Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tuve, 30 november 1977. Karteringar för översvämningar, ras och skred Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten 2009-12-03 Susanne Edsgård Myndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tuve, 30 november 1977. Karteringar för översvämningar, ras och skred Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten 2009-12-03 Susanne Edsgård Myndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Tuve, 30 november 1977

2 Karteringar för översvämningar, ras och skred Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten 2009-12-03 Susanne Edsgård Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar Uppdrag –Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar. –Före, under och efter en olycka eller en kris. –Från vardagens olyckor till stora katastrofer.

4 Skred kan orsaka allvarliga skador lokalt

5 Översiktlig stabilitetskartering 1A

6 Översiktlig stabilitetskartering 1B

7 Stabilitetskarteringar i Norrbottens län ArjeplogFörstudie ArvidsjaurFörstudie Boden1998 GällivareEj behov HaparandaFörstudie Jokkmokk1998 KalixFörstudie KirunaEj behov LuleåFörstudie Pajala1998 Piteå1998 Älvsbyn1998 ÖverkalixFörstudie ÖvertorneåEj behov

8 Moränskred och slamström

9 Åre

10 Stabilitet i raviner och slänter i moränjord

11 Översvämningar slår hårt mot samhället

12 Översiktlig översvämningskartering

13 Användning av översvämningskartering 16 st bostadsfastigheter med 51 personer berörs vid beräknat högsta flöde

14 Torneälven Kalixälven Luleälven Piteälven Karterad älv Kartering pågår Prio 1 att kartera Prio 2 att kartera Prio 3 att kartera Råneälven Skellefteälven

15 Karterade ca 8000 mil Kartering pågår Prio 1 att kartera Prio 2 att kartera Prio 3 att kartera Karterade vattendrag

16 Leverans karteringar Pärm med resultatkartor och underlagsinformation CD skiva med pärmens material i pdf och kartor i shp-filer för GIS. 100st i bulk Customer rating 100st i bulk Customer rating

17 Arbetsgång Översiktlig kartering (MSB) Detaljerad utredning (Kommun eller fastighetsägare) Området bedöms som säkert Åtgärd Fördjupad utredning Området bedöms som säkert Åtgärd Möjlighet att söka statsbidrag

18 Anslag på 39.850 kkr/år till förebyggande åtgärder mot skred, ras och översvämningar. Statsbidrag till förebyggande åtgärder

19 Stabiliserande åtgärd – erosionsskydd och tryckbank Piteå kommun

20 Tryckbank Ångermanälven Kramfors

21 Avsättningsdamm och energidämpande trappor

22 Översvämningsskydd Värnamo

23 Ökad tvärsektion och stabiliserande åtgärd Mölndal/Mölndalsån

24 Alternativ förebyggande åtgärd - flytta eller ta bort det hotade objektet

25 Erhållna bidrag i Norrbottens län 2001BodenSävastAnsökan tillbakadragen 2001PiteåLillpite 15:29Ansökan tillbakadragen 2001PiteåLillpiteälven, Lars Linus väg, erosionsskydd o stödbank 325,00 2002PiteåSikfors, Stridsbol 1:1, inlösen o rivning520,00 2003BodenRåbäcken, stödbank1 212,00 2004BodenSävast 9:32 mfl, stödbankAvslag 2005BodenFastigheterna Sävast 9:32, 30:2, 5:51, 29:4, 23:2, 2:40, 23:103, Luleå älv, stödbank Avslag 2005HaparandaMKB Översvämningsskydd i Torneälvsmynningen 246,10 2005PiteåLill Pite 15:29 och 15:24, erosionsskydd o stödbank 365,20 2006BodenFastigheterna Sävast 9:32, 30:2, 5:51, 29:4, 23:2, 2:40, 23:103, Luleå älv, stödbank Avslag 2007PiteåLillpite 9:7, husflytt440,00 2008HaparandaÖversvämningsskydd Torneå älv16 020,00 2010BodenBodsvedjan, bostäder, stödbankUnder behandling År KommunObjektBidrag

26 Lönar det sig att förebygga?

27 Kostnaden avser ett skred på 50 m, åtgärden genomfördes på en sträcka av ca 1 km

28 Förordning (2009:956) om översvämningsrisker: tidplan och fördelning Trädde i kraft 26 nov 2009 Steg 1: Preliminär bedömning av översvämningsrisker – MSB ansvarig med underlag från länsstyrelserna – Klimatförändringar ska beaktas (slutfört 22 dec 2011) Steg 2: – a) Kartor över översvämningshotade områden (MSB ansv.) – b) Kartor över översvämningsrisker (lsty ansv.) (slutfört 22 dec 2013) Steg 3: Riskhanteringsplaner färdigställda och offentliggjorda (lsty ansv.) (slutfört 22 dec 2015)

29 Detaljerad översvämningskartering i nedre delen av Torne älv Copyright: Swedish National Landsurvey

30 Bakgrund EU:s översvämningsdirektiv. 130 km Interreg-projekt, total kostnad 1,1 miljon €. Tidplan: 1 april 2009 till 30 april 2012

31 Arbetsgrupper WP 1 (Digitala höjdmodeller, Finska lantmäteriet) - Detaljerad höjddata - Laserskanning - Upplösning, sekretessfrågor WP2 (Hydraulisk modell och översvämningskartor, SMHI) - Höjddatabas från WP1 - Bottenkartering med sonarteknik - Flödesmätningar - Översvämningskartor med 100-årsflöde, 250-årsflöde och dimensionerande flöde

32 Arbetsgrupper forts WP3 (Hydrologiska prognoser, isdämningsprognoser, SYKE) - Modell för istillväxt - Insamling av lokal kunskap om isdämningshändelser - Förbättrat utbyte av data - Havsnivå, havsis och formering av sandbankar WP4 (Utbildning, MSB) - Resultatet ska förankras på lokal och regional nivå - Seminarium 2 dagar - Beredskapsövning – realistiskt översvämningsscenario - Resultatet från övningen blir underlag till riskhanteringsplan

33 Arbetsgrupper forts WP5 (Informationsspridning, Lapplands miljöcentral) - Datafiler och kartor distribueras - Slutseminarium för EU:s medlemsstater WP6 (Projektledning, Lapplands miljöcentral) - Styrgrupp 2 möten/år - Referensgrupp 1 möte/år

34 Tuve idag


Ladda ner ppt "Tuve, 30 november 1977. Karteringar för översvämningar, ras och skred Anpassning till förändrat klimat i Norrbotten 2009-12-03 Susanne Edsgård Myndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser