Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Position Stockholm-Mälaren-2 2002-02-01 - 2003-01-31.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Position Stockholm-Mälaren-2 2002-02-01 - 2003-01-31."— Presentationens avskrift:

1 Position Stockholm-Mälaren-2 2002-02-01 - 2003-01-31

2 Innehåll Syfte Projektplan Organisation Erfarenheter Testmätningar Syfte Projektplan Organisation Erfarenheter Testmätningar

3 Syfte Etablering / ett års drift av prototyptjänst Produktionsmätning, funktion, kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Utarbeta rutiner för transformation från SWEREF99 till lokala system. Vilka vinster finns med att introducera Nätverks- RTK i befintliga organisationer som arbetar med detaljmätning.

4 Effektmål fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK underlag för att bedöma hur Nätverks-RTK kan påverka effektiviteten för t. ex. detaljmätning med GPS.

5 Produktmål Ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks-RTK för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK Rapporter med sammanställning av testresultat

6 Tidplan Position Stockholm-Mälaren-2

7 Planeringsfas 12 november - 15 december, 2001 Grundförutsättningar Planering av aktiviteter under projektet Tidsplanering Val av plats för stationer

8 Implementerings och verifieringsfas 15 december, 2001 - 31 januari, 2002 Etablering av antennfundament Installation av stationsutrustning Genomgång av systemfunktioner Planering av fältmätningar

9 Tekniska lösningar Nätverks-RTK program GPS-Net från Trimble Fasta dataförbindelser till alla stationer Övervakning av stationer och ledningar i den ordinarie SWEPOS driften Mailgrupper för planerade avbrott SMS för tillfälliga avbrott

10 Produktionsmätningsfas, studier av kostnad/nyttoeffekt för Nätverks-RTK 1 februari, 2002 - 31 januari, 2003 Tjänsten är tillgänglig för produktionsmätning Varje grupp utför testmätningar 1-2 dagar/månad –jämförelse mot egen referensstation eller, –testmätningar på kända s.k. SWEREF-punkter

11 Beräknings- och utvärderingsfas löpande under året Utvärdering av genomförda mätningar för studier av kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK löpande under projekttiden Erfarenheter från produktionsmätningarna följs löpande upp under projekttiden

12 Sammanställning av resultat 1 februari - 1 mars, 2003 Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande och distribueras till projektdeltagarna. Avrapportering vid seminarier i mitten av projekttiden och projekttidens slut. Slutrapport då projektet är slutfört

13 Aktiviteter Låneutrustningar till användare som ej har egen utrustning Grundläggande GPS-utbildning för nya GPS-användare Uppstartsdagar för alla deltagare (konfiguration av utrustning mm.) Användarseminarium

14 Produktions och testmätningar Nätverks-RTK tillgängligt alla dagar Planerade avbrott meddelas via E-post SWEPOS-driften, vardagar 06:30 - 20:30 Mailgrupp SMS-tjänst

15 Organisation/ styrgrupp Projektet styrs av styrgrupp bestående av; kommungrupp - 2 pers/län statliga fastighetsbildningsmynd - 2 pers statliga verk/organisationer - 1 pers övriga intressenter - 1 pers samt en utsedd person som sammankallande.

16 Organisation/ projektgrupp Varje intressent utser en till två deltagare till projektgruppen som leds av projektledaren. Bemanning till båda grupperna fastställs vid avtalsunderteckningen.

17 Användarrapporter (1) GSM-modem drar mer batteri Virtuella referensstationen hamnar ibland långt bort -låt GPS-mottagaren ”komma igång” före uppkoppling Svag GSM-mottagning på vissa platser - förbättrad GSM-antenn, GSM operatör? Bra noggrannhet vid kontroll på kända punkter ”En av fördelarna är att det går fort att mäta”

18 Användarrapporter (2) Tidsvinst ca, 1-2 timmar tack vare att man slipper etablera egen referensstation. Upplever problem när man har många satelliter tillgängliga Används i alla jobb så långt som möjligt, resten med totalstation Ibland problem att få fixlösning med för många sikthinder, går till mer öppen mark för att få fix- lösning och sedan tillbaka. Problem att mäta i en triangel

19 Exempel på bättre antenn som förstärker insignalen Om man kommer väldigt nära en GSM mast kan det dock vara bättre att använda en standardantenn.

20 Nätverks-RTK - fördelar Användarseminariet 12 september Möjligt att mäta var som helst med ett instrument. Tidsvinster (behöver ej leta punkt, ställa upp ref m.m.) Ingen risk för stöld av referensstationsutrustning Sparar kostnaden för en egen basstation Behövs bara en mottagare = bra ekonomi Bidrar på sikt till ett gemensamt koordinatsystem

21 Nätverks-RTK - nackdelar Användarseminariet 12 september Osäkerhet beträffande systemets tillgänglighet Beroende av GSM-täckning Resultat i höjd Osäkerhet beträffande framtida kostnader för användning av systemet Uppkopplingskostnader Eget stomnät inhomogent

22 Prototypnätet – vad fungerar bra Användarseminariet 12 september Bra SMS-tjänst för driftstopp. Projektdeltagarna har vidgat sitt kontaktnät i branschen. Bra tillgänglighet

23 Prototypnätet – vad fungerar mindre bra Användarseminariet 12 september Flera programvarustopp senaste tiden. ”Oförklarliga” problem att få fix i vissa områden

24 Vad är angelägnast att förbättra Utökad info på webben (statistik, jonosfär, driftstopp m.m.) Utbyggnad av nätet Förbättring av noggrannheten Stabilare programvara Få fram ett komplement till GSM

25 Testmätningar På SWEREF/RIX 95 punkter

26

27

28

29

30

31

32 Resultat från testmätningar


Ladda ner ppt "Position Stockholm-Mälaren-2 2002-02-01 - 2003-01-31."

Liknande presentationer


Google-annonser