Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processer Bureau Veritas Certifiering lägger nivån Gabriel Bosaeus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processer Bureau Veritas Certifiering lägger nivån Gabriel Bosaeus."— Presentationens avskrift:

1

2 Processer Bureau Veritas Certifiering lägger nivån Gabriel Bosaeus

3 3 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processer: BVCert TS processen

4 4 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processer: Ett tillverkande företag

5 5 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 KUNDKUND KUNDKUND Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Produkt Produkt- framtagning Ständiga förbättring av kvalitetssystemet Krav Tillfreds- ställelse Processer: ISO9001:2000 Insats Utfall

6 Processer Vad säger ISO/CD 9004

7 7 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Vad säger nya CD9004:2009 Litet smakprov av ISO9004, som får en uppgradering : This international standard provides guidelines to management on how to achieve and maintain success for an organization in a demanding, ever-changing, and uncertain business environment. ISO9004 is recommended as a guide for organizations whose top management wishes to extend the benefits of ISO9001 in pursuit of systematic and continual improvement of the organization´s overall performance.

8 8 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Vad säger nya CD9004:2009 Processer är anpassade till företaget och mognadsgraden av systemet 8 Processmanagement 8.1 General Processes are specific to an organization, and vary depending on the type, size and level of maturity of the organization. The activities within each process should be determined and adapted to the size and distinctive features of the organization. The organization should manage each process effectively and efficiently, inducing any process that are outsourced..

9 Processbilder Varför

10 10 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Varför processer General Dwight D. Eisenhower, as the Supreme Allied Commander in Europe in World War II, said, "The plan is nothing, planning is everything."

11 11 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 KVALITETSLEDNINGSPRINCIPERNA – “KLP” DE 8 GRUNDPRINCIPERNA INOM ISO 9001:2000 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Medarbetarnas engagemang 4. Processinriktning 5. Systemangreppssätt för ledning 6. Ständiga förbättringar 7. Faktabaserade beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer Varför processer

12 12 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Att bygga ett process- baserat lednings- system för verk- samhetsförbättring SIS HB330. Orginalets titel: Creating a Process-based management System for IS0 9001:2000 and Business Improvement Analys av företagets huvud- processer bör göras på en timme. Spenderas mer tid på detta kommer man för djupt i detaljerna. Internetbokhandlen 526:- SIS förlag 625:-

13 13 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 VD Ek.Förs.Pers.Tillv. Utv. Men var är Kunden? Resurs- och Ansvarsorganisationen Vad är vad

14 14 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processvyn Förs. Tillv.Utv. Stöd Kund Kundens behov Produkter & Service Leverans Vad är vad

15 15 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Olika organisationsperspektiv Processdimensionen; - Bygga vägen Resursdimensionen; - Köra på vägen Vad är vad

16 16 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processens Egenskaper Funk- tion InobjektUtobjekt Kund Förädlar inobjekt till utobjekt Skapar mervärde för kunden Resultat och effektivitet mäts Levererar ett stabilt resultat Överskrider ofta funktionsgränser Funk- tion Process aktiviteter Processorientering

17 17 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Kund Ledningsprocesser Huvudprocesser Typer av Processer $ Stödprocesser Processorientering

18 Processbilder Bureau Veritas Certification nivå

19 19 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt ► Traditionell flödesschema för en verksamhet med start, stop, ställningstaganden etc. ► Denna bild ser ut att mer beskriva en rutin som ingår i en process, med pilar och “if”-fråga.

20 20 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 BVCert TS processen, vad säger den egentligen

21 21 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Exempel på upplägg – simbanor

22 22 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Exempel på upplägg – Componenta

23 23 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Exempel på upplägg – ISOFLEX

24 24 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Utveckling/Försäljning Ledning Framställning Förankring Kund Förbättring Miljö Strategiskt Inköp HR Avvikelse hantering Strategiskt Marknadsarbete Mål/Policy Verksamhets systemet Förfrågan Order Avrop Lev UPL Offert Underlag KPI Omvärld Intressenter Myndigheter Kund PåverkanRapporter Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Styrning resurser KPI Förbättring

25 25 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Framställning Kund Avrop Lev Underlag KPI Order- gransk- ning och plane- ring Säker- ställ ingående material Under- lag till opera- tör Egen kon- troll Utlev- rans Framställning med sina delproceser Till- verk ning Pack- ning Trans- port och lagring

26 26 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt ► Processbilderna blir verktyget för att fokusera på kundnytta. ► Skapa tillhörighet och förstå samband, se det egna bidraget till företagets helhet. Ge möjlighet till analys av den egna processens förmåga och ge en lämplig nivå för mätetal och förbättringsarbete ► Tydliggöra process-/del- ansvar, ► Underlag för utbildning, vägledning i arbetet ► Klarlägga syfte, krav på; input-styrsignal, resultat-utleverans, med stöd av kompetenser, utrustning, instruktioner och mätetal.

27 27 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt ► Input- Styrsignalen revisorns hjälp genom verksamheten Kundorienteradeprocesser startar vanligen med info från kunden ex en ny order, en ändring och slutar med direkt kund nytta ex offert, leverans av produkt Styrandeprocesser startar vanligen med en information från ledningsgruppen, styrelsen, intressenter, omvärdsanalys Stödprocesser startar vanligen med en tidsplanering ex, årliga genomgångar, internrevisionsplan, kvartalsvisa resursgenomgångar ► Fokus på värdekedjan underlättar kartläggningen för att säkerställa vägen genom företaget dvs sekvensen för de inblandade processerna. ► Mätetal för effektivitet visar processer, effekt mätetal finns alltid

28 28 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Med vad Hur BraHur Med Vem Process INUT Processägare The Turtle

29 29 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Delprocess Svets InUt Kundorder Underlag Med vemMed Vad Svetsare, PlanerareMIG-Svets Halvfabrikat HurMätetal Svetsrutin SO003 Levererat/mantimme RitningarSkrot Kontroll instruktion Leverans Procesägare: Verkstads ch

30 Processer Sammanfattning

31 31 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering ► Skall tjäna företagets syfte och vara grund för mätning och förbättring ► Processtyper Huvudprocesser som Ledning och Kundfokuseradeprocesser Stödfunktioner Båda dessa typer kan mycket väl ha Del-funktioner ► Processer var rädd om ordet, ordet funktion/rutin fungerar fortfarande ► Använd processbilden som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, definierade kompetenser, etc. Denna inriktning ger gott stöd och bevis för genomförd planering enligt standardens krav. En klickbar bild är bra hjälp.

32 32 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering vad är rimligt Utveckling/Försäljning Ledning Framställning Förankring Kund Förbättring Miljö Strategiskt Inköp HR Avvikelse hantering Strategiskt Marknadsarbete Mål/Policy Verksamhets systemet Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Omvärld Intressenter Myndigheter Kund

33 33 Bureau Veritas Presentation 2008-07-03 Processorientering ► Tolkningsföreträde för revisorn Fokusera på de uppdrag som utförs inte vilken avdelning som traditionellt genomför uppgiften.Avdelningsfokus eller processfokus är ofta stötestenen Mätetal på processeffektivitet viktig signal på just en process. Inköp och Marknadsföring/Försäljning är ofta områden som visar om företaget har process- eller avdelningsfokus

34


Ladda ner ppt "Processer Bureau Veritas Certifiering lägger nivån Gabriel Bosaeus."

Liknande presentationer


Google-annonser