Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.handels.gu.se Prisförändringsprövning Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.handels.gu.se Prisförändringsprövning Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet."— Presentationens avskrift:

1 www.handels.gu.se Prisförändringsprövning Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

2 Vad kännetecknar en effektiv och ändamålsenlig modell för prisförändringsprövning? Stärka kundens ställning genom att erbjuda en kontrollerad prisändringsprocess Motverka ett ansträngt prisbeteende – Höga prisnivåer, höga prisökningar, ojämn och icke transparent prisförändring Bibehållna incitament för affärsmässigt agerande Transparent, förutsägbart och resurseffektivt

3 Vad bör en sådan modell utgå ifrån? Ex ante prövning av förändring av totalpriset och dess olika element i företagets normalprislistor – Ifrågasätter inte föregående periods prisnivå – Skapar tydlighet i företagets prissättning och grunder för förändring – Förändringsutrymmet skall kunna påverkas av existerande prisnivå Beaktande av företagsspecifika förhållanden – Stora individuella skillnader i pris, resursbas, efterfrågeutveckling – Prissättningen är en del av företagets affärsmodell – Balans mellan risktagande och stabilitet Förekomsten av påföljder – Tillrättavisning – Prövningsavgift/Vite/Skadestånd – Bevakning/Övervakning

4 Dessa premisser implicerar Lokal rådighet över valet av prisförändringsbas – Verksamhetens kostnader – Alternativens prisökning – Generella jämförelsebaser Tydlighet i förändringsutrymmet för att undvika påföljd/skälighetsbedömning Möjlighet att i vissa situationer bedöma skälighet baserat på verifierbar data ex post. Behov av beaktande av koncernförhållanden i skälighetsbedömningen Behov av att kunden kan bli delaktiga i processen

5 Vem skall utföra prövningen? En prispröningsinstans som sorterar under en statlig myndighet – Partsrepresentanter – Experter – Oberoende ordförande

6 Hur kommer en prisförändringsprövning att påverka marknadens aktörer? Begränsad påverkan på verksamhetens långsiktiga utveckling Viss risk för kompensatoriskt beteende initialt Ökad tydlighet i prissättningen Ökade krav på utvecklande av rutiner och kompetens för att undvika behov av stora prisökningar


Ladda ner ppt "Www.handels.gu.se Prisförändringsprövning Anders Sandoff Handelshögskolan vid Göteborgs universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser