckling. Utgångspunkt Identifierad utvecklingspotential eller kris Kritisk massa vad gäller antal företag Ett antal engagerade individer som."— Presentationens avskrift:

1 Klusterutveckling

2 Utgångspunkt Identifierad utvecklingspotential eller kris Kritisk massa vad gäller antal företag Ett antal engagerade individer som vill förnya och förändra Affärsdrivet företagsnätverk Inte nödvändigtvis en formaliserad relation till akademin i detta skede – öppenhet och nyfikenhet

3 Kluster Hemläxa/händelser i initieringsfasen Utgångspunkten är ett initiativ som bygger på behov av att utveckla Formalisera initiativet exempelvis genom att: Tydliggöra den strategiska idén Omvärldsanalys (kompetensområde, trender, bransch, region) Problem- och möjlighetsinventering t ex förstudie Mål, syfte och nytta med samverkan Handlingsplan, strategi/gemensamma värderingar Arbeta med insäljning/engagemang/förankring/mind-set Skapa processledningsgrupp (med offentl./privat – samhällsentreprenör) Utveckla nätverket

4 Kluster Processtöd i initieringsfasen Initieringsfasen kräver ofta intensiv arbetsinsats av alla aktörer (vägledning) i ett klusterinitiativ. Kombination av erfarenhetsutbyte och kompetensuppbyggnad. Stöd till processledningsgrupper som syftar till skapande av förtroendefulla relationer i nätverket och med andra nyckelaktörer Mentorskap Såddpengar – exempelvis till en förstudie

5 Kluster Resultat, avstämning i initieringsfasen Tydliga mål, problembeskrivning och motivering till satsning Handlingsplan (hur går man vidare, mål, milstenar, med vem) Embryo till nätverk med företag, offentliga aktörer, UoH eller annan kunskapsproducent som delar värderingar och har början till vision. Processledningsgrupp som driver projektet vidare

6 Avslutande tips Företagsdrivet Olika syften – vad är målet? Långsiktighet Analys - Nationellt sammanhang Ha lagom bråttom Konkurrera och samarbeta om rätt saker på rätt nivå

7 Magnus Ernström Region Gävleborg magnus.ernstrom@regiongavleborg.se 070-3750108


Ladda ner ppt "Klusterutveckling. Utgångspunkt Identifierad utvecklingspotential eller kris Kritisk massa vad gäller antal företag Ett antal engagerade individer som."

Liknande presentationer


Google-annonser