Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-03-29 Energikartläggningscheckar från Energimyndigheten Energikollen rådgivarkurs 9-10 maj 2012 Elin Einarson Klimatenheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-03-29 Energikartläggningscheckar från Energimyndigheten Energikollen rådgivarkurs 9-10 maj 2012 Elin Einarson Klimatenheten."— Presentationens avskrift:

1 2015-03-29 Energikartläggningscheckar från Energimyndigheten Energikollen rådgivarkurs 9-10 maj 2012 Elin Einarson Klimatenheten

2 Innehåll Vad är det, vem får söka? Syfte Hur söker man? Hur går arbetet med checkarna till? Intressanta hemsidor 2015-03-29

3 Energikartläggningscheck Främst för större företag – minst 500 MWh per år eller minst 100 djurenheter, Täcker 50 procent av kostnaden för energikartläggningen upp till maximalt 30 000 kronor Kan sökas till och med 2014 2015-03-29

4 Syfte Ska vara ett beslutsunderlag för att optimera företagets energianvändning. Ge svar på hur mycket energi som årligen tillförs och används för att driva företagets verksamhet, byggnaderna, interna transporter med mera. Visa hur energin är fördelad i olika delar av anläggningen och vilka kostnaderna är för energi. Ge förslag till hur du kan energieffektivisera processer och hjälputrustning. 2015-03-29

5 Så här går det till Företaget söker stödet via Energimyndighetens tjänst ”e- kanalen” Företagaren kan göra vissa delar själv. Eget arbete är stödgrundande (600 kr/h). En erfaren konsult bör anlitas Slutresultatet - en energiplan, åtgärdsförslag. När allt är klart och slutfört får företaget stödet utbetalt. 2015-03-29

6 Räkneexempel 2015-03-29 Källa: Lars Neuman

7 2015-03-29

8 Bild: Lars Neuman

9 Vad ska energiplanen innehålla? Åtgärder som föreslagits i energikartläggningen Åtgärder som företaget avser att genomföra inom två år efter energiplanens fastställande Bedömd energibesparing per åtgärd, angiven i MWh och kronor I förekommande fall motiveringar till varför åtgärder framtagna i energikartläggningen inte kommer att genomföras Uppgifter om planerade tidsperioder för genomförande av åtgärder 2015-03-29

10 Hur många har beviljats? 2015-03-29 Fram till 2 april 2012 har 69 lantbruksföretag beviljats kartläggningscheckar.

11 Energiaktiv.se 2015-03-29 Hur genomför jag energiledning? Lantbruksingång inom kort.

12 Bioenergiportalen.se 2015-03-29

13 Tack för uppmärksamheten! Elin Einarson Klimatenheten 036-156195 elin.einarson@jordbruksverket.se


Ladda ner ppt "2015-03-29 Energikartläggningscheckar från Energimyndigheten Energikollen rådgivarkurs 9-10 maj 2012 Elin Einarson Klimatenheten."

Liknande presentationer


Google-annonser