Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bureau Veritas Certifiering lägger nivån

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bureau Veritas Certifiering lägger nivån"— Presentationens avskrift:

1

2 Bureau Veritas Certifiering lägger nivån
Processer Bureau Veritas Certifiering lägger nivån Gabriel Bosaeus

3 Processer: BVCert TS processen

4 Processer: Ett tillverkande företag

5 Ständiga förbättring av
Processer: ISO9001:2000 Ständiga förbättring av kvalitetssystemet K U N D K U N D Ledningens ansvar Hantering av resurser Mätning, analys och förbättring Tillfreds- ställelse Krav Produkt- framtagning Produkt Insats Utfall

6 Processer Vad säger ISO/CD 9004

7 Vad säger nya CD9004:2009 Litet smakprov av ISO9004, som får en uppgradering : This international standard provides guidelines to management on how to achieve and maintain success for an organization in a demanding, ever-changing, and uncertain business environment. ISO9004 is recommended as a guide for organizations whose top management wishes to extend the benefits of ISO9001 in pursuit of systematic and continual improvement of the organization´s overall performance.

8 Vad säger nya CD9004:2009 Processer är anpassade till företaget och mognadsgraden av systemet 8 Processmanagement 8.1 General Processes are specific to an organization, and vary depending on the type, size and level of maturity of the organization. The activities within each process should be determined and adapted to the size and distinctive features of the organization. The organization should manage each process effectively and efficiently, inducing any process that are outsourced. .

9 Processbilder Varför

10 Varför processer General Dwight D. Eisenhower, as the Supreme Allied Commander in Europe in World War II, said, "The plan is nothing, planning is everything."

11 KVALITETSLEDNINGSPRINCIPERNA – “KLP”
Varför processer KVALITETSLEDNINGSPRINCIPERNA – “KLP” DE 8 GRUNDPRINCIPERNA INOM ISO 9001:2000 1. Kundfokus 2. Ledarskap 3. Medarbetarnas engagemang 4. Processinriktning 5. Systemangreppssätt för ledning 6. Ständiga förbättringar 7. Faktabaserade beslut 8. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer

12 Processorientering vad är rimligt
Att bygga ett process-baserat lednings-system för verk-samhetsförbättring SIS HB330. Orginalets titel: Creating a Process-based management System for IS0 9001:2000 and Business Improvement Analys av företagets huvud- processer bör göras på en timme. Spenderas mer tid på detta kommer man för djupt i detaljerna. Internetbokhandlen 526:- SIS förlag 625:-

13 Resurs- och Ansvarsorganisationen
Vad är vad Resurs- och Ansvarsorganisationen VD Ek. Förs. Pers. Tillv. Utv. Men var är Kunden?

14 Processvyn Vad är vad Förs. Utv. Tillv. Stöd Kund Produkter Kundens
& Service Leverans Kundens behov Förs. Utv. Tillv. Stöd

15 Olika organisationsperspektiv
Vad är vad Olika organisationsperspektiv Processdimensionen; - Bygga vägen Resursdimensionen; - Köra på vägen

16 Processens Egenskaper
Processorientering Processens Egenskaper Funk- tion Funk- tion Inobjekt Utobjekt Process aktiviteter Förädlar inobjekt till utobjekt Skapar mervärde för kunden Resultat och effektivitet mäts Levererar ett stabilt resultat Överskrider ofta funktionsgränser Kund

17 $ Typer av Processer Processorientering Ledningsprocesser
Huvudprocesser Kund $ Stödprocesser

18 Bureau Veritas Certification nivå
Processbilder Bureau Veritas Certification nivå

19 Processorientering vad är rimligt
Traditionell flödesschema för en verksamhet med start, stop, ställningstaganden etc. Denna bild ser ut att mer beskriva en rutin som ingår i en process, med pilar och “if”-fråga.

