Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olika marknader Olika slags värde

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olika marknader Olika slags värde"— Presentationens avskrift:

1 Olika marknader Olika slags värde
Hervé Corvellec Institution för Service Management Campus Helsingborg Lunds Universitet NSR, 31 maj 2013

2 En specifik affärsmodell

3

4 Olika marknader

5

6 Marknad för avfall Att se avfall som en resurs medför en konkurrens om avfall Strukturella behov av infrastrukturer med höga fasta kostnader Snabb internationell ökning av behandlingskapacitet Lagstiftning om ökad konkurrens Frikoppling (decoupling) mellan ekonomisk tillväxt och avfallsvolymerna

7

8 Material för material Ny kontra återvunnit material + konkurrerande slags energi Regional, nationell, global marknad Lagstiftning om export av avfall Olika sätt att räkna på miljö Recycling - Downcycling

9

10 Marknad för teknik Termisk kontra biologisk behandling

11

12 Politisk marknad Olika regionala och nationella avfallspolitik
Privat kontra offentligt Grad av krav på konsument Tillväxt kontra resurssparande Ekonomi kontra ekologi

13 Avfallsbolagens fyra marknader

14 Olika värde

15 Avfallsbolagen servar olika intressenter
Kommunen Uppfyller sitt anvar för avfall Uppfyller sina miljömål Levererar energi till fjärrvärme Avfallsproducenter Erbjuder prisvärd avfallshantering Allmänheten Trygghet / folkhälsa Regionen Attraktiv för näringsliv och befolkning Kommande generationer Ren miljö Fortsatt tillgång till råvaror

16 Avfallsbolagen skapar olika typer av värde
Folkhälsovärde Praktiskt värde Miljövärde Juridiskt värde Ekonomiskt värde Politiskt / symboliskt värde Kunskaps- och innovationsvärde

17 Avfallsbolangens värdeskapande sträcker sig över olika tid- och rumsskalor
Lokalt - Regionalt – Globalt Nu - Framtid

18 Värderegim Värde bestäms inte ur intet. Olika tider/samhälle har olika sätt att sätta värde på saker och ting. Ett etablerat sätt att tillskriva värde till saker och ting är begreppet värderegim (Appadurai 1986) Värderegimer ändrar sig över tid: t ex värderegim för avfall i Ungern (Gille 2010) Metallisk värderegim ( ) Effektivitets-värderegim ( ) Kemisk värderegim (1985-nu) A metallic regime ( ) where waste was hailed as free material to be mobilized for the fulfillment of the economic development plan. An efficiency regime ( ) that saw waste as a cost of production to be reduced in order to increase efficiency. A chemical regime (1985-present) where waste is seen as a useless and even harmful material category.

19 Strategiska utmaning 1/2
Värderegimer ändrar sig över tid beroende på: Teknologisk utveckling Nya problem kräver nya lösningar Ändring i rådande värderingar Nya politiska prioriteringar Nödvändigt att inte låsa in sig och innovera

20 Strategiska utmaning 2/2
Betjäna sina olika intressenter Tänka multidimensionell: ekonomi, miljö, människor Tänka över olika tid- och rumsskalor Skapa en dynamik av multidimensionellt värdeskapande Korsbefrukta de olika slags värde

21 Några spår Mat-säkerhet: nutrienter
Metall-säkerhet: sällsynta jordarter Livsestetik: renhet, ansvar, kontroll Miljö bortom CO2: Planetens gränser som vatten, fosfor, eller kväve Innovationspolitik, konkurrenskraft, export, sysselsättning Nationell/internationell miljörättvisa Avfall och genus Mänskliga rättigheter / Barnkonventionen

22 Tack för er uppmärksamhet Forskningsprojektets hemsida

23 Bilagor

24 Referenser Appadurai, Arjun (1986), "Commodities and the politics of value," in The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective, Arjun Appadurai, ed: Cambridge University Press, 3-63. Corvellec, Hervé and Torleif Bramryd (2012), "The multiple market-exposure of waste management companies: A case study of two Swedish municipally owned companies," Waste Management, 32 (9), Corvellec, H., Zapata Campos, M. J., & Zapata, P. Forthcoming. Infrastructures, Lock-in, and Sustainable Urban Development: The Case of Waste Incineration in a Swedish Metropolitan Area. Journal of Cleaner Production. Gille, Zsuzsa (2007), From the Cult of Waste to the Trash Heap of History. Bloomington and Indianapolis (IN): Indiana University Press.

25 Planet boundaries a risk of irreversible and abrupt environmental change (link)

26 Remondis


Ladda ner ppt "Olika marknader Olika slags värde"

Liknande presentationer


Google-annonser