Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kb.se Med gemensamma krafter För biblioteken i samtiden Hur ska biblioteken arbeta för att Sverige ska nå målet att bli en ledande kunskapsnation?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kb.se Med gemensamma krafter För biblioteken i samtiden Hur ska biblioteken arbeta för att Sverige ska nå målet att bli en ledande kunskapsnation?"— Presentationens avskrift:

1 www.kb.se Med gemensamma krafter För biblioteken i samtiden Hur ska biblioteken arbeta för att Sverige ska nå målet att bli en ledande kunskapsnation? Hur går vi från ”snack” till verkstad? Gunilla Herdenberg 20071010

2 www.kb.se Sverige - så in i Norden efter Samma utmaningar har identifierats i Danmark, Finland och Norge Biblioteken är moderna kunskapscentraler, nödvändiga i ett informationssamhälle Hur ska man öka effektiviteten? Hur ska man skapa verkligt samarbete? Hur ska man anpassa sig till informations- och teknologiutvecklingen? Sverige är det enda land i Norden som inte formulerat en gemensam biblioteksstrategi Svensk Biblioteksförening 2007 Anna Kåring Wagman

3 www.kb.se ”Snack” Kulturrådet och Kungl.biblioteket – myndigheter med biblioteksansvar - har inlett en dialog kring gemensamma frågor Ska arbeta med att förbättra och utveckla bibliotekens service till alla medborgare Med användaren i centrum För att möta allmänhetens olika behov av biblioteksservice ska olika bibliotekstyper samverka

4 www.kb.se Förutsättningar för samarbete Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken, och att bistå regeringen med att genomföra den Kulturrådet fördelar statligt stöd till kulturområdet, däribland till folkbiblioteken Kulturrådet stödjer och initierar utvecklingsprojekt för folkbiblioteken, men är inte huvudman för specifika projekt Kungl. biblioteket är Sveriges nationalbibliotek. KB samlar in, beskriver och bevarar det tryckta (och snart digitala) svenska kulturarvet KB utvecklar informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning KB initierar, genomför och stödjer utvecklingsinsatser för forskningsbiblioteksområdet

5 www.kb.se Verkstad - Sverigebiblioteket Ett nationellt bibliotekssamråd för samarbete och utveckling, med företrädare från olika aktörer inom svenskt biblioteksväsen Ska bestå av representanter från NSHU (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning), CFL (Skolverket), Kulturrådet, KB, regionala bibliotek, TPB, utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap, högskolebiblioteken, folkbiblioteken, specialbiblioteken, Svensk biblioteksförening och SFIS (Svensk förening för informationsspecialister)

6 www.kb.se Detta kan vi göra tillsammans Nationell samordning av bibliotekens webbtjänster Hitta gemensamma former för digital publicering på nya plattformar som tex You Tube och My Space. Utveckla användandet av Open Access och bloggar Bevaka utvecklingen av trådlösa höghastighetsnätverk (3G etc), och deras tänkbara konsekvenser för biblioteken, tex vad gäller mobila tjänster Bevaka standardiseringsfrågor av generell betydelse för de offentliga biblioteken Ha en dialog med landets leverantörer av bibliotekssystem om framtida utvecklingsbehov Samverka kring lärande och undervisning på olika nivåer. Tex kring bibliotekens webbaserade kurser och vägledningar

7 www.kb.se Samarbeta kring upphovsrättsliga frågor Följa och gemensamt uppmuntra biblioteksforskning Följa det växande regionala bibliotekssamarbetet och utfallet av arbetet med biblioteksplaner Utveckla webbtjänster av nationell betydelse tex Fråga biblioteket Gemensam beredning och bidragsgivning till utvecklingsprojekt där samverkan till förmån för användaren är tydlig Gemensamt arbeta med biblioteksstatistiken Och detta

8 www.kb.se Tack för uppmärksamheten! Ingen är en ö Ensam är inte stark Enade vi stå söndrade vi falla Våra gemensamma resurser är stora, vi kommer att nå långt om vi som Kajsa Warg tager vad vi haver!


Ladda ner ppt "Www.kb.se Med gemensamma krafter För biblioteken i samtiden Hur ska biblioteken arbeta för att Sverige ska nå målet att bli en ledande kunskapsnation?"

Liknande presentationer


Google-annonser