Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB + ett 20-tal underleverantörer Processtöd inom tre områden: –Metodstöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB + ett 20-tal underleverantörer Processtöd inom tre områden: –Metodstöd."— Presentationens avskrift:

1 APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB + ett 20-tal underleverantörer Processtöd inom tre områden: –Metodstöd till projekt –Stimulera regionala utvecklingsprocesser –Kompletterande resultatspridning Processtöd i Socialfonden Budget: 40-44 mkr under 3-årig avtalsperiod

2 http://www.spl.nu/ 1. Metodstöd till projekt Rådgivning/utbildningar Utveckling av förtydligande och stödjande material Insatser för att stärka lärande utvärdering i projekten 2. Stimulera regionala lärprocesser Nätverk för projektledare och utvärderare Seminarier, konferenser, workshops Utveckla samarbete med regionala aktörer 3. Kompletterande resultatspridning Publiceringsplattform och nyhetsbrev Organisera insatser på olika mötesplatser, Almedalen, Open Days Rapporter och böcker

3 Matcha projektens resultat och erfarenheter mot regionala behov Koppling till regionala utvecklingsstrategier, kompetensförsörjning ”Utvecklingsmylla” där Socialfonden kan bidra Skapa lärtillfällen tillsammans med ESF, strukturfondspartnerskapen, temagrupper och regionala aktörer. Delaktighet och medverkan ! Vad vi vill och våra utgångspunkter

4 ! UTBILDNINGS- POLITIK ARBETS- MARKNADS- POLITIK REGIONAL UTVECKLINGS- POLITIK, TILL- VÄXTPOLITIK En ingång: Regional kompetensförsörjning Behov av en samordnad struktur och ett mer flexibelt och behovsanpassat utbildningssystem

5 Utbildningspolitik - Utbildningssystemets förmåga att tillhandahålla utbildningar som svarar mot regionens behov av kompetens på kort och lång sikt Arbetsmarknadspolitik - Tillvarata och vidareutveckla kompetens hos grupper som står utanför arbetsmarknaden. Insatser för bättre matchning Regional utvecklingspolitik - Förmåga att ta tillvara arbetskraft och kompetens - Skapa klimat för innovation, företagande och nyföretagande

6 Var finns beslutsmandaten inom de olika politikområdena?

7 Kompetensförsörjning i organisationer ”Strategisk kompetensförsörjning” - Analysera omvärldsförändringar - Ha en kompetensidé – vad och hur? - Vidta åtgärder – ”få det att hända”

8 Strukturer Vad? Hur? Sammanhållen kompetensidé Ändamålsenlig organisering MÅLRESURSERAKTIVITETERRESULTAT EFFEKTER Processer Samverkan Delaktighet Lärande ”Absorbering” Få det att hända!

9 Planerade insatser för att stimulera regionala lärprocesser i Västsverige - Workshop ”Intermediärer i regional kompetensförsörjning” - Dialogseminarium ”Nya roller för vuxenutbildningen” - Regional konferens i samarbete mellan ESF, VGR, och Göteborgs universitet


Ladda ner ppt "APeL AB, Luleå tekniska universitet, Högskolan i Halmstad, Face Europe AB, Europaforum AB + ett 20-tal underleverantörer Processtöd inom tre områden: –Metodstöd."

Liknande presentationer


Google-annonser