Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GRs effektstudie 2005 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GRs effektstudie 2005 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003."— Presentationens avskrift:

1 GRs effektstudie 2005 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003

2 Agenda Bakgrund Mål med studier Slutförande av utbildning Betydelsen av vuxenutbildningens studier Effekten av studier vid vuxenutbildningen Noterbart

3 Svarsfrekvensen för undersökningen är 46%, dvs 738 av 1.620 fd studerande har besvarat enkäten Totalt studerade 4.049 personer vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003

4 Bakgrund

5 Fördelning per kommun Registrerade 2003 –Antal [n=4.049] Registrerade 2003 -Procent Fördelning av svarande [n=738] Svarsfrekvens Alingsås53813%9%32% Härryda74618% 44% Kungsbacka1.10627%30%50% Lerum42010%9%40% Mölndal68317%19%51% Partille1403% 39% Tjörn1995% 48% Öckerö2175%7%57% Totalt4.04998%100%46%

6 Könsfördelning

7 Födelseår

8 Läst kurs

9 Modersmål

10 Mål med studier

11 Huvudsakligt mål med studierna 2003 Huvudsakligt mål Samtliga Få behörighet för vidare studier42% Personlig utveckling25% Ökad kunskap för arbetslivet15% Skaffa en yrkesutbildning11% Annat mål med studier5% Hade inte något tydligt motiv/mål2%    Göteborgs Stad 48-58% 27% 14%

12 Slutförande av utbildning

13 Har du slutfört de kurser som du läste 2003? Göteborgs Stad Avbröt samtliga kurser vid Vuxenutbildningen 3% Avbröt en kurs till tre eller flera kurser 15% Slutförde samtliga kurser 82%

14 Har du slutfört de kurser som du läste 2003? 86% 87% 89% 72% GR Ja, jag fullföljde… Göteborgs Stad 100% 97% 96% 97%

15

16 Vad de studerande, som helt avbröt sina studier 2003, gör idag våren 2005.

17 Betydelsen av vuxenutbildningens studier

18  Ökad självkänsla 67%  Privatliv och fritid 47%  Studierna efter vuxenutbildningen 41%  Att få behörighet till högskolestudier 39%  Att få arbete efter studierna 23%  Att få andra arbetsuppgifter i sitt gamla arbete 12% Betydelsen (stor eller mycket stor) vuxenutbildningens studier har haft för:

19 BetydelseGR Ökad självkänsla3,76 Möjligheter att få behörighet till högskolestudier 3,41 Studier efter tiden på kommunal vuxenutbildning 3,37 Privatliv och fritid3,31 Möjligheter att få arbete efter studierna2,77 Möjligheter att få andra/förändrade arbetsuppgifter i det gamla arbetet 2,30 Värdet för studiernas betydelse när det gäller… --- 3,16 3,34 3,52 3,72 3,70 Göteborgs Stad

20 Effekten av studier vid vuxenutbildningen

21

22 Studerar eller har studerat eftergymnasial utbildning under 2004 eller 2005. Annat är exempelvis studier som folkhögskola och olika former av grundläggande datautbildningar.

23 Flödesschema över tid för sysselsättning -anställd

24 Flödesschema över tid för sysselsättning -studerande

25 Flödesschema över tid för sysselsättning -arbetssökande

26 Flödesschema över tid för sysselsättning -sjukskriven

27 Studerar på högskola eller universitet våren 2005

28 Studerar övriga utbildningar våren 2005 KY-utbildning 3% Påbyggnadsutbildning 1% Grundläggande och /eller gymnasial vuxenutbildning 3%

29 Anställd eller egenföretagare våren 2005

30 Arbetssökande och i arbetsmarknadspolitisk åtgärd våren 2005.

31 Noterbart  Slutförd utbildning – 86% har slutfört sin utbildning eller det mesta av den som de planerade att läsa 2003  Eftergymnasiala studier – 37% läser eftergymnasiala studier 2004-2005  I arbete – ungefär samma procenttal som före studier vid kommunal vuxenutbildning -Ett stort antal i studier  Arbetssökande – Har sjunkit något  Sjukskrivna – Vuxenutbildningen är ett steg i rätt riktning  Mål med studier – behörighet till studier (42%) & personlig utveckling (25%)  Betydelsen av studier - se spindeldiagram

32 Jämförelse mellan resultat från GRs* kommunala vuxenutbildning och Vuxenutbildningen i Göteborgs Stad angående Värdet för studiernas betydelser när det gäller… Frågan angående möjlighet att få andra arbetsuppgifter på det gamla arbetet är ej med i Vuxenutbildningen i Göteborgs Stads undersökning.

33 På vilket sätt påverkar resultatet Ert fortsatta arbete?


Ladda ner ppt "GRs effektstudie 2005 Gällande studerande vid kommunal vuxenutbildning i Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Lerum, Mölndal, Partille, Tjörn och Öckerö, 2003."

Liknande presentationer


Google-annonser