Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stiftelsen för kriminalvårdens främjande Mirva Gullman Vasa 29.10.2010 FRI FRÅN INLÄRNINGSSVÅRIGHETER.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stiftelsen för kriminalvårdens främjande Mirva Gullman Vasa 29.10.2010 FRI FRÅN INLÄRNINGSSVÅRIGHETER."— Presentationens avskrift:

1 Stiftelsen för kriminalvårdens främjande Mirva Gullman Vasa 29.10.2010 FRI FRÅN INLÄRNINGSSVÅRIGHETER

2 Stiftelsen för kriminalvårdens främjande 2 En riksomfattande organisation för sakkunskap och serviceproduktion för främjande av frigivna fångars möjligheter att hantera sin livssituation och klara sig ute i samhället Utveckling, kamratstöd, service- och stödverksamhet samt information

3 PROJEKTET FRI FRÅN INLÄRNINGSSVÅRIGHETER (2007-2010) 3 En del av ett program för att övervinna inlärningssvårigheter, finansierat av Penningautomatföreningen En projektchef och två rehabiliteringsinstruktörer Beläget i centret för Förbundet för all inlärning i Helsingfors

4 Projektets mål 4 Att kartlägga inlärningssvårigheter hos unga med kriminell bakgrund samt att utforma rehabiliteringsvägar från fängelsetiden till frigivningen Att väcka aktörer inom berörda myndigheter och organisationer

5 5 Projektets målgrupper Fångar under 30 år i Södra Finlands fängelser Klienter under 30 år som ådömts samhällspåföljd i huvudstadsregionen Klienternas anhöriga Brottspåföljdssektorns personal, de organisationer som arbetar med klientelet samt den offentliga sektorn

6 Verksamhetsmodell 6 Flexibel Individuell Respektfull inställning till klienten Från fängelse till frigivning Samarbete med klienternas nätverk I genomsnitt fem träffar/klient

7 Klienternas inlärningssvårigheter 7 Oppimisen vaikeudet Synnynnäiset oppimisvaikeudet Harjaantumatto- muudesta johtuvat oppimisvaikeudet Sairaudet ja vammat Sosiaalinen tausta ja tilanne Mielenterveyden ongelmat Päihdeongelma Rusproblem Mentala problem Medfödda inlärnings- svårigheter Inlärnings- svårigheter Social bakgrund och situation Sjukdom och handikapp Inlärningssvårig- heter som beror på bristande övning

8 8 Projektets klienter Asiakkaat yht. 181 + (130) 86 %:a osallistunut erityisopetukseen peruskoulussa 12 %:lla pk kesken 90 %:a ilman pk:n jälkeistä tutkintoa 29 %:a ei ole ollut päivääkään töissä 69 %:lla lukemisen/ kirjoittamisen vaikeutta 80 %:lla tarkkaavuus- vaikeuden piirteitä 51 asiakasta käynyt neuropsyk. tutkimuksissa 90 %:lla päihdeongelma 26 %:a keskeyttänyt hankkeessa 26% b Klienter totalt 181 + (130) 26 % avbröt projektet 90 % har rusproblem 51 klienter har genomgått neuropsykiatrisk undersökning 80 % har någon forma av koncentrations- problem 86 % har deltagit i specialundervisning i grundskolan 12 % har inte slutfört gundskolan 90 % har ingen examen 29 % har aldrig haft ett arbete 69 % har läs- och skrivsvårigheter

9 9 Stöd för livshanteringen Påminnelser, myndighetskontakter Rehabiliterings- handledning Uppgörande av rehabiliteringsplaner (studier, arbetsverkstäder, ADHD- träning….) Gruppverksamhet LOS-rehabilitering Hjälpmedel Identifiering av inlärningssvårigheter ”Lätta” screeningtester Standardiserade tester för läsning och skrivning samt matematik Värdering av arbetsförmågan (IMBA/MELBA) Undersökningar utförda av neuropsykolog/neurolog/psykiater i form av köptjänster Kartläggning med hjälp av samtal

10 Iakttagelser (1) 10 Inlärningssvårigheterna borde ägnas större uppmärksamhet av brottpåföljdssektorn Nätverkssamarbetet borde utökas, framför allt i övergångsskedena – En koordinator för nätverket borde utses Stödda arbetsbetonade stödda studieformer borde utökas såväl i fängelserna som efter frigivningen

11 Iakttagelser (2) 11 Vid utvärdering av klientens funktionsförmåga bör man även fästa uppmärksamhet vid inlärningssvårigheter Alla tjänstemän som arbetar inom brottspåföljdssektorn borde ha grundläggande kunskaper om inlärningssvårigheter Fängelserna behöver speciallärare/inlärningscoacher även för andra fångar än de studerande

12 Hur har projektet gagnat klienterna? (Tuokkola 2009) 12 Har gett ökad insikt om det egna jaget och möjligheterna Styrt klienterna till rätt ställe Har varit ett stöd för självkänslan Ingett hopp Varit ett stöd för minskat rusmedelsbruk Har gett stöd vid anskaffning av körkort Stöd vid bearbetning av barndomstrauman Har hjälpt att klargöra de egna barnens situation


Ladda ner ppt "Stiftelsen för kriminalvårdens främjande Mirva Gullman Vasa 29.10.2010 FRI FRÅN INLÄRNINGSSVÅRIGHETER."

Liknande presentationer


Google-annonser