Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen Lars Roth. Beräknade avgångar i olika näringar, perioden 2000-2015 BD län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen Lars Roth. Beräknade avgångar i olika näringar, perioden 2000-2015 BD län."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen Lars Roth

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 Beräknade avgångar i olika näringar, perioden 2000-2015 BD län

12 Antal sysselsatta o beräknade avgångar tom 2015, Norrbottens 15 största yrkesgrupper 2004

13 Pensionsavgångar 2006-2011 Bristyrken 2007-2020

14

15

16 Norrbotten

17 Bristen på arbetskraft kvarstår inom flera områden i Sverige Yrken inom teknik och data Specialistyrken inom hälso- och sjukvård Vissa yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet Några yrken inom industrin (höga kvalifikationskrav) Vissa kategorier av läraryrken

18 Malmpriset sjunker drastiskt. Fortsatt kraftigt dollarfall, stark eurouppgång. Energipriset stiger, dyrare transporter = dyrare varor. Högre Energipris dyrare entreprenörer för stora Projekt. Människor vill inte bo i Norrbotten - dyra transporter. Co2 utsläppen snedvrider konkurrensen internationellt. Underskattning av inflationsriskerna lokalt i Norrbotten - överhettning. Brist på kvalificerad arbetskraft – elektriker, gruvarbetare. Konkurrens dels i Norrbotten men även Nationellt/nordiskt. Stora lokala projekt. Omflyttning av Mbgt och Kiruna måste ske med sunt förnuft och följa lagar och förordningar. Planeringsmonopolen hos kommuner och myndigheter, försvårar och drar ut på tiden för genomförande. Politiskt strul i någon av kommunerna. Olika riksintressen som krockar med varandra t.ex Samhällsintressen, Samernas intressen, Naturintressen typ Laponia, Natura 2000. Den ännu helt okända risken. Riskerna 2008/2012 Norrbotten: (ej i rangordning) BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER. Ola Johnsson, LKAB

19 Green pellets konceptet – världens miljövänligaste Pellets. Ytterligare förbättring försprång gentemot konkurrenter när det gäller kvalite. Nya effektivare sätt att konvertera malm till stål. DRI – CO2. Satsning på intern utbildning av anställda 10 dagar/år. Öppna fler gruvor för att öka råmalmskvantiteten. Marknaden är oändlig i dag, bredda portföljen av kunder. Möjligheter 2008/2012 Norrbotten: (ej i rangordning) BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER. Ola Johnsson, LKAB

20 Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten Utdrag ur RUP

21 Utmaningar och mål Attraktiva livsmiljöer – en plats att vilja vara på God folkhälsa – mår vi bra så går det bra Stark ekonomisk tillväxt – en fråga om konkurrenskraft Utdrag ur RUP

22 Konkurrenskraft och entreprenörskap Fortsatt fokus på strategiska tillväxtområden Barn och ungdomars företagsamhet Nya kreativa näringar Differentierat näringsliv Miljödriven näringslivsutveckling Utvecklingsinsatser A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad Utdrag ur RUP

23 Kompetens och arbetsmarknad Välutbildad och kompetent arbetskraft God tillgång till utbildning Ge unga goda förutsättningar Förebyggande folkhälsoarbete Utvecklingsinsatser A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad Utdrag ur RUP

24 Länets utpekade tillväxtbranscher Test- och övningsverksamhet Upplevelsenäring Energi och miljöteknik Basindustri – förädling Kunskapsintensiva tjänstenäringar Tillväxtområden i BD län Utdrag ur RUP

25 Slutsatser Konkurrens om arbetskraften Fler måste vara tillgänglig på arbetsmarkanden Arbetsmarkanden tillgänglig för alla Förändringar i allt snabbare takt Klarar vi kompetensförsörjningen till företagen? Prioriteringar måste ta avstamp i Regionala utvecklingsplanen, RUP.

26 Ex på intressanta områden Rymdturismen Vindkraft och energiutvinning Basnäringens utveckling Avknoppning från LTU Handelns utveckling Testverksamhetens utveckling

27 www.arbetsformedlingen.se


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen Lars Roth. Beräknade avgångar i olika näringar, perioden 2000-2015 BD län."

Liknande presentationer


Google-annonser