Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling och ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling och ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling och ekonomi
Vindkraft Fredrik Lindahl Utveckling och ekonomi

2 Vindkraftens utveckling
Nu finns MW installerat Ökning med 29% under året som gick

3 Kina fortsätter rollen som den mest dynamiska marknaden med mer än en dubblering av den installerade effekten under året för tredje året i rad till MW  Nordamerika och Asien ökar medan Europa tappar tillfälligt innan havsplaceringar tar fart År 2020 förväntas MW vara installerat i världen According to the US Department of Energy, America needs 20,000 megawatts (MW) of new power generation every year for the next twenty years in order to meet projected demand, and an additional 2,000,000 MW outside the U.S. over the same period.  The map below depicts the amount of electricity used world-wide on any given evening.  

4 Samma kurva från 2007 men denna vissar var man tror det kommer byggas, land eller till havs. I Sverige pratar vi mycket offshore men ser man generellt i världen så är det onshore som kommer dominera lång tid framöver. …………………………….

5 Ett hot mot utvecklingen är nätet
För att klara denna framtida utveckling måste nätet anpassas efter detta och det berör även oss i norr. En av knutarna som måste lösas är hur storskalig vindkraft ska kunna integreras i elnäten. Vindkraften är oberäknelig och dagens elnät är inte anpassade till de stora variationer i eltillförseln som storskalig vindkraft innebär. Här krävs förmånliga regler för dem som ska investera i transnationella havsbaserade nät, enligt kommissionen

6 Idag ligger de största maskinerna på 6MW och man kan inte få dem lägre än 198,5m. Rotorpaket 126m i diameter. Vingarna delas av på längden för att kunna transporteras. Det är kommun, länsstyrelse och luftfartsverket som bestämmer om höjd. Det diskuteras mer och mer om maskiner som är anpassade efter olika miljöer. Vinter öken skog turbulens osv.

7 För att kunna få en jämförelse då ligger vi vid år 2000

8 Efter denna skrämselbild att man har en massa flygplan som snurrar i luften så får det visas en bild från verkligheten. Detta är en bild på Slitevinds vindkraftspark, Smöjen på Gotland på bilden finns det Enercon, Vestas och från 500 till 1500kW maskiner. Bild tagen av Fredrik Lindahl 3,5km till parken.

9 Ny bild 500m

10 <> Enercon maskin 55kW med växellåda 1992 gick de över till direktdrift Fackverkstorn

11 De tre vänstra maskinerna har växellåda
Den i mitten har växellåda plus en större generator Maskinen till höger har direktdrift ingen växellåda Generatorn går med 1500varv per minut Generatorn går med 150varv per minut Generatorn går med 15varv per minut Man har ungerfär lika stora förluster i växellådan som kraftelektroniken Man är mer fri med växellåda då det finns fler standardkomponenter men när man gör en kalkyl måste man lägga in minst 1 växellåda Skillnad på försäkringar

12 <> 1979 50 varv per minut
Från tidiga försök till dagens Vertical wind vilka planeras bli 2-3MW idag ligger maskinen på 200kW

13

14 Denna utveckling skapar även arbetstillfällen
Det har kommit ut en rapport i Sverige som säger att det kan bli upp till st arbetstillfällen ifall vi bygger ut vindkraften efter ställda mål Vindkraftssektorn har skapat jobb i världen För första gången på två decennier tog USA över som nummer ett från Tyskland i form av totalt installerat Hela sektorns omsättning uppgick under året till 420 miljarder kronor

15 Vindkraft i Sverige, utvecklingen i Sverige är lite mer modest 1.100 vindkraftverk verk under 2008 Installerad effekt MW under 2008 till 1026 MW Produktion 1,984 TWh, ökning från 1,4 TWh 2007 (2,0 TWh 15 december 2008 på 12-månaders period) Kostnad vatten land Följa den svenska utvecklingen kan man göra via denna länk

16 Ekonomi Vad innebär det Svenska målet på 30 TWh vindkraft till 2020
Detta medför investeringar på ca 200 miljarder kr Ca 18 miljarder per år Ca 1,5 miljard i månaden Ca 346 milj i veckan Ca 50 miljoner om dagen I Sverige kan detta ge nya arbeten vilken en rapporten som Svensk vindenergi låtit utreda.

