Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dalarnas Luftvårdsförbund

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dalarnas Luftvårdsförbund"— Presentationens avskrift:

1 Dalarnas Luftvårdsförbund

2 Dalarnas Luftvårdsförbund
Bildades 1991 med målsättningen att: ”verka för en bättre luftmiljö i länet genom att insamla, bearbeta, sammanställa och förmedla luftvårdskunskap” Konstituerande stämma hölls den 21 mars på Grand Hotel i Falun. Styrelsen 1991: Göran Andersson, SSAB, ordförande Stig Arvidsson, Malungs kommun, vice ordförande Övriga ordinarie ledamöter: Mats Olov Hedblom Stora Research Lars Ström ABB Ludvika Erik Mattsson Avesta kommun Johan Lönneryd Falu kommun Bo Bjerre Landstinget Kerstin Nordström Länsstyrelsen Gunnar Tunkrans Vägverket

3 Styrelsemöte 2008 Anki Enevoldsen, Gagnefs kommun, ordförande

4 Dalarnas Luftvårdsförbund STYRELSE 2011
Ordinarie ledamöter Personliga suppleanter Tomas Hirsch, SSAB (ordf.) Nils Karlsson, Outokumpu Långshyttan Marit Ragnarsson, Säters kn (v. ordf.) Gunilla Berglund, Avesta kommun Johan Hallberg, Landstinget Anders Nordahl, Landstinget Mari Jonsson, Borlänge kommun Jenny Jonsson, Borlänge kommun Annelie Paavo, Trafikverket Håkan Johansson, LRF Anders Åberg, Borlänge Energi Eva Djupenström, Stora Enso Fors Ravi Vishnu, Outokumpu Avesta Jan Magdalinski, Stora Enso Kvarnsveden Lena Nerhagen, Länsstyrelsen Alf Thuresson, Länsstyrelsen Anna-Karin Jansson, Falu kommun Andreas Jansson, Falu kommun Revisorer Rune Andersson, Borlänge kommun Klas Jonsson, Länsstyrelsen Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ledamöter från: industrin (tre st.) kommuner (tre st.) landstinget länsstyrelsen annan statlig myndighet

5 Styrelsemöte i juni 2011 med Tomas Hirsch som nyvald ordförande
Styrelsemöte i juni med Tomas Hirsch som nyvald ordförande. De övriga är: Nils Karlsson, Lena Nerhagen, Johan Hallberg, Marit Ragnarsson och Andreas Jansson

6 Dalarnas Luftvårdsförbund 2011
Samordnar mätningar av luftkvalitet i länet Informerar om luftkvalitet och andra aktuella miljöfrågor. Medlemmar är kommuner, större företag, myndigheter och övriga som påverkar luftkvalitén i länet

7 Vad gör Dalarnas Luftvårdsförbund?
Samordnar, övervakar och redovisar regelbundet länets luftmiljö i förhållande till nationella mål. Deltar i arbetet med de regionala miljömål som berör luftkvalité. Ger aktuell information om luftkvalité, bland annat genom hemsidan. Arrangera två st. seminarier och/eller studiebesök per år. Ger regelbundet ut medlemsblad som informerar om förbundets arbete och aktuella miljöfrågor. En sammanställning av lagar och förordningar som berör luftkvalité hålls uppdaterad på hemsidan.

8

9 ”Samordnar, övervakar och redovisar regelbundet länets luftmiljö i förhållande till nationella mål”
Halten av bensen i tätortsluft samt vid en referensstation (Sundborn). Mätningarna är gjorda under perioden Bensen ingår tillsammans med 7 andra flyktiga organiska ämnen (VOC) i övervakningsprogrammet.

10 ”Samordnar, övervakar och redovisar regelbundet länets luftmiljö i förhållande till nationella mål” Halten av kvävedioxid  Halten av kvävedioxid under vinterhalvåret i en tätort i var och en av länets 15 kommuner samt vid en referensstation (Sundborn). Mätningarna är gjorda under perioden Miljömål: 2010 ska halten NO2 inte överskrida 20 mikrogram per m3 luft som årsmedlelvärde

11 Verksamhet SMHI:s spridningsmodell för luftmiljö slutrapporteras Lokala spridningsberäkningar utförs i tätorter. Samordnad lösningsmedelsinventering i länet. Ammoniakavgång från jordbruket utreds. Koppling mellan markens försurningskänslighet och luftmiljö Upprättar en miljödatabas Deltar i IVL:s nationella ozonprojekt. Studerar hur ”normalfamiljer” i tätort resp. glesbygd påverkar luftmiljön. Miljöfamiljsprojektet i Borlänge och Falun, med ca 50 familjer. Skolprojektet grundskolor och gymnasieskolor i länet. Emissioner till luft i Dalarna redovisningen av projektet -98 Vägtrafikprojekt: inriktning på arbetsresor vid fem större arbetsplatser i länet. Luftövervakning Arbetsreseprojekt Fritidsreseprojekt Regionala miljömål Div. kampanjer: Rädda Vasaloppet, I stan utan min bil m. fl.

12 Tävlingar – stipendier
Studiebesök Naturskolan Vassbo 2000 Eco Driving Vägverket 2000 Stora Enso Kvarnsveden 2002 Maserfrakt Green Cargo SERC, Högskolan Dalarna 2005 Naturreservatet Säterdalen 2006 Stora Enso Kvarnsveden 2007 Outokumpu Långshyttan 2010 Tävlingar – stipendier Pristävlingar för 5:e klasser: Lär om lavar och miljö -93 Stipendium till Högskolan Dalarna till studenter som läser 40p energi- och miljö Miljöpris till skolor ”Årets miljöförening”

13 Publikationer Regional luftmiljöanalys för 1991, SMHI -93
Utsläpp till luft från källor i Dalarna -93 En ”Genomsnittsfamiljs” påverkan på miljön -94 Utsläpp till luft från källor i Dalarna -95 Utsläpp till luft från källor i Dalarna -99 ”Ett år med miljöfamiljerna” NaturResursCentrum -98 ”Människor och miljöansvar” Dalarnas Forskningsråd -98 ”De anställdas färdsätt till några större arbetsplatser i Dalarna” T&S 2000 Luftkvalitet i Dalarnas större tätorter , Länsstyrelsen 2007

14 Information via medlemsblad och hemsida: www.dalaluft.com


Ladda ner ppt "Dalarnas Luftvårdsförbund"

Liknande presentationer


Google-annonser