Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer."— Presentationens avskrift:

1 Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer

2 Vad menas med skogsgård? Skogsgårdens potentialer DefinitionAntal Totalt antal enskilda skogsägare Antal brukningsenheter Närboägda brukningsenheter Utboägda brukningsenheter Delvis utboägda brukningsenheter Medlemmar i skogsägareförening Skogsgård = fastighet med skog

3 Skogsmarkens fördelning på ägare Skogsgårdens potentialer KategoriMiljoner hektar Procent Privata skogsägare11,550 Privatägda bolag (SCA, Stora, Holmen m fl.) 5,725 Statsägda aktiebolag (Sveaskog) 3,214 Övriga privata ägare (bl. a kyrkan) 1,46 Staten (statliga myndigheter) 0,73 Övriga allmänna ägare (kommuner, landsting) 0,31 Summa22,9100 Medlemmar i SÄF6,327,5

4 Årliga bruttointäkter i skogsbruket Skogsgårdens potentialer KategoriAreal milj. ha Mdr kronor 2008 Kronor/år och ägare/med lem Samtliga skogsägare22,926, enskilda skogsägare11,517, brukningsenheter11,517, SÄF medlemmar6,39, Schablonmässig fördelning av 2008 års bruttointäkter

5 Skogsgårdens potentialer Bedriven Näringsverk- samhet Antal 2008 Antal 2006 Diff. Snickeri Sågverk Övrigt Summa Andra intäkter på skogsgården Träförädling

6 Skogsgårdens potentialer Drygt lantbruk/skogsgårdar som deltog i enkät 2008 har intäkter från träförädling på ca 750 miljoner kronor och ger sysselsättning motsvarande ca heltidsjobb Viktigaste varor, produkter och/eller tjänster: Sågat virke (plank, bräder, balkar) 68 % Legosågning 48 % Specialsortiment (långt, grovt, brett) 31 % Hyvlat virke (golv, lister, panel )30 % Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets) 28 % Tre typgrupper: 1.”De ensamma hobbyföretagarna”Omsättning < ”Mellangruppen med tjänster”Omsättning – ”De större träföretagarnaOmsättning > Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

7 Andra intäkter på skogsgården Energi Skogsgårdens potentialer TWhProcent Fossila bränslen (olja, gas, kol)15638 Bioenergi 1/11729 Vattenkraft6616 Kärnkraft6616 Summa Sveriges energiförsörjning i stora drag, slutlig användning, 2007 Källa: Energimyndigheten 1/ Träbränslen och fjärrvärme. Fjärrvärmen är i huvudsak är baserad på bioenergi.

8 Skogsgårdens potentialer Lantbruksföretagens/skogsgårdarnas direkta energiintäkter VerksamhetMilj. SEK Energiråvara från skogen (utöver massa och timmer)280 Energiråvara från åkern(425) Färdig värme/närvärme105 Förädling – ved, flis, pellets biogas255 Vindkraft156 Övrigt53 Summa(1 275) Summa exkl. från åkern850 Källa: Energienkät våren 2009 Antal inrapporterade skogsbaserade energiverksamheter till LRF: Energiråvara från skogen3 457 Energi – förädling (ved, flis, pellets, biogas)1 758 Energi – vindkraft 439 Energi – färdig värme 210 Summa5 864

9 Andra intäkter på skogsgården Skogsentreprenad Skogsgårdens potentialer bedrivna verksamheter Entreprenad – skog inrapporterat till LRF:s Medlems- och Marknadsregister De flesta skogsentreprenadföretag har sin bas på en fastighet med skog Beräknad omsättning ca miljoner kronor

10 Andra intäkter på skogsgården Turism Skogsgårdens potentialer Bedriven näringsverksamhetAntal 2008Antal 2006Diff. Turism – boende Turism fiske Turism – häst Turism – jakt Turism – mat och dryck Turism – övriga aktiviteter Uthyrning – fritidshus Summa Källa: MMR oktober 2008 Omsättning i lantbruksföretag drygt 1 miljard kronor

11 Sammanställning – Andra näringsverksamheter på skogsgården Skogsgårdens potentialer NäringsverksamheterAntal bedrivna verksamheter Total intäkt, ca milj. kr Träförädling 1/ Energi (exkl. energi från åkern) Skogsentreprenad Turism (50 % av lantbrukets intäkter) Summa / Siffrorna gäller de företag som deltog i LRF:s och Småsågarnas enkät 2008 Källor: LRF:s Medlems- och Marknadsregister De gröna näringarnas nya affärsmöjligheter – nuläge och framtid Kartläggning av medlemmarnas verksamhet inom småskalig träförädling 1/

