Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Östermalsmsskolans föräldramöte

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Östermalsmsskolans föräldramöte"— Presentationens avskrift:

1 Östermalsmsskolans föräldramöte
Presentation Aktuellt Skolans uppdrag SWOT analys klassvis

2 2 Aktuellt Utveckla skolans kommunikation – internt och externt
målgrupper, behov, kanaler Utveckla skolans elevhälsoarbetet Hur gör vi? Vad säger styrdokument? Förbättringsområden? IT som stöd för barns utveckling och lärande 3 årigt projekt, Itpedagog, kompetensutveckling, investeringar Implementering av styrdokument

3 3 Skolans uppdrag Skollag 1 kap 4 § -
Syftet med utbildning inom skolväsendet Inhämta och utveckla värden Främja alla barn och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära Förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokartiska värderingar

4 Syftet med utbildning inom skolväsendet
Ta hänsyn till barn och elevers olika behov Ge barn och elever stöd och stimulans att utvecklas så långt som möjligt Sträva mot att uppväga skillnader i barns och elevers olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning I samarbete med hemmet främja barn och elevers personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetensta och ansvarskännande individer och medborgare

5 Skollagen 2 kap - Huvudmän och ansvarsfördelning - Förordning om behörighet Skollagen 3 kap – Barns och elevers utveckling mot mål Skollagen 4 kap – Kvalitet och inflytande Skollagen 5 kap – Trygghet och studiero Skollagen 6 kap – Åtgärder mot kränkande behandling Skollagen 7 kap – Skolplikt och rätten till utbildning

6 ”Skolans uppgift är att låta varje elev finna sin egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.

7 4…


Ladda ner ppt "Östermalsmsskolans föräldramöte"

Liknande presentationer


Google-annonser