20 BVCert TS processen, vad säger den egentligen

21 Exempel på upplägg – simbanor

22 Exempel på upplägg – Componenta

23 Exempel på upplägg – ISOFLEX

24 Processorientering vad är rimligt
KPI Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Ledning Påverkan Rapporter Förbättring Strategiskt Marknadsarbete Mål/Policy Verksamhets systemet Styrning resurser Kund Utveckling/Försäljning KPI Kund Förfrågan Offert Underlag Förankring KPI Order UPL Underlag KPI Framställning Avrop Lev KPI KPI KPI Avvikelse hantering Förbättring Miljö Strategiskt Inköp HR

25 Processorientering vad är rimligt
KPI Kund Kund Underlag Framställning Avrop Lev Framställning med sina delproceser Order- gransk- ning och plane- ring Säker- ställ ingående material Under- lag till opera- tör Till- verk ning Egen kon- troll Pack- ning Trans- port och lagring Utlev- rans

26 Processorientering vad är rimligt
Processbilderna blir verktyget för att fokusera på kundnytta. Skapa tillhörighet och förstå samband, se det egna bidraget till företagets helhet. Ge möjlighet till analys av den egna processens förmåga och ge en lämplig nivå för mätetal och förbättringsarbete Tydliggöra process-/del- ansvar, Underlag för utbildning, vägledning i arbetet Klarlägga syfte, krav på; input-styrsignal, resultat-utleverans, med stöd av kompetenser, utrustning, instruktioner och mätetal.

27 Processorientering vad är rimligt
Input- Styrsignalen revisorns hjälp genom verksamheten Kundorienteradeprocesser startar vanligen med info från kunden ex en ny order, en ändring och slutar med direkt kund nytta ex offert, leverans av produkt Styrandeprocesser startar vanligen med en information från ledningsgruppen, styrelsen, intressenter, omvärdsanalys Stödprocesser startar vanligen med en tidsplanering ex, årliga genomgångar, internrevisionsplan, kvartalsvisa resursgenomgångar Fokus på värdekedjan underlättar kartläggningen för att säkerställa vägen genom företaget dvs sekvensen för de inblandade processerna. Mätetal för effektivitet visar processer, effekt mätetal finns alltid

28 Processorientering vad är rimligt
Med vad Processägare Med Vem Process IN UT Hur Hur Bra The Turtle

29 Processorientering vad är rimligt
Ut Delprocess Svets Kundorder Leverans Procesägare: Verkstads ch Underlag Med vem Med Vad Svetsare, Planerare MIG-Svets Halvfabrikat Hur Mätetal Svetsrutin SO003 Levererat/mantimme Ritningar Skrot Kontroll instruktion

30 Processer Sammanfattning

31 Processorientering Skall tjäna företagets syfte och vara grund för mätning och förbättring Processtyper Huvudprocesser som Ledning och Kundfokuseradeprocesser Stödfunktioner Båda dessa typer kan mycket väl ha Del-funktioner Processer var rädd om ordet, ordet funktion/rutin fungerar fortfarande Använd processbilden som vägledning till instruktioner och blanketter, mätetal, definierade kompetenser, etc. Denna inriktning ger gott stöd och bevis för genomförd planering enligt standardens krav. En klickbar bild är bra hjälp.

32 Processorientering vad är rimligt
Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Omvärld Intressenter Myndigheter Kund Ledning Strategiskt Marknadsarbete Mål/Policy Verksamhets systemet Kund Utveckling/Försäljning Kund Förankring Framställning Avvikelse hantering Förbättring Miljö Strategiskt Inköp HR

33 Processorientering Tolkningsföreträde för revisorn
Fokusera på de uppdrag som utförs inte vilken avdelning som traditionellt genomför uppgiften.Avdelningsfokus eller processfokus är ofta stötestenen Mätetal på processeffektivitet viktig signal på just en process. Inköp och Marknadsföring/Försäljning är ofta områden som visar om företaget har process- eller avdelningsfokus

34


Ladda ner ppt "Bureau Veritas Certifiering lägger nivån"

Liknande presentationer


Google-annonser