17 Varför skall vi lägga dessa pengar i Sverige?
Varför skall vi placera vindkraft i Norra Europa, vi har potentialen Det blåser mest i det lilla sen röda Vi har målsättningen i Sverige Några av de bästa vindlägena i Europa Bra samarbete mellan nätägarna Mycket vattenkraft En väl fungerande elmarknad Politiskt tradition för miljömässigt medvetenhet

18 Ekonomiskt helhetsperspektiv
En satsning på förnybar energi och effektivare energianvändning kommer att ge många fördelar. •  Utflödet av pengar för vår import av energi upphör. Kapitalet kan användas för utveckling inom landet. •  Vårt beroende av världens krisområden minskar och vi får en tryggare energiförsörjning. •  Den ofta småskaliga tekniken ger många arbetstillfällen och nya affärsmöjligheter för industri, servicenäringar, lant- och skogsbruk. •  Decentraliserad energiförsörjning ger inkomster till avfolkningsområden och ökar landsbygdens möjlighet att leva och utvecklas. Vad vi kan vinna av att satsa på förnyelsebar energi/industri

19 Finns det tillräckligt med vind?

20 När får vi rent spel? Conventional Energies Subsidies:
Idag slipper vi betala för kostnaderna som den fossila energin genererar. Den får även ofantligt mycket pengar i stöd. Satsar vi på förnyelsebart är det ca 90% av den nedre klumpen som försvinner, det verkliga priset och få dolda kostnader i form av tex miljöförstöreslse. Also, by 2010, wind energy in Europe is predicted to have saved over 500 million tonnes of C02. The 75GW of wind energy installed in Europe by 2010 is expected to meet one third of the EU’s 2010 Kyoto target. Pollution from energy generation accounts for over 50% of all pollution today, is the largest contributor to global warming, and energy related imports drain the U.S. economy.  The California EPA estimates that fossil fuel-based power generation has an environmental health cost of 10.5 cents per kilowatt hour. Conventional Energies Subsidies: ~ billion €/year Climate disasters: ~ 65 billion €

21 Att investera i ett projekt
Om förutsättningarna är tillräckligt bra på en plats krävs därutöver ekonomiska kalkyler och en bra planering för att bedöma om ett vindkraftsprojekt ska bli lönsamt. Där ingår även att man känner till gällande energipolitik och andra faktorer som påverkar ekonomin som till exempel elpriser, nätavgifter m m. På kan man se elpris, terminer Certifikat kan man se på I den prishöjningen som skapas genom certifikatsystemet har vindkraften ståt för ca 10% av denna kostnad. Ifall elpriset höjs 5öre/kWh så står vindrkaften för 0,5öre/kWh. Hittils har det varit befintliga anläggningar som har effektiviserats för att kunna få fler certifikat.

22 Hur sätts elpriset Skaffa er en bra partner som ni kan ha en dialog med.

23 Europeiska elpriser Europex statistik från de Eruropeiska
Vi är den gröna linjen vi har bland de lägsta priserna i Europa Fast en del av de andra länderna har så höga elpriser så har de fastprissystem för förnyelsebar energi

24 Anläggningskostnad Markarbete Fundament Vindkraftverk
Elinstallation, lågspänning Elanslutning, högspänning Projekteringskostnader Dessa kostnader är ungefär 70-80% av den totala kostnaden och de uppstår i princip innan man fått upp verket. Sen tillkommer drift/service/underhåll och nedmontering av anläggningen

25 Varför investerar så få idag?
I princip halverat elpris Eurokurs som stigit med ca 20% Verken har blivit dyrare Bankerna har blivit restriktivare vid utlåning samt högre egeninsats runt 25% Det är tufft att etablera vindkraft idag.

26 Att tänka på Tips! anlita en projektör för vindmätningar och som kan bistå vid en del myndighetskontakter men be om pris Juristgranskning av alla handlingar Ojämn tillgång på vindkraft över året varför extra likviditetsreserv kan behövas

27 Vem bygger vindkraft? 2007

28 Det viktiga är inte en anläggnings effektivitet utan vad varje investerad krona ger. Samt hur det påverkar miljön både lokalt men också globalt. Detta skall också ses över tiden.

29

30 Att tänka på vid etablering av vindkraft så är vindkraftverken bara en gäst i naturen.

31 Tack för er uppmärksamhet!!!
Renewables = Responsables Fredrik Lindahl


Ladda ner ppt "Utveckling och ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser