Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer."— Presentationens avskrift:

1 Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer

2 Vad menas med skogsgård? Skogsgårdens potentialer DefinitionAntal Totalt antal enskilda skogsägare335 805 Antal brukningsenheter240 742 Närboägda brukningsenheter154 424 Utboägda brukningsenheter66 273 Delvis utboägda brukningsenheter20 045 Medlemmar i skogsägareförening106 000 Skogsgård = fastighet med skog

3 Skogsmarkens fördelning på ägare Skogsgårdens potentialer KategoriMiljoner hektar Procent Privata skogsägare11,550 Privatägda bolag (SCA, Stora, Holmen m fl.) 5,725 Statsägda aktiebolag (Sveaskog) 3,214 Övriga privata ägare (bl. a kyrkan) 1,46 Staten (statliga myndigheter) 0,73 Övriga allmänna ägare (kommuner, landsting) 0,31 Summa22,9100 Medlemmar i SÄF6,327,5

4 Årliga bruttointäkter i skogsbruket Skogsgårdens potentialer KategoriAreal milj. ha Mdr kronor 2008 Kronor/år och ägare/med lem Samtliga skogsägare22,926,9 335 805 enskilda skogsägare11,517,251 000 240 000 brukningsenheter11,517,270 000 106 000 SÄF medlemmar6,39,490 000 Schablonmässig fördelning av 2008 års bruttointäkter

5 Skogsgårdens potentialer Bedriven Näringsverk- samhet Antal 2008 Antal 2006 Diff. Snickeri677837-160 Sågverk1131111318 Övrigt488538-50 Summa22962488-192 Andra intäkter på skogsgården Träförädling

6 Skogsgårdens potentialer Drygt 1 400 lantbruk/skogsgårdar som deltog i enkät 2008 har intäkter från träförädling på ca 750 miljoner kronor och ger sysselsättning motsvarande ca 1 000 heltidsjobb Viktigaste varor, produkter och/eller tjänster: Sågat virke (plank, bräder, balkar) 68 % Legosågning 48 % Specialsortiment (långt, grovt, brett) 31 % Hyvlat virke (golv, lister, panel )30 % Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets) 28 % Tre typgrupper: 1.”De ensamma hobbyföretagarna”Omsättning < 50 000 2.”Mellangruppen med tjänster”Omsättning 50 000 – 1 000 000 3.”De större träföretagarnaOmsättning > 1 000 000 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från 1 410 medlemmar i LRF och Småsågarna

7 Andra intäkter på skogsgården Energi Skogsgårdens potentialer TWhProcent Fossila bränslen (olja, gas, kol)15638 Bioenergi 1/11729 Vattenkraft6616 Kärnkraft6616 Summa404100 Sveriges energiförsörjning i stora drag, slutlig användning, 2007 Källa: Energimyndigheten 1/ Träbränslen och fjärrvärme. Fjärrvärmen är i huvudsak är baserad på bioenergi.

8 Skogsgårdens potentialer Lantbruksföretagens/skogsgårdarnas direkta energiintäkter VerksamhetMilj. SEK Energiråvara från skogen (utöver massa och timmer)280 Energiråvara från åkern(425) Färdig värme/närvärme105 Förädling – ved, flis, pellets biogas255 Vindkraft156 Övrigt53 Summa(1 275) Summa exkl. från åkern850 Källa: Energienkät våren 2009 Antal inrapporterade skogsbaserade energiverksamheter till LRF: Energiråvara från skogen3 457 Energi – förädling (ved, flis, pellets, biogas)1 758 Energi – vindkraft 439 Energi – färdig värme 210 Summa5 864

9 Andra intäkter på skogsgården Skogsentreprenad Skogsgårdens potentialer 2 880 bedrivna verksamheter Entreprenad – skog inrapporterat till LRF:s Medlems- och Marknadsregister De flesta skogsentreprenadföretag har sin bas på en fastighet med skog Beräknad omsättning ca 2 800 miljoner kronor

10 Andra intäkter på skogsgården Turism Skogsgårdens potentialer Bedriven näringsverksamhetAntal 2008Antal 2006Diff. Turism – boende1 9841 505479 Turism fiske52247448 Turism – häst323122201 Turism – jakt1 0441 294-250 Turism – mat och dryck46243834 Turism – övriga aktiviteter85680650 Uthyrning – fritidshus1 6921 63755 Summa6 8836 276607 Källa: MMR oktober 2008 Omsättning i lantbruksföretag drygt 1 miljard kronor

11 Sammanställning – Andra näringsverksamheter på skogsgården Skogsgårdens potentialer NäringsverksamheterAntal bedrivna verksamheter Total intäkt, ca milj. kr Träförädling 1/ 1 410750 Energi (exkl. energi från åkern) 5 864850 Skogsentreprenad2 8802 800 Turism (50 % av lantbrukets intäkter) 6 883500 Summa4 900 1/ Siffrorna gäller de företag som deltog i LRF:s och Småsågarnas enkät 2008 Källor: LRF:s Medlems- och Marknadsregister De gröna näringarnas nya affärsmöjligheter – nuläge och framtid Kartläggning av medlemmarnas verksamhet inom småskalig träförädling 1/

