Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs Energistrategi SERO:s Energiseminarium 2011-04-15 Carl Wachtmeister Ordf Energiföretagande o miljöutskottet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs Energistrategi SERO:s Energiseminarium 2011-04-15 Carl Wachtmeister Ordf Energiföretagande o miljöutskottet."— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs Energistrategi SERO:s Energiseminarium 2011-04-15 Carl Wachtmeister Ordf Energiföretagande o miljöutskottet

2 Sid 2 | Lantbrukarnas Riksförbund Budskap De svenska gröna näringarna är grunden till samhället då de levererar både mat och förnybar energi på ett hållbart sätt! De gröna näringarna drabbas först av klimatförändringarna och därför ligger det i vårt intresse att arbeta för en hållbar utveckling. Idag består Sveriges energiförsörjning till 49% av förnybar energi. Med rätt förutsättningar har de gröna näringarna potentialen att öka till 70 % till 2020 Inom de gröna näringarna finns potentialen att minska utsläppen av växthusgaser med 25 % till år 2025. Sveriges klimatsmarta verksamhet inom de gröna näringarna får inte konkurreras ut av importerade icke klimatsmarta alternativ.

3 Sid 3 | Lantbrukarnas Riksförbund Syfte att stärka den enskilda medlemmens förutsättningar att på företagsnivå och i samverkan med t.ex. föreningar och nätverk ta tillvara affärsmöjligheter på energimarknaderna och skapa förutsättningar för en fortsatt omställning till ett hållbart energisystem Målatt öka lönsamheten inom de gröna näringarna genom produktion av förnybar energi och energieffektivisering/resurseffektivisering Identifierade potentialer – delmål att arbeta för. Jämfört med 2008: öka biobränsleuttaget från skogen med 25 TWh till år 2020 öka biobränsleproduktionen från jordbruket inklusive gödsel med minst 5 TWh till år 2020 öka produktionen av förnybar el från landbaserad vindkraft och småskalig vattenkraft med 15 TWh till år 2020 öka resurseffektiviteten i de gröna näringarna med 20 % till år 2020

4 Sid 4 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs fokusområden för att uppnå syfte och mål i energistrategin

5 Sid 5 | Lantbrukarnas Riksförbund Skogsenergi, åkerenergi, vindkraft, biogas, småskalig vattenkraft, solenergi

6 Sid 6 | Lantbrukarnas Riksförbund Insatser av företagarenStrategisk fråga/värde för LRFLRF:s arbete Leveranser av energi - energin tas tillvara i nästa storskaliga led - energi som primär vara/råvara - värdebyggande energiproduktion/ energileverans Tydliggöra potentialen Bidra till medvetna val Nya affärs/samverkansformer centrala Fortsätta arbeta med företagsutveckling, näringspolitik & FoU. Energi/resurseffektiviseringKonkurrenskraftsförbättring Hållbarhet- trovärdighet Rör alla näringar Kommunicera potentialen och ge verktyg. Fortsätta arbeta med företagsutveckling, näringspolitik & FoU. Omställning till förnybar energi, däribland egenanvändning Förmodad prisutveckling & leveransosäkerhet Hållbarhet - trovärdighet Rör alla näringar Mervärden för annan produktion Hur snabbt? Koll på läget. Visa affär och möjligt/rimligt. Fortsätta arbeta med företagsutveckling, näringspolitik & FoU. Takten varierar och påverkas av användningsområde, energislag m.m.


Ladda ner ppt "Sid 1 | Lantbrukarnas Riksförbund LRFs Energistrategi SERO:s Energiseminarium 2011-04-15 Carl Wachtmeister Ordf Energiföretagande o miljöutskottet."

Liknande presentationer


Google-annonser