12 Skogsgårdens potentialer Utvecklingsmöjligheter Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter till LRF:s Medlems- och Marknadsregister NäringsverksamheterAntal Träförädling2 036 Energi (exkl. från åkermark)6 663 Entreprenad6 775 Turism7 722 Summa23 196

13 Näringsverksamheter på gårdarna som inte kräver tillgång på jordbruksmark Skogsgårdens potentialer BiodlingTräförädling – sågverk Energi – färdig värmeTräförädling – övrigt Energi – förädling (ved, flis, pellets)Turism – boende Energi – vindkraftTurism – fiske Energiråvara från skogenTurism – häst Entreprenad – anläggningTurism – jakt Entreprenad – skogTurism – mat och dryck Entreprenad – snöröjningTurism – övriga aktiviteter Entreprenad – övrigtUthyrning – ekonomibyggnader och lokaler FarmartjänstUthyrning – fritidshus, långvarigt Hälsa – grön omsorgUthyrning – permanentbostäder Hälsa – grön rehabiliteringVattenbruk PälsdjurVilt i hägn SkogsbrukÖvriga tjänsteföretag Träförädling – snickeri

14 Skogsgårdens potentialer Utvecklingsbara näringsverk- samheter Antal 2008 Antal 2006 Varav ej igång Snickeri Sågverk Övrigt Summa Inrapporterade utvecklingsbara verksamheter småskalig träförädling Källa: MMR oktober 2008

15 Träförädling med störst utvecklingsmöjligheter enligt enkät sommaren 2008 Skogsgårdens potentialer VerksamhetsområdenSvar i % Specialsortiment (långt, grovt, brett)25 Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets)24 Sågat virke (plank, bräder, reglar)21 Hyvlat virke (golv, lister, panel)19 Legosågning14 Byggnadssnickeritjänster12 Lövträ (alla träslag)12 Tjänster inom bioenergi9 Timmerhus (byggsats/monterat)7 Ovanligt barrträ (ene, lärk)7 Legohyvling6 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

16 Hinder för utveckling HinderSvar i % Brist på tid41 Åldersskäl33 Vill inta ha (fler) anställda17 Brist på kapital till investeringar13 Våga satsa på ny verksamhet11 Veta hur man ska sälja10 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna Skogsgårdens potentialer

17 Behov av kompetens inom träförädling KompetensområdeProcent svar Trämaterialkunskaper23 Produktionsteknik (maskiner och metoder)23 Utveckling av produkter och tekniker15 Marknadsföring13 Försäljning/offerter/kontrakt13 Datakunskap, grundlägggande12 IT (hemsida/söka på Internet/skicka mail)10 Ekonomisk planering/styrning/kontroll8 Företagsledning7 Logistik (materialflöden och lager)5 Internationell handel2 Annat3 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

18 Kraftigt ökat intresse för energiverksamheter Utvecklingsbara verksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Energi – färdig värme Energi – förädling Energi – vindkraft Energiråvara från skogen Summa Skogsgårdens potentialer

19 Entreprenad fortsätter att växa Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Entreprenad – skog

20 Många funderar på turistverksamhet Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 DiffVarav ej idag Turism – boende Turism – fiske (inkl. arrende) Turism – häst Turism – jakt (inkl. arrende) Turism – mat och dryck Turism – övriga aktiviteter Summa Skogsgårdens potentialer

21 Massor med möjligheter inom turism Bed & breakfastFiskearrangemang Stuga/stugorRidturer/arrangemang CampingRidskola Uthyrning av fritidshusHästkörning CaféSkotersafari RestaurangHundspann CateringVildmarkscamp JaktarrendeCykelpaket JaktarrangemangKanotturer/uthyrning Utarrendering av fiskevattenHälsa/friskvård Skogsgårdens potentialer

22 Antal bedrivna ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige WXYZACBDSumma Träförädling Entreprenad - skog Energi, exkl. åker Turism Summa Skogsgårdens potentialer

23 Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige WXYZACBDSumma Träförädling Entreprenad - skog Energi, exkl. åker Turism Summa Skogsgårdens potentialer

24 Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige som inte är igång WXYZACBDSumma Träförädling Entreprenad - skog Energi, exkl. åker Turism Summa Skogsgårdens potentialer


Ladda ner ppt "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter Skogsgårdens potentialer."

Liknande presentationer


Google-annonser