Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Insynsråd 22 Nov 2013 Presentation av SvK/studiebesök DC Energimyndigheten  Ekonomi Hållbara bränslen/biodrivmedel ’Hemläxa’ Instruktionen till Energimyndigheten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Insynsråd 22 Nov 2013 Presentation av SvK/studiebesök DC Energimyndigheten  Ekonomi Hållbara bränslen/biodrivmedel ’Hemläxa’ Instruktionen till Energimyndigheten."— Presentationens avskrift:

1 Insynsråd 22 Nov 2013 Presentation av SvK/studiebesök DC Energimyndigheten  Ekonomi Hållbara bränslen/biodrivmedel ’Hemläxa’ Instruktionen till Energimyndigheten Sammandrag till Energiintelligent Dalarna 6 Dec 2013

2 Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk (bildat 1992) med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el - elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. I våra kontrollrum övervakar vi stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige. Genom vårt arbete bidrar vi till en elmarknad där aktörerna kan handla el i fri konkurrens. Vi är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. Vi samordnar också landets dammsäkerhet. Staten är vår uppdragsgivare Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk (bildat 1992) med många olika verksamhetsområden. En viktig uppgift för Svenska Kraftnät är att transportera el på det så kallade stamnätet för el - elens motorvägar. Elen transporteras från de stora kraftverken till de regionala elnäten. I våra kontrollrum övervakar vi stamnätet för el och ser till att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion i Sverige. Genom vårt arbete bidrar vi till en elmarknad där aktörerna kan handla el i fri konkurrens. Vi är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer. Vi samordnar också landets dammsäkerhet. Staten är vår uppdragsgivare Studiebesök SvK GD Mikael Odenberg

3 Ekonomi 2013 (tkr) - Energimyndigheten IT: ~ -11 MSEK

4 Kommentar i övrigt Prognos för 1:5 Energiforskning ökas till nivån i juliprognosen. ”Endast” 112 mnkr blir indraget? Marknadsintroduktion av vindkraft måste dras tillbaka/ utbetalas 2013 för att inte bemyndiganderamen ska överskridas Av totala bemyndiganderamar om 7 731 mnkr är 2 667 mnkr intecknat av beslut. Borde vara minst 4 700 mnkr vid årets slut. Prognos ökas på forskning. Ytterligare beslut behöver tas 2014-2017. Hela anslagssparandet om 7,9 mnkr på förvaltnings- anslaget kan tas med till 2014.

5 Hållbara bränslen Insynsrådet 2013-11-22 SE SEPARAT POWER POINT-FIL

6 ’Hemläxa till Insynsrådet’ – synpunkter på gällande instruktion till Energimyndigheten http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning- 20071153-med-ins_sfs-2007-1153/ Förordning (2007:1153) med instruktion för Statens energimyndighet Uppgifter 1 § Statens energimyndighet är förvaltningsmyndighet för frågor om användning och tillförsel av energi. Myndigheten ska verka för att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Myndigheten ska vidare inom sitt verksamhetsområde verka för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv energiförsörjning, båda med en låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat. Myndigheten ska bidra till omställningen till ett ekologiskt uthålligt energisystem. Stränga krav ska ställas på säkerhet och omsorg om hälsa och miljö vid omvandling och utveckling av all energiteknik. Myndigheten ska verka för att de av riksdagen antagna energipolitiska målen till år 2020 ska uppnås. O.s.v………………………………..


Ladda ner ppt "Insynsråd 22 Nov 2013 Presentation av SvK/studiebesök DC Energimyndigheten  Ekonomi Hållbara bränslen/biodrivmedel ’Hemläxa’ Instruktionen till Energimyndigheten."

Liknande presentationer


Google-annonser