Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap och turismföretagande Jasmina Beharic Tel: 0480-497194

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap och turismföretagande Jasmina Beharic Tel: 0480-497194"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap och turismföretagande Jasmina Beharic Tel: 0480-497194 Email: jasmina.beharic@lnu.se

2 ENTREPRENÖRSKAP Socialt… …i skolan Intra- Regionalt… Ekologiskt… Kvinnors… Samhälls… Ungdomars… Funktionshindrades… Invandrares… Urbefolkningars… Teknologiskt… Kulturarbetares… Institutionellt… Publikt… Akademiskt… Landsbygds…

3 Definition av entreprenörskap: Förmågan och viljan hos individer, både på egen hand och inom organisationen att: Varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem.

4 …kommer ursprungligen från det franska ordet ”entrepreneur”. År 1437 definierades ”entrepreneur” i Dictionnaire de la langue française som en person som är aktiv och får något gjort. … en persons motivation och förmåga att självständigt eller inom en organisation se en möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nya värden eller ekonomisk framgång. Begreppet entreprenör

5 Entreprenörskap … är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

6 ”Entrepreneurship plays an important role for the realization of the knowledge triangle with implications for entrepreneurship education, entrepreneurship in research and in business innovation”. (Foreskins- och högskoleminister T. Krantz, 2009) INNOVATION EDUCATION RESEARCH

7

8 Entreprenöriell personlighet Markman och Baron (2003:296) “ It is important to note that the individual-difference factors identified…are, in contrast to other aspects of personality, readily open to modification” Torde betyda att man inte föds till entreprenör (med eller utan en viss personlighet) Individen kan stärka de färdigheter som ökar sannolikheten av entreprenöriell framgång via utbildning och praktik.

9 “There is no evidence to suggest that there is a single “entrepreneurial personality.” People of all personality types, attitudes and dispositions not only become Entrepreneurs but successful Entrepreneurs.” (Wickham, 2004:77) Entreprenöriell personlighet

10 Kreativ Kommunikativ Ledarskap Förhandling Problemlösning Socialt nätverkande Tidseffektiv Entreprenöriella förmågor (Rae, 1997)

11 Risktagare Prestationsinriktad Upplever egen kontroll Självständighet Avvikande Kreativ och opportunistisk Intuitionsdriven Entreprenörens förmågor (Kirby, 2003)

12 Målstyrd Tar initiativ och personligt ansvar Humor Söker och använder feedback Tolerant gentemot osäkerhet och stress Lågt statusbehov Pålitlig Beslutsamhet och enträgenhet Lär av misstag Timmons et al (1985) Entreprenörens karakteristika

13 Vem tycker du är en entreprenör? Varför?

14

15 Turismföretagande och entreprenörskap 50% av företagen finns i 18 månader. 1/5 klarar sig i 10 år. Restaurang: 85% stänger inom 5 år. Orsak: >>Låg ingångströskel >>Små företag (få som ansvarar för många funktioner) >>Stora krav på ledarskap och organisationsförmåga >>Bristande HR kunskaper >>För stort behov av kontroll Hur kan vi förhindra misslyckande av nystartade företag?

16 De tre nyckelbegreppen Creativity - generation of new ideas Entrepreneurship - translation of ideas to practice Innovation - implementation of new, useful ideas

17 Kreativitet Kreativitet handlar om att använda hjärnan till att upptäcka nya saker, prova nya vägar och utveckla innovationer. Kreativitet är: -En färdighet -Något som alla kan lära sig -Latheral thinking – att tänka i sidled

18 Kreativitet Kreativitet leder till innovationer Top 3 bästa ställen för att komma på nya idéer? 3. På toaletten 2. På väg till jobbet 1.I duschen eller i badet För att slippa stå i duschen hela dagarna finns det verktyg för att träna på att bli kreativ och komma på Nya idéer.

19 Hur blir jag kreativ? Insamling av fakta och kunskap Skapa idéer Inkubationsprocess (låta idén vila) Utvärdering och genomförande

20 Från kreativitet till innovation Kreativa processer leder till att idéer skapas! Idéer utvecklas till innovationer och koncept. (Det behöver inte alltid handla om en produkt eller tjänst. Det kan exempelvis lika gärna röra sig om en process, en affärsmodell, ett varumärke eller en försäljningskanal. )

21 Stegvisa innovationer De bygger på en sammankoppling eller vidareutveckling av redan befintliga idéer. (Exempelvis 3M, Apple)

22 Revolutionära innovationer Bygger på en nyskapande idé. (Exempelvis; Digitalkameran) Revolutionärt idéskapande handlar om att tänka annorlunda, att tänka nytt och våga se för att inte missa de chanser som skapas.

23 Innovation

24

25

26 Entreprenörens kapacitet att se möjligheter Det faktiska ”Blicken” Det faktiska ”Blicken” Det möjliga

27 Var kommer möjligheterna ifrån? Var hittar vi dem? Utvecklas ur forskning/ny kunskap Är en följd av makrotrender (pestelspaning) Hittas genom att iaktta saker som fungerar någon annanstans och kan överföras (analogitransfer) Hittas genom att uppmärksamma en bristande överensstämmelse mellan vad som är och vad som kunde vara ( disharmonier, customer pain, friktion) Skapas genom entreprenörens blick för möjligheter och kreativ resursorganisering


Ladda ner ppt "Entreprenörskap och turismföretagande Jasmina Beharic Tel: 0480-497194"

Liknande presentationer


Google-annonser