12 Skogsgårdens potentialer Utvecklingsmöjligheter Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter till LRF:s Medlems- och Marknadsregister NäringsverksamheterAntal Träförädling2 036 Energi (exkl. från åkermark)6 663 Entreprenad6 775 Turism7 722 Summa23 196

13 Näringsverksamheter på gårdarna som inte kräver tillgång på jordbruksmark Skogsgårdens potentialer BiodlingTräförädling – sågverk Energi – färdig värmeTräförädling – övrigt Energi – förädling (ved, flis, pellets)Turism – boende Energi – vindkraftTurism – fiske Energiråvara från skogenTurism – häst Entreprenad – anläggningTurism – jakt Entreprenad – skogTurism – mat och dryck Entreprenad – snöröjningTurism – övriga aktiviteter Entreprenad – övrigtUthyrning – ekonomibyggnader och lokaler FarmartjänstUthyrning – fritidshus, långvarigt Hälsa – grön omsorgUthyrning – permanentbostäder Hälsa – grön rehabiliteringVattenbruk PälsdjurVilt i hägn SkogsbrukÖvriga tjänsteföretag Träförädling – snickeri

14 Skogsgårdens potentialer Utvecklingsbara näringsverk- samheter Antal 2008 Antal 2006 Varav ej igång Snickeri612701414 Sågverk889920579 Övrigt535521397 Summa203621421390 Inrapporterade utvecklingsbara verksamheter småskalig träförädling Källa: MMR oktober 2008

15 Träförädling med störst utvecklingsmöjligheter enligt enkät sommaren 2008 Skogsgårdens potentialer VerksamhetsområdenSvar i % Specialsortiment (långt, grovt, brett)25 Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets)24 Sågat virke (plank, bräder, reglar)21 Hyvlat virke (golv, lister, panel)19 Legosågning14 Byggnadssnickeritjänster12 Lövträ (alla träslag)12 Tjänster inom bioenergi9 Timmerhus (byggsats/monterat)7 Ovanligt barrträ (ene, lärk)7 Legohyvling6 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från 1 410 medlemmar i LRF och Småsågarna

16 Hinder för utveckling HinderSvar i % Brist på tid41 Åldersskäl33 Vill inta ha (fler) anställda17 Brist på kapital till investeringar13 Våga satsa på ny verksamhet11 Veta hur man ska sälja10 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från 1 410 medlemmar i LRF och Småsågarna Skogsgårdens potentialer

17 Behov av kompetens inom träförädling KompetensområdeProcent svar Trämaterialkunskaper23 Produktionsteknik (maskiner och metoder)23 Utveckling av produkter och tekniker15 Marknadsföring13 Försäljning/offerter/kontrakt13 Datakunskap, grundlägggande12 IT (hemsida/söka på Internet/skicka mail)10 Ekonomisk planering/styrning/kontroll8 Företagsledning7 Logistik (materialflöden och lager)5 Internationell handel2 Annat3 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från 1 410 medlemmar i LRF och Småsågarna

18 Kraftigt ökat intresse för energiverksamheter Utvecklingsbara verksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Energi – färdig värme43234983361 Energi – förädling1 7133891 3241 222 Energi – vindkraft2 0208611 1591 857 Energiråvara från skogen2 4981 6318671 645 Summa6 6633 2303 4335 085 Skogsgårdens potentialer

19 Entreprenad fortsätter att växa Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Entreprenad – skog1 5231 401122700

20 Många funderar på turistverksamhet Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Turism – boende2 7412 3004412 071 Turism – fiske (inkl. arrende)847665182634 Turism – häst631158473523 Turism – jakt (inkl. arrende)1 1931 14548866 Turism – mat och dryck757 0565 Turism – övriga aktiviteter1 5531 803-2501 188 Summa7 7226 8288945 847 Skogsgårdens potentialer

21 Massor med möjligheter inom turism Bed & breakfastFiskearrangemang Stuga/stugorRidturer/arrangemang CampingRidskola Uthyrning av fritidshusHästkörning CaféSkotersafari RestaurangHundspann CateringVildmarkscamp JaktarrendeCykelpaket JaktarrangemangKanotturer/uthyrning Utarrendering av fiskevattenHälsa/friskvård Skogsgårdens potentialer

22 Antal bedrivna ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige WXYZACBDSumma Träförädling 92122959310172575 Entreprenad - skog 147152726711776631 Energi, exkl. åker 2111991491222451371 063 Turism 168146126215162126943 Summa 6186194424976254113 212 Skogsgårdens potentialer

23 Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige WXYZACBDSumma Träförädling 961219210112172603 Entreprenad - skog 897655498052401 Energi, exkl. åker 2212242681843462091 452 Turism 2722542503883132401 717 Summa 6786756657228605734 173 Skogsgårdens potentialer

24 Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige som inte är igång WXYZACBDSumma Träförädling 678072678449419 Entreprenad - skog 373028324627200 Energi, exkl. åker 1681622291512661611 137 Turism 1972162002952331781 319 Summa 4694885295456294153 075 Skogsgårdens potentialer


Ladda ner ppt "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer."

Liknande presentationer


Google-annonser