Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Entreprenörskap och turismföretagande

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Entreprenörskap och turismföretagande"— Presentationens avskrift:

1 Entreprenörskap och turismföretagande
Jasmina Beharic Tel:

2 ENTREPRENÖRSKAP Regionalt… Ekologiskt… …i skolan Samhälls… Akademiskt…
Socialt… Regionalt… Intra- ENTREPRENÖRSKAP Urbefolkningars… Invandrares… Ungdomars… Publikt… Kvinnors… Teknologiskt… Funktionshindrades… Kulturarbetares… Institutionellt… Landsbygds…

3 Definition av entreprenörskap:
Förmågan och viljan hos individer, både på egen hand och inom organisationen att: Varsebli och skapa nya ekonomiska möjligheter Introducera sina idéer på marknaden under osäkerhet genom att ta beslut om lokalisering, produktutformning, resursanvändning, institutioner och belöningssystem.

4 Begreppet entreprenör
…kommer ursprungligen från det franska ordet ”entrepreneur”. År 1437 definierades ”entrepreneur” i Dictionnaire de la langue française som en person som är aktiv och får något gjort. … en persons motivation och förmåga att självständigt eller inom en organisation se en möjlighet och utnyttja den i avsikt att skapa nya värden eller ekonomisk framgång.

5 Entreprenörskap … är en dynamisk och social process, där individer, enskilt eller i samarbete, identifierar möjligheter och gör något med dem för att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter i sociala, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

6 INNOVATION ”Entrepreneurship plays an important role for the realization of the knowledge triangle with implications for entrepreneurship education, entrepreneurship in research and in business innovation”. (Foreskins- och högskoleminister T. Krantz , 2009) EDUCATION RESEARCH

7

8 Entreprenöriell personlighet
Markman och Baron (2003:296) “ It is important to note that the individual-difference factors identified…are, in contrast to other aspects of personality, readily open to modification” Torde betyda att man inte föds till entreprenör (med eller utan en viss personlighet) Individen kan stärka de färdigheter som ökar sannolikheten av entreprenöriell framgång via utbildning och praktik.

9 Entreprenöriell personlighet
“There is no evidence to suggest that there is a single “entrepreneurial personality.” People of all personality types, attitudes and dispositions not only become Entrepreneurs but successful Entrepreneurs.” (Wickham, 2004:77)

10 Entreprenöriella förmågor (Rae, 1997)
Kreativ Kommunikativ Ledarskap Förhandling Problemlösning Socialt nätverkande Tidseffektiv

11 Entreprenörens förmågor (Kirby, 2003)
Risktagare Prestationsinriktad Upplever egen kontroll Självständighet Avvikande Kreativ och opportunistisk Intuitionsdriven

12 Entreprenörens karakteristika
Målstyrd Tar initiativ och personligt ansvar Humor Söker och använder feedback Tolerant gentemot osäkerhet och stress Lågt statusbehov Pålitlig Beslutsamhet och enträgenhet Lär av misstag Timmons et al (1985)

13 Vem tycker du är en entreprenör? Varför?

14 Emma Wiklund, Daniel Ek, Filippa K, Niklas Zennström, Markus Persson (Mindcraft/Mojang Ab), Lina Gebäck, Signhild Arnegård Hansen,

15 Turismföretagande och entreprenörskap
50% av företagen finns i 18 månader. 1/5 klarar sig i 10 år. Restaurang: 85% stänger inom 5 år. Orsak: >>Låg ingångströskel >>Små företag (få som ansvarar för många funktioner) >>Stora krav på ledarskap och organisationsförmåga >>Bristande HR kunskaper >>För stort behov av kontroll Hur kan vi förhindra misslyckande av nystartade företag?

16 De tre nyckelbegreppen
Creativity - generation of new ideas Innovation - implementation of new, useful ideas Entrepreneurship - translation of ideas to practice

17 Kreativitet Kreativitet handlar om att använda hjärnan till att upptäcka nya saker, prova nya vägar och utveckla innovationer. Kreativitet är: En färdighet Något som alla kan lära sig Latheral thinking – att tänka i sidled

18 Kreativitet Kreativitet leder till innovationer
Top 3 bästa ställen för att komma på nya idéer? 3. På toaletten 2. På väg till jobbet I duschen eller i badet För att slippa stå i duschen hela dagarna finns det verktyg för att träna på att bli kreativ och komma på Nya idéer.

19 Hur blir jag kreativ? Insamling av fakta och kunskap Skapa idéer
Inkubationsprocess (låta idén vila) Utvärdering och genomförande

20 Från kreativitet till innovation
Kreativa processer leder till att idéer skapas! Idéer utvecklas till innovationer och koncept. (Det behöver inte alltid handla om en produkt eller tjänst. Det kan exempelvis lika gärna röra sig om en process, en affärsmodell, ett varumärke eller en försäljningskanal. ) jdksdkjskdjskjd

21 Stegvisa innovationer
De bygger på en sammankoppling eller vidareutveckling av redan befintliga idéer. (Exempelvis 3M, Apple)

22 Revolutionära innovationer
Bygger på en nyskapande idé. (Exempelvis; Digitalkameran) Revolutionärt idéskapande handlar om att tänka annorlunda, att tänka nytt och våga se för att inte missa de chanser som skapas.

23 Innovation

24 Innovation

25 Innovation

26 Entreprenörens kapacitet att se möjligheter
Det faktiska Det faktiska Det möjliga ”Blicken” ”Blicken”

27 Var kommer möjligheterna ifrån?
Var hittar vi dem? Utvecklas ur forskning/ny kunskap Är en följd av makrotrender (pestelspaning) Hittas genom att iaktta saker som fungerar någon annanstans och kan överföras (analogitransfer) Hittas genom att uppmärksamma en bristande överensstämmelse mellan vad som är och vad som kunde vara ( disharmonier, customer pain, friktion) Skapas genom entreprenörens blick för möjligheter och kreativ resursorganisering the inspiration or the embryonic ideas?


Ladda ner ppt "Entreprenörskap och turismföretagande"

Liknande presentationer


Google